PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 896 | 143--156
Tytuł artykułu

Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Labour-saving Steps in Efficient Knowledge Acquisition and Transfer in an Organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące znaczenia wiedzy i zarządzania nią we współczesnych organizacjach. Na wstępie zaprezentowano cykl życia wiedzy w organizacji, charakteryzując każdą z jego faz. W dalszej części rozważań skoncentrowano się na znaczeniu i zadaniach systemów informatycznych i narzędzi, które usprawniają zarządzanie wiedzą w organizacji. Opierając się na trzech poziomach zarządzania organizacjami: strategicznym, taktycznym i operacyjnym, wskazano, jakie narzędzia, instrumenty i rozwiązania informatyczne mogą usprawnić procesy pozyskiwania i tworzenia oraz późniejszego transferu wiedzy w organizacji. Właściwy dobór systemów wspomagających zarządzanie wiedzą może umożliwić użytkownikom tworzenie, dystrybucję, wyszukiwanie i dostęp do informacji, które następnie wykorzystywane będą dla dobra organizacji. (abstrakt autora)
EN
In the paper the author discusses issues concerning the meaning of knowledge and its management in modern organisations. He first characterises, step by step, the life cycle of knowledge in an organisation then proceeds to discuss the meaning and tasks of knowledge of information systems and tools that improve knowledge management. Based on three levels of organisational management - strategic, tactical and operational - the author describes instruments and informatics solutions for improving knowledge acquisition and creation processes and the subsequent transfer of knowledge management in an organisation. Proper selection of systems supporting knowledge management can make it possible for users to create, distribute, search and have access to information and knowledge that can thereafter be used to benefit the organisation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
143--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Golińska-Pieszyńska M. [2009], Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I. [2004], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • Komarowicz M. [2008], Wykorzystanie technologii informatycznych do zarządzania wiedzą [w:] Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Łobejko S. [2005], Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Nonaka I., Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 • Olszak C.M. [2007], Wyzwania ery wiedzy [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Paliszkiewicz J. [2007], Transfer wiedzy a organizacyjna kreatywność, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Rydz A. [2008], Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Sojkin B. [2009], Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa.
 • Walczak W. [2009], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12.
 • Wallis A. [2011], Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.