PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 287 | 83--93
Tytuł artykułu

Zastosowanie metod konduktometrycznych w ocenie jakości przetworów owocowych i warzywnych

Warianty tytułu
Current State of Studies on the Use of Conductometric Methods for the Evaluation of Quality of Fruit and Vegetable Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania nad wykorzystaniem metod konduktometrycznych do pomiaru określonych parametrów fizykochemicznych produktów spożywczych, czy też do oceny jakości tych produktów są prowadzone od kilkudziesięciu lat. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele doniesień na ten temat. Dotyczą one zwłaszcza produktów przemysłu cukierniczego. W odniesieniu do pozostałych produktów spożywczych - w tym także przetworów owocowych i warzywnych - doniesienia te są mniej liczne. Zdaniem wielu autorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, przewodność elektryczna pozostaje nadal jedną z najmniej poznanych i wykorzystywanych dotychczas cech fizycznych produktów spożywczych. Prowadzenie zatem badań nad przewodnością elektryczną produktów spożywczych stwarza możliwość wykorzystania pomiaru przewodności elektrycznej, jako samodzielnego lub zespolonego z innymi wskaźnikami parametru do określenia jakości tych produktów. (fragm. tekstu)
EN
A survey of conductometric methods used for the evaluation of quality of fruit and vegetable products is presented as well as the author's private method of determining total mineral components (expressed as total ash) in clear fruit juice by means of measuring electric conductivity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Bartolome F.M., A Study of the Factors and Mechanism Affecting Consistency of Processed Tomato Juice, "Diss. Abstracts Int. Section B. The Sci and Engn." 1972, nr 2, s. 5239.
 • Bolin H.R., Stafford A.E., Mackey B.E., Determination of Moisture in Rasins, "J. Ass. Off. Chem." 1972, t. 55, nr 1, s. 202.
 • Borowiec W., Badanie wpływu zawartości związków mineralnych w sokach owocowych na kształtowanie się ich przewodności elektrycznej, praca niepublikowana 1980 (maszynopis).
 • Borowiec W., Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych, praca doktorska, Biblioteka AE w Krakowie, 1982.
 • Borowiec W., Zastosowanie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej do określenia poziomu popiołu ogólnego dla klarowanych soków pitnych (badania modelowe), Materiały z XV Sesji Naukowej KT i ChŻ PAN, Warszawa 26+27 czerwca 1984, s. 157.
 • Borowiec W., Badania nad przewodnością elektryczną ziołomiodów, praca niepublikowana 1986 (maszynopis).
 • Borowiec W., Zastosowanie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej do określenia poziomu popiołu ogólnego w klarowanych sokach porzeczkowych (badania modelowe). Materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Towaroznawstwa AE w Poznaniu, Poznań 22=23 września 1987, s. 35.
 • Chechowska M., Gołebiowski T., Pieczonka W., Solarz A., Brauchbarkeit der refraktometrischen und konduktometrichen Methode zur Bestimmung des Extraksts von Bohnenkaffeeaufgüssen, "Lebensmittelindustrie" 1976, t. 23, nr 6, s. 258.
 • Dąbrowska M., Koordynacja prac nad ustaleniem wskaźnika ekstraktu bezcukrowego w wybranych przetworach owocowych, Dokumentacja pracy IPF nr 0126-70/73, Warszawa 1973.
 • Dąbrowska M., Krajewska K., Cechy fizyczne półproduktów oraz produktów owocowych i warzywnych, "Przem. Ferm. i Rolny" 1974, t. 18, nr 1, s. 18.
 • Domagała A., Elektryczne metody pomiaru zawartości wody w artykułach rolniczych i żywnościowych, "Pomiary, Automatyka, Kontrola" 1978, t 24, nr 4, s. 120.
 • Ehlermann D., Beurteilung von Labensmittel aufgrund elektrichen Eigenschaften, "Mitt. Lebensmitt. Untersuch. Hyg." 1979, t. 70, nr 1, s. 107.
 • Gasik A., Wzorek W., Horubała A., Pustoła M., Charakterystyka niektórych pitnych soków owocowych rynku warszawskiego, "Przem. Ferm. i Owoc.-Warz." 1980, t. 25, nr 1, s. 4.
 • Gibiński M., Pieczonka W., Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości chlorków w mleku, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1980, nr 130, s. 27.
 • Gönczy J., Kaffka K., Elelmiszeripari anyagok muszeres osszetetelmerese es szaba-lyozasa, "Elelmiszertudomany" 1969, nr 2, s. 89.
 • Greń J., Statystyka matematyczna, Modele i zadania, PWN, Warszawa 1982.
 • Grinberg N.H., Popowski W.T., Elektochimiczeskije i strukturno-mechaniczeskije swojstwa piure sublimacionnoj suszki, "Konser. i Owoszczesusz. Prom." 1971, nr 2, s. 37.
 • Jankowski S., Właściwości fizyczne artykułów spożywczych, "Przem. Spoż." 1970, t. 24, nr 10, s. 413.
 • Jankowski S., Znaczenie i potrzeba badania właściwości fizycznych artykułów rolnych i żywnościowych, "Przem. Spoż." 1977, t. 31, nr 7, s. 258.
 • Kocyan J., Borowiec W., Wpływ temperatury na skuteczność desufiltracji soku jabłkowego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1980, nr 130, s. 35.
 • Krajewska K., Dąbrowska M., Opracowanie fizycznych cech półproduktów i produktów owocowych i warzywnych, Cz. III, Wyznaczanie oporności właściwej, "Prace Inst. i Lab. Przem. Spoż." 1972, t. 22, nr, 3, s.395.
 • Kwaśniewska I., Hoser A., Baryłko-Pikielna N., Zawadzka L., Szczecińska A., Jakość krajowych pitnych soków owocowych i nektarów, Cz. I. Charakterystyka fizyczna, chemiczna i sensoryczna, "Przem. Ferm. I Owoc.-Warz." 1985, t. 29, nr 4, s. 21.
 • Lipis B.W., Dugajew L.J., "Trudy Mołd. Nauczno-Iseled. Inst. Piszcz. Prom." 1964, nr 5, s. 74.
 • Pieczonka W., Przewodnictwo elektrolityczne jako wskaźnik jakości soków owocowych, Referat na II Konferencji Naukowej Instytutu Towaroznawstwa WSE w Poznaniu, Poznań 20-22 września 1973.
 • Pieczonka W., Badania nad metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych, praca doktorska, Biblioteka AE w Krakowie, 1974.
 • Pieczonka W., Konduktometryczna metoda oznaczania sumy składników mineralnych w pitnych sokach owocowych. "Przem. Spoż." 1975, t. 29, nr 11, s. 439.
 • Pieczonka W., Przewodnictwo elektryczne jako wskaźnik jakości soków owocowych, "Towaroznawstwo-Problemy jakości", PTT, Łódż-Kraków 1976/1977, s. 37.
 • PN-74/A-75951: Przetwory owocowe. Soki owocowe pitne.
 • Sarudi I. Jr, Bestimmung der Acidität von Fruchtsyrupen auf konduktometrischen Wage mittels Triathanolamins - Titration schwachrer Säuren, "Dtsch. Lebensimittel - Rdsch." 1972, t. 68, nr 4, s. 115.
 • Scharner E., Borket H., Leitfähigkeitsmessungen und einige Anwendungsmöglichkeiten in der Lebensmittelindustrie, "Lebensmittelindustrie" 1968, t.15, nr 2, s 61; nr 3, s. 102.
 • Szabo A., Bende E., Konduktometrische Bestimmung des Kohlensäuregehalts von Getränken, "Lebensmittelindustrie" 1975, t. 22, nr 3, s.127.
 • Šandera K., Angewandte Konduktometrie. W: Bötger W., Physikalische Methoden der analityschen Chemie, T. II, Akad. Verlag, Leipzig 1949.
 • Veal C.D., "Diss. Abstracts Int. Section B. The Sci and Engng." 1970, nr 3, s. 1238.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.