PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 229 | 163--172
Tytuł artykułu

Kultura organizacyjna w jednostce świadczącej usługi medyczne

Warianty tytułu
Organizational Culture in Firms Providing Medical Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skuteczność zarządzania usługową firmą medyczną zależy nie tylko od tzw. twardych elementów zarządzania: strategii, realizacji planów marketingowych i finansowych, ale również od elementów miękkich związanych z kulturą i etyką. W usługach medycznych szczególną rolę odgrywają relacje, często bardzo złożone, pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami. Z kolei klimat panujący w organizacji przekłada się na pozytywnie bądź negatywnie oceniany kontakt pracowników z pacjentem. Istnienie przyjaznej dla pracowników i usługobiorców kultury organizacyjnej danej organizacji na wszystkich jej poziomach: założeń, norm i wartości oraz artefaktów, może być przyczyną sukcesu organizacji, zarówno w sferze finansowej jak i wizerunkowej. Wiele czynników wpływa na kulturę organizacyjną organizacji medycznej, począwszy od samej jej specyfiki, historii, tradycji, autonomiczności podejmowania decyzji, cech otoczenia, a więc środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego, aż po indywidualne cechy, kwalifikacje, wartości pracowników, nie zawsze zadowolonych ze swojej pracy i wynagrodzenia za nią. Co więcej, wybory kierownictwa między kulturą władzy, roli, zadania a kulturą osoby (podział według R. Harrisona) ma również wpływ na jakość pracy zatrudnionych osób i na zadowolenie z niej klientów firmy medycznej. Niniejszy artykuł skupia się na rozważaniach nad istotną rolą kultury organizacyjnej podmiotach wykonujących działalność leczniczą i podaje praktyczne przykłady wykorzystania różnych rodzajów kultury w zarządzaniu tymi organizacjami, wskazuje zadania menedżera związane z zarządzaniem kulturą organizacji medycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Efficiency of medical services business management depends not only on, the called, "hard" factors of management: strategy, marketing and financial plans realisation, but also on the "soft" factors related to culture and ethics. Relations play a particular role in medical services business, they are often very complex, between service providers and service consumers. On the other hand, the organisational climate implies a positively or negatively judged contact of employees with patients. Existence of a friendly for both employees and service consumers organisational climate of a given business entity at all its levels: assumptions, norms and values, and artefacts, may the source of success in the financial domain and public image as well. Multiple factors influence organisational culture of a medical institution, to begin with their specifics, history, tradition, autonomy in decision making, environmental factors - i.e. physicians and nursing environment - up to individual features, qualifications, and values of employees, often not satisfied with their work and remuneration. Moreover, the management's choices between the culture of power, role, task and the culture of a human (division according to R. Harrison) will influence the quality of employees' work and on the medical organisation clients' satisfaction. The presented paper focuses on considerations related to the vital role of organisational culture in health care entities, showing examples of practical exploitation of various culture types in managing these organisation and indicates the manager's tasks relevant to managing the culture of a health care organisation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Aniszewska, G., 2007, Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Cardona, P., Ray, C., 2009, Zarządzanie poprzez misje, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Głowacka, M.D., Mójs, E., 2010, Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Hołub, J., 2001, Kierunki rozwoju marketingu na rynku usług medycznych, Przegląd Organizacji nr 6.
 • Krot, K., 2008, Jakość i marketing usług medycznych, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Krzakiewicz, K., 2008, Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Łukasik, P., 2010, Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą, w: Stankiewicz, J. (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie-kultura organizacyjna-społeczna odpowiedzialność, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Marek, A., 2010, Zarządzanie przez kulturę organizacyjną jako sposób na rozwój potencjału pracowników, w: Pawlak, M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Penc, J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Warszawa.
 • Pocztowski, A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie-procesy - metody, PWE, Warszawa.
 • Przybyła, M., 2001, Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław,
 • Rogoziński, K., 2006, Zarządzanie relacjami w usługach, Difin, Warszawa
 • Shortell, S.M., Kałużny, A.D., 2001, Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków.
 • Stańczyk-Hugiel, E., Stańczyk, S., 2011, Kultura organizacyjna - strategiczny zasób organizacji przyszłości, Management Forum, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, www.sgh. waw.pl/.../mf2020/.../Kultura_organizacyjna-strategiczny_zasob_organizacji_przyszlosci.pdf [dostęp: 10.04.2011].
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 91, poz. 408.
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych, Dz.U. nr 220, poz. 1600.
 • Zbiegień-Maciąg, L., 2008, Kultura w organizacji, Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.