PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji | 39--72
Tytuł artykułu

Ekonomia społeczna i proponowany obszar badań empirycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dociekania K. Nagel dostarczyły podstaw do przemyśleń fenomenu, jakim jest ekonomia społeczna. Autorka, śledząc ten nurt ekonomii w historii ekonomii i historii myśli ekonomicznej, orzekła, iż przeżywa on swoisty renesans. (...) Autorka wskazuje trudność, którą należy pokonać, aby ekonomia społeczna generowała alternatywne rozwiązania dla współczesności, które nie będą mieć tych ujemnych cech, jakie posiada z jednej strony instytucja rynku oraz, z drugiej, instytucja państwa. (fragm. tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Alcock P.: A Strategic Unity: Defining the Third Sector in the UK. "Voluntary Sector Review" 2010, Vol. l, No. 1.
 • Anheier H.: Civil Society. Measurement and Policy Dialogues. London 2004.
 • Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne. Wybór tekstów J.J. Wygnański. Wydawnictwo FISE.
 • Ávila R.Ch., Campos J.L.: The Social Economy in the European Union. Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et cooperative CIRiEC, N°. CESE/COMM/05/2005.
 • Clary B.J., Dolfsma W., Figart D.M.: Ethics and the Market Insights from Social Economics. Routledge, UK 2009.
 • Daszyńska-Golińska Z.: Ekonomia społeczna. Cz. 1. Nakładem b. Wychowańców Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga, Warszawa 1906.
 • Ekonomia społeczna a rozwój. Red. J. Hausner. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Ekonomia społeczna. Wybrane problemy i metody ich rozwiązywania. Red. A. Austen-Tynda. Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Dąbrowa Górnicza 2009.
 • Esping-Andersen G.: Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010.
 • Fukuyama F.: Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Warszawa 2000.
 • Gide K.: Kooperatyzm. Wydawnictwo Wyszyński i S-ka, Warszawa 1937.
 • Giza-Poleszczuk A., Hausner J.: Ekonomia społeczna w Polsce - osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • Gospodarka i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do tematyki. Red. E. Leś. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Grabowska M., Szawiel T.: Budowanie demokracji. PWN, Warszawa 2001.
 • Hausner J.: Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki. "Ekonomia Społeczna" 2007, nr 1.
 • Kaźmierczak T., Rymsza M.: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Kietlińska K.: Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Difin, Warszawa 2010.
 • Kisilowski M.: Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 • Klein A.: Zivilgesellschaft und Sozialkapital. Herausforderungen politischer und sozialer Integration. Bürgergesellschaft und Demokratie, Vol. 14, Wiesbaden 2004.
 • Kwaśnicki W.: Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 • Kwiatkowski J., Okraszewska A.: Ekonomia społeczna: moda czy remedium? Agencja Wydawnicza MWM, Kraków 2008.
 • Landreth H., Colander D.C.: Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 2005.
 • Leon III.: Encyklika Rerum Novarum (o kwestii robotniczej) Ojca Świętego Leona XIII czcigodnym braciom patriarchom, prymasom, arcybiskupom i biskupom świata katolickiego zostającym w łączności ze stolicą apostolską. "Tum", Wrocław 1996.
 • Lutz M.A.: Social Economics, Justice and the Common Good. "International Journal of Social Economics" 2002, Vol. 29, No. 1-2.
 • Mill J.S.: Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej. T. 1, T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1965, 1966.
 • Musiał G.: Z punktu widzenia ekonomii. Wydanie drugie. "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2011.
 • Nitsch T.O.: Full-fledged and Forthright Social Economists Under-acclaimed. "International Journal of Social Economics" 2000, Vol. 27, No. 7/8/9/10.
 • Noya A., Clarence E.: The Social Economy. Building Inclusive Economies. OECD 2007.
 • Ojca Św. Piusa XI z Boskiej Opatrzności Papieża Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i o dostosowaniu go do normy prawa Ewangelji, w 40. rocznicę wydania encykliki "Rerum Novarumˮ przez Leona XIII. Wydawnictwo Rady Społecznej przy Prymasie Polski, 1935.
 • Olejniczak M.: Europejskie społeczeństwo obywatelskie? "Studia Europejskie" 2005, nr 3.
 • Pestoff V.: Beyond the Markets and State. Social Enterprise and Civil Democracy in a Welfare Society. Aldershot, Brookfield, Sidney-Singapore: Ashgate 1998, 2005.
 • Piątkowski W.: J.C.L. Simonde de Sismondi - teoria ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978.
 • Polanyi K.: The Great Transformation: The Political and Economic Origins of our Time. Beacon Press, Boston 2001 [1944].
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Putman R.D.: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 • Raabe S.: Transformacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Kościół jako sojusznik społeczeństwa obywatelskiego. Raporty Fundacji Konrada Adenauera, raport nr 9, Warszawa 2008.
 • Rerum Novarum: encyklika papieża Leona XIII o sprawie robotniczej. "Robotnik", Berlin 1906.
 • Rymsza M.: Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich. "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 • Salamon L., Anheier H.: Defining the Non-Profit Sector: A Cross-national Analysis. Manchester University Press, Manchester 1997.
 • Sałustowicz P.: Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej. "Ekonomia Społeczna Teksty" 2007, nr 2.
 • Schumpeter J.A.: Capitalism, Socialism and Democracy. Harper and Brothers Publishers, New York 1950.
 • Schumpeter J. A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • Stankiewicz W.: Sismondi - narodziny ekonomii drobnomieszczańskiej. Wojskowa Akademia Wydawnicza, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1978.
 • Strzeszewski Cz.: Ewolucja katolickiej nauki społecznej. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1978.
 • Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szopa B.: Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej. "Ekonomia Społeczna" 2007, nr 1.
 • The Third Sector in Europe. Red. E. Elgar, J.L. Laville. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham UK, 2004.
 • Vis B.: States of Welfare or States of Workfare? A Fuzzy-set Ideal Type Analysis of Major Welfare State Restructuring in Sixteen Advanced Capitalist Democracies, 1985-2002. Department of Political Science Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam 2005.
 • Wygański J. (przy wsparciu P. Frączaka): Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości. [w:] Raport Otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej". FISE 2006.
 • Zagóra-Jonszta U.: Polska myśl ekonomiczna na tle angielskiej i francuskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.