PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 218 | 269
Tytuł artykułu

Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki

Autorzy
Warianty tytułu
Industrial Design as a Determinant of Economic Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poprzez wytworzenie więzi o charakterze emocjonalnym pomiędzy dobrze zaprojektowanym produktem a jego użytkownikiem zmniejsza się chęć do zastąpienia go nowym wyrobem. Jednocześnie wzrasta skłonność do poniesienia kosztów ewentualnej naprawy, co w konsekwencji prowadzi do bardziej przyjaznego dla środowiska naturalnego wykorzystania dostępnych surowców. W pierwszym rozdziale pracy oprócz zagadnień dotyczących prawnych uwarunkowań ochrony wzorów przemysłowych przedstawiona została istota designu, powstanie i kształtowanie się oraz wpływ na funkcjonalność i ergonomię produktów. Rozdział drugi obejmuje kwestie dotyczące ekonomicznego wymiaru stosowania wzornictwa przemysłowego jako determinanty konkurencyjności gospodarki. W rozdziale trzecim omówione zostały pozaekonomiczne aspekty designu: emocjonalny, kulturowy oraz estetyczny. Odniesiono się także do kwestii związanych z wykorzystywaniem designu do manifestowania własnego stylu i statusu społecznego oraz wykorzystania wzornictwa przemysłowego we wdrażaniu zasad rozwoju zrównoważonego. W rozdziale czwartym przedstawiono rozwój wzornictwa przemysłowego w ujęciu historycznym, z uwzględnieniem procesów o zasięgu zarówno międzynarodowym, jak i krajowym. W kolejnych czterech rozdziałach przedstawione zostały wyniki zaprojektowanych przez autora badań ankietowych opracowanych z wykorzystaniem metod statystycznych. Badaniami o zasięgu międzynarodowym objęto Czechy, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Niemcy, Norwegię, Republikę Południowej Afryki, Węgry oraz Wielką Brytanię, krajowym - Polskę oraz regionalnym - Małopolskę. W celu przeprowadzenia badań ogólnopolskich autor opracował dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego metodykę badań, wdrożoną następnie przez Instytut Badawczy Pentor, a sfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W rozdziale dziewiątym, wykorzystując wnioski wynikające z przeglądu literatury naukowej dotyczącej wzornictwa przemysłowego, jak i przeprowadzonych badań ankietowych, zaproponowano założenia strategii rozwoju i promocji polskiego designu. Zasadniczym celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie kompleksowej analizy znaczenia wzornictwa przemysłowego jako determinanty konkurencyjności gospodarki oraz na tej podstawie zaproponowanie założeń strategii rozwoju i promocji polskiego designu. Przeanalizowano poszczególne obszary tworzenia wartości dodanej poprzez design oraz odniesienie problematyki wzornictwa przemysłowego do poszczególnych koncepcji ekonomicznych. (fragment tekstu)
EN
Firms operating in the global world economy are on the lookout for ways to gain competitive advantage. Industrial design has become a relatively inexpensive tool to not only help companies stand out from the competition, but also to offer consumers products with higher value added. For firms using it, the role of design goes beyond the benefits of the higher profits gained from selling products and services and the savings that come from using materials in the production process. In the social sphere, particularly in the field of health, industrial design plays a prominent role in the use of ergonomie equipment, machines and devices. High quality design products are among the physical components of cultural heritage, and design is seen as the most available means of communicating with art in its practical dimension. Well-designed products tend to create emotional ties with end users, which reduces the desire to replace them with new products. At the same time, the tendency to raise costs of eventual repair grows, which leads to more environmentally friendly use of available materials. While it is the economic dimension of industrial design as a determinant of economic competitiveness that forms the basis of the issues discussed in this dissertation, the above areas concerning the creation of value added through design are also discussed. A history of the development of industrial design is presented, considering the processes at work both internationally and in Poland. The determinants of state policy in the area of design, the importance of the country from which a design comes, and the opportunities for using industrial design in the development of cities are all described. Issues related to industrial design were analysed in the light of their occurrence in economic theory, as well as on a historical basis. In addition to the theoretical considerations, three questionnaires (regional, national, and international) were used to present the different aspects of issues in design. They include how the role of industrial design is perceived by business owners, a consumer assessment of products designed by particular firms, and the preferences and willingness among consumers to pay for high quality industrial design. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aaker D.A. [1991], Managing Brand Equity, Free Press, New York.
 • Aaker D.A., Joachimsthaler E. [2000], Brand Leadership, Free Press, New York.
 • Aage T., Belussi F. [2008], From Fashion to Design. Creative Networks in Industrial Districts, "Industry & Innovation", Vol. 15, Issue 5.
 • Abdel-Ghany M, Sharpe D.L. [1997], Consumption Patterns Among the Young-old and Old-old, "The Journal of Consumer Affairs", Summer, 31,1.
 • Alimova N. et al. [2008], High Desert Wine. A Discrete Choice Analysis of Consumer Preferences for New Mexican Wine, "Journal of Food Products Marketing", Vol. 14, Issue 1.
 • Andari R. et al. [2007], Staying Ahead: The Economic Performance of the UK's Creative Industries, The Work Foundation, London.
 • Ashbee C.R. [1908], Craftsmanship in Competitive Industry. Being a Record of the Workshops of the Guild of Handicraft, and Some Deductions from their Twenty-One Years' Experience, Essex House Press, Campden-London.
 • Asheim BT. [1999], Innovation, Social Capital and Regional Clusters: On the Importance of Co-operation, Interactive L earning and Localized Knowledge in Learning Economies, paper presented at the Regional Studies Association International Conference on "Regional Potentials in an Integrating Europe", University of the Basque Country, Bilbao.
 • Aspers P. [2010], Using Design for Upgrading in the Fashion Industry, "Journal of Economic Geography", Vol. 10, Issue 2.
 • Atlas antropometryczny populacji polskiej - dane do projektowania [2000], red. E. Nowak, IWP, Warszawa.
 • Babbit M. [1935], As a Woman Sees Design. An Inteview with Belle Kogan, "Modern Plastics", Vol. 13, No 4.
 • Bakhshi H., McVittie E., Simmie J. [2008], Creating Innovation: Do the Creative Industries Support Innovation in the Wider Economy?, NESTA, London.
 • Balcerzak P. [2007], O wzornictwie przemysłowym. Definicje. Procedury. Korzyści, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa.
 • Barcelona Design Centre [2007], Yearbook 2007, Barcelona.
 • Baudrillard J. [1966], Le Systeme des Objets, Gallimard, Paris.
 • Baumann HL, Boons F., Bragd A. [2002], Mapping the Green Product Development Field: Engineering, Policy and Business Perspectives, "Journal of Cleaner Production", Vol. 10, No 5.
 • Baumol W. J., Bowen W.G. [1966], Performing Arts: The Economic Dilemma, Twentieth Century Fund, New York.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. [2007], Mikroekonomia, wyd. 4, PWE, Warszawa.
 • Benedikt M. [2000], Class Notes, "Harvard Design Magazine", No 11, Summer.
 • Bentham J. [1958], Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Berlyne D.E. [1971], Aesthetics and Psychobiology, Appleton-Century-Crofts, New York.
 • Berkowitz M. [1987], Product Shape as a Design Innovation Strategy, "Journal of Product Innovation Management", 4 (December).
 • Best K. [2009], Design Management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bhaskaran L. [2006], Design XX wieku, Główne nurty i style we współczesnym designie, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa.
 • Bielski K. [2009], 7 x Tak [w:] Wartość dodana, światowe wzornictwo z Polski, red. B. Bochińska, K. Bielski, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Bloch P.H. [1995], Seeking the Ideal Form: Product Design and Consumer Response, "Journal of Marketing", 59(3).
 • Bochińska B., Bielski K., Wartość dodana: światowe wzornictwo z Polski, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Bochińska B., Palczewska I. [2008], Diagnoza stanu wzornictwa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Bochińska B., Palczewska I. [2011], Wzornictwo e-usług, analiza stanu wzornictwa usług świadczonych drogą elektroniczną i perspektywy ich rozwoju w Polsce, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Bochińska B., Palczewska I., Putkiewicz A. [2007], Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Bochińska B. i in. [2010], Design Management: Zarządzanie wzornictwem, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Böhme G. [2003], Contribution to the Critique of the Aesthetic Economy, "Thesis Eleven" (73).
 • Bojar R. [1988], Wzornictwo przemysłowe w okresie 1945-1985 [w:] Wzornictwo w Polsce, praca zbiorowa, Biblioteka Wzornictwa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Bojek C, Bojek E. [2009], Prawo a założenia nauki ergonomii, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyty Studenckie", red. M. Sadowski, P. Szymaniec, E. Bojek, t. II, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Samorząd Studencki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław.
 • Bonsall TE. [2002], Disaster in Dearborn. The Story of the Edsel, Stanford University Press, Stanford, California.
 • Borja de Mozota B. [2003], Design Management. Using Design to Built Brand Value and Corporate Innovation, Allworth Press, New York.
 • Bosoni G. [2008], Italian Design, Museum of Modern Art, New York.
 • Bourdieu P. [1984], Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Branzi A. [1989], We Are the Primitives [in:] Design Discourse, History, Theory, Criticism, ed. V. Margolin, The University of Chicago Press, Chicago-London.
 • Braudel F. [1981], The Structures of Everyday Life; Civilization and Capitalism, 15lh-18lh Century, Vol. 1, Harper & Row, New York.
 • Brems H. [1951], Product Equilibrium under Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Bruce M., Daly L. [2006], International Evidence on Design: Near Final Report for the DTI (report), University of Manchester, Manchester.
 • Bruce M., Whitehead M. [1988], Putting Design into the Picture: The Role of Product Design in Consumer Purchase Behavior, "Journal of the Market Research Society", 30 (2).
 • Buchanan J.M. [1968], The Demand and Supply of Public Goods, Rand McNally, Chicago.
 • Burakowski Z., Kazińska A. [1992], Wzornictwo przemysłowe w strategii przedsiębiorstw, Prace i Materiały, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Cagan J., Vogel CM. [2002], Creating Breakthrough Products: Innovation from Product Planning to Program Approval, Financial Times Prentice Hall, Upper Saddle River, New York.
 • Calavita N., Ferrer A. [2000], Behind Barcelona's Success Story. Citizen Movements and Planners' Power, "Journal of Urban History", Vol. 26, No 6.
 • Calkins E.E. [1932], What Consumer Engineering Really Is [in:] Consumer Engineering: a New Technique for Prosperity, R. Sheldon, E. Arens, Harper and Brothers, New York.
 • CalverG. [2004], What is Packaging Design?, RotoVision, Mies.
 • Candi M. [2007], The Role of Design in the Development of Technology-based Services, "Design Studies", Vol. 28, No 6.
 • Canter D. [1997], The Facets of Place [in:] Advances in Environment, Behavior, and Design, eds G.T. Moore, R.W. Marans, Plenum Press, New York.
 • Caplan R. [1982], By Design, St Martins Press, New York.
 • Cassab H., Seo Y. [2008], Distinctive Design: Embodiment of Culture and Consumer Response, International DM I Education Conference, Paris.
 • Castiglioni A. [1983], A Definition of Industrial Design [in:] Greenhalgh P. [1993] Quotations and sources on design and the decorative arts, Manchester University Press ND, New York.
 • Caves R.E. [2000], Creative Industries: Contracts between Art and Commerce, Harvard University Press, Cambridge, London.
 • Centre for Design Innovation [2007], The Design Difference. A Survey of Design and Innovation Amongst Ireland's SMEs Centre for Design Innovation, Sligo.
 • Chao P. [1993], Partitioning Country-of-origin Effects: Consumer Evaluations, "Journal of International Business Studies", Vol. 24, No 2.
 • Charter M., Tischner U. [2001], Sustainable Solutions. Developing Products and Services for the Future, Greenleaf, Sheffield, UK.
 • Cheskin L. [1959], Why People Buy; Motivation Research and its Successful Application, Liveright Pub. Corp., New York.
 • Chitturi R., Raghunathan R., Mahajan V. [2007], Form Versus Function: How the Intensities of Specific Emotions Evoked in Functional Versus Hedonic, Trade-Offs Mediate Product Preferences, "Journal of Marketing Research", Vol. 44, Issue 4.
 • Chueh T.Y., Kao D.T. [2004], The Moderating Effects of Consumer Perception to the Impacts of Country-of-design on Perceived Quality, "The Journal of American Academy of Business", Vol. 4, Issue 1/2.
 • Cole H. [1852], Lecture XII, 2nd Series, December 1.
 • Collins M. [1999], Alessi, Carlton, London.
 • Coates D. [2003], Watches Tell More Than Time: Product Design, Information, and the Quest for Elegance, McGraw-Hill, London.
 • Condillac E. [1776], Le Commerce et le Gouvernement, Jombert & Cellot, Paris.
 • Cooper R., Kleinschmidt E.J. [1987], New Products: What Separates Winners from Losers?, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 4, Issue 3.
 • Cooper R., Scott E., Kleinschmidt E.J. [2002], Optimizing the Stage-Gate Process, What Best Practice Companies are Doing - Part One, Reference Paper, Product Development Institute, No 14.
 • Corbusier L. [1986], Towards a New Architecture, Dover Publications, New York.
 • Cox G. [2005], Cox Review of Creativity in Business. Building on the UK's Strengths, HMT, London.
 • Csikszentmihalyi M., Robinson R.E. [1990], The Art of Seeing: An Interpretation of the Aesthetic Encounter, J. Paul Getty Museum, Malibu, California.
 • Cunningham P.N. [2008], National and Regional Policies for Design, Creativity and User-driven Innovation, Thematic report, European Trend Chart on Innovation Policy, July.
 • Currid E. [2007], The Warhol Economy: How Fashion, Art, and Music Drive New York City, Princeton University Press, New Jersey.
 • Czarny E., Nojszewska E. [2006], Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Czerniewska K., Olejniczak J. [1989], Z dziejów wzornictwa w powojennej Polsce [1945-1950], Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Daly P. [2010], Survey: Design Crucial for Recovery, "Grand Rapids Business Journal", Grand Rapids, Vol. 28, Issue 45.
 • Danish Design Centre [2003], Economic Effects of Design, Report for National Agency for Enterprise & Housing, Copenhagen, September.
 • The Danish Government [2007], DesignDenmark, Copenhagen, April.
 • DCMS [1998], Creative Industries Mapping Document, DCMS Department for Culture, Media and Sport, London, "Statistical Bulletin", March.
 • DCMS [2009], Creative Industries Economic Estimates, DCMS Department for Culture, Media and Sport, London, "Statistical Bulletin", January.
 • Dell'Era C, Marchesi A., Verganti R. [2010], Mastering Technologies in Design-Driven Innovation: How two Italian Companies Made Design a Central Part of Their Innovation Process, "Research Technology Management", Vol. 53, Issue 2.
 • Demska A., Frąckiewicz A., Maga A. [2011], Chcemy być nowocześni - polski design 1955-1968 z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa.
 • Department of Trade and Industry [2005], Creativity, Design and Business Performance, "DTI Economics Paper", No. 15, November.
 • Design Council [2004], Design in Britain 2004-05, London.
 • Design Council [2005], Design Index: The Impact of Design on Stock Market Performance, Report to December 2004, London.
 • Design Council [2006], Design in Britain 2005-06, London.
 • Design Council [2007], Eleven Lessons: Managing Design in Eleven Global Companies, "Desk Research Report", 5 November, Design Council, London.
 • Design Council [2008], The Impact of Design on Business, "Design Council Briefing" 01, Design Council, October, London.
 • Design 2005! [2000], Government Decision-in-Principle on Finnish Design Policy 12.6.2000, Arts Council of Finland and Finnish Ministry of Education, Helsinki.
 • Dłutek M. [1988], Od wzoru do wzornictwa [w:] Wzornictwo w Polsce, praca zbiorowa, Biblioteka Wzornictwa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Dobers P., Strannegärd L. [2005], Design, Lifestyles and Dustainability. Aesthetic Consumption in a World of Abundance, "Business Strategy & the Environment", John Wiley & Sons, Inc, Vol. 14, Issue 5.
 • Doesburg van T. [1970], The Will to Style, text of a lecture given at Jena, Weimar, and Berlin, in De Stijl, ed. Hans L.C. Jaffe, Tahmes & Hudson, London.
 • Domański R. [1992], Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności rozwoju, Studia KPZK PAN, t. C, PWN, Warszawa.
 • Douglas M., Isherwood B. [1979], The World of Goods, Basic Books, New York.
 • Dresser Ch. [1873], Principles of Decorative Design, Cassell Petter & Galpin, London.
 • Dreyfuss H. [1960], The Measure for Man: Human Factors in Design, Whitney Library of Design, New York.
 • Duarte CM. [2007], Transforming Metropolitan Barcelona: between the Postindustrial and the Knowledge City, paper presented at International Conference, Sustainable Urban Areas, Rotterdam.
 • Duesenberry J.H. [1949], Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge.
 • Dumas A. [2002], Theory and Practice of Industrial Design, URENIO Research, March, http://www.urenio.org/tools/en/Industrial_Design.pdf, dostęp 15.08.2010.
 • Eastlake Ch. [1878], Hints on Household Taste in Furniture, Upholstery and Other Details, Longmans, Green and Co., London.
 • Edsall L. [1991], The Conformity of Today's Forms, "Autoweek", November 25.
 • Ehrlenspiel K. et al. [2007], Cost-Efficient Design, Springer, Berlin.
 • Epps B. [2001], Modern Spaces: Building Barcelona [in:] Iberian Cities, ed J.R. Resina, Routlege, London.
 • Eroglu S.A., Machleit K.A. [1989], Effects of Individual and Product-Specific Variables on Utilizing Country-of-Origin Effects, "International Marketing Review", 6(6).
 • European Affairs [2006] (with support of Turku School of Economics, MKW Wirtschaftsforschung), The Economy of Culture In Europe: Study prepared for the European Commission, Directorate-General for Education and Culture, October.
 • European Commission [2008], European Innovation Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Performance, Luxembourg, "PRO INNO Europe", Paper No 6.
 • European Commission [2009a], Design as a Driver of User-centred Innovation, Commission Staff Working Document, Brussels, 7.4.2009, SEC 501 final.
 • European Commission [2009b], European Innovation Scoreboard2008, Comparative Analysis of Innovation Performance, Luxembourg, "PRO INNO Europe", Paper No 10.
 • European Commission [2010], Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 6.10.2010, COM 546.
 • European Commission [2011], Innobarometer 2010: Analytical Report Innovation in Public Administration, Report, January.
 • Famielec J. [1997], Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Featherstone M. [1991], Consumer Culture and Postmodernism, Sage, London.
 • Fijor J.M. [2011], Czy dobra publiczne są naprawdę publiczne?, Studia Ekonomiczne 1, Miscellanea, nr 1.
 • Fine B., Leopold E. [1993], The World of Consumption, Routledge, London.
 • Fishman J.E., Pratt S.P., Morrison W.J. [2007], Standards of Value: Theory and Applications, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Florida R. [2004], The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life, Basic Books, New York.
 • Florida R. [2005], Cities and the Creative Class, Routledge, Nowy York, Oxon.
 • Florida R., Mellander Ch., Stolarick K. [2008], Inside the Black Box of Regional Development - Human Capital, the Creative Class and Tolerance, "Journal of Economic Geography", Vol. 8, Issue 5.
 • Forty A. [1986], Objects of Desire: Design and Society 1750-1980, Thames & Hudson, London.
 • Foster J. [1987], Evolutionary Macroeconomics, Allen and Unwin, London.
 • Franus E. [1992] Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Frąckiewicz A. [2011], Chcemy być nowocześni, kształt przyszłości czyli styl lat 50. i 60. [w:] Chcemy być nowocześni - polski design 1955-1968 z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, A. Demska, A. Frąckiewicz, A. Maga, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa.
 • Frederick Ch. [1920], Household Engineering: Scientific Management in the Home, American School of Home Economics, Chicago.
 • Freeman C. [1982], The Economics of Industrial Innovation, 2nd ed., Frances Pinter, London.
 • Freeman C. [1987], Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter Publishers, London.
 • Frejlich C. [2006], Ergonomia i wzornictwo [w:] Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów, red. J. Jabłoński, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Form and Function: A Source Book for the History of Architecture and Design, 1890-1939 [1975], eds T. Benton, Ch. Benton, D. Sharp, Crosby Lockwood Staples in association with the Open University Press, London.
 • Galbraith J.K. [1997], Wywiad z Ennio Caretto, "Carriere delia Sera", 9 kwietnia.
 • Gentner D. [1997], Structural Mapping in Analogy and Similarity, "American Psychologist", 52 (1).
 • Gertler M.S., Vinodrai T. [2006], Better by Design? Capturing the Role of Design in Innovation, "Blue Sky II2006" What Indicators for Science, Technology and Innovation Policies in the 21s' Century?, OECD and Statistics Canada, Ottawa, 25-27 September.
 • George J. [2005], On Paper, a World of Opportunity, "Packaging World Magazine", April.
 • Gide Ch. [1915], The Physiocrats [in:] A History of Economic Doctrines: From the Time of the Physiocrats to the Present Day, Ch. Gide, Ch. Rist, D.C. Heath and Company, Boston-San Francisco.
 • Gide Ch., Rist Ch. [1915], A History of Economic Doctrines: From the Time of the Physiocrats to the Present Day, D. C. Heath and Company, Boston-San Francisco.
 • Ginalski J., Liskiewicz M., Seweryn J. [1994], Rozwój nowego produktu, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych, Kraków.
 • Global Alliance [2006], Understanding Creative Industries: Cultural Statistics for Public-policy Making, UNESCO.
 • Goodwin A. [1976], The New Cambridge Modern History: The American and French Revolutions, 1763-93, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Goffin K., Micheli P. [2010], Maximizing the Value of Industrial Design in New Product Development, "Research Technology Management", Arlington, Vol. 53, Issue 5.
 • Gołaszewska M. [1984], Zarys estetyki, PWN, Warszawa.
 • Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków [2009], red. S. Miklaszewski, E. Molendowski, Difin, Warszawa.
 • Górnicki Ł. [1858], Dworzanin Polski, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, Kraków.
 • Górska E., Tytek E. [1998], Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Greenhalgh P. [1993] Quotations and Sources on Design and the Decorative Arts, New York.
 • Griffin A., Hauser J.R. [1993], The Voice of the Consumer, "Marketing Science", Vol. 12, No 1.
 • Gropius W. [1969], Program of the Staatliche Bauhaus in Weimar [in:] H. Wingler, Bauhaus: Weimar Dessau Berlin Chicago [English adaptation by Massachusetts Institute of Technology of text originally published in German as Das Bauhaus, Cologne: Verlag Gebr. Rasch & Co 1962].
 • Grzecznowska A. [2007], Wykorzystanie wzornictwa przemysłowego w podnoszeniu innowacyjności wyrobów i sukcesie rynkowym, ASP, Wrocław, "Dyskurs" nr 6.
 • Grzecznowska A. Mostowicz E. [2003], Udział wzornictwa przemysłowego w rozwoju przedsiębiorstw, "Prace i Materiały" nr 9, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Hamzaoui L., Merunka D. [2006], The Impact of Country of Design and Country of Manufacture on Consumer Perceptions of Bi-national Products' Quality: An Empirical Model Based on the Concept of Fit, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 23, Issue 3.
 • Hausner J. [2011], Kultura w cywilizacji informacyjnej [w:] Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury 50/20, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
 • Hayek F.A. [2009], The Pure Theory of Capital, The Ludwig von Mises Institute Auburn, Alabama.
 • Harrison B. [1997], Lean and Mean: Why Large Corporations Will Continue to Dominate the Global Economy, The Guilford Press, New York.
 • Hazelrigg G.A. [1996], Systems Engineering: An Approach to Information-Based Design. Upper Saddle River, Prentice Hall, New York.
 • Hekkert P., Snelders D" Wieringen van P.C.W. [2003], "Most Advanced, Yet Acceptable": Typicality and Novelty as Joint Predictors of Aesthetic Preference in Industrial Design, "British Journal of Psychology", 94.
 • Henry C. [2007], Entrepreneur ship in the Creative Industries: An International Perspective, Edward Elgar, Northampton, Massachusetts.
 • Herman A. [2007], Przedsiębiorstwo w kapitalizmie giełdowym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2, OW SGH, Warszawa.
 • Hertenstein J.H., Platt M.B. [1997], Developing a Strategic Design Culture, "Design Management Journal", Vol. 8, No 2.
 • Hertenstein J.H., Platt M.B. [2001], Valuing Design: Enhancing Corporate Performance Through Design Effectiveness, "Design Management Journal", Vol. 12, Issue 3.
 • Hespe M. [2007], Industrial Design; Conceptual Careers in the Making, Careers FAQs Pty Ltd., Ultimo.
 • Hise RT. et al. [1990], Marketing/R&D Interaction in New Product Development: Implication for New Product Success Rates, "Journal of Product Innovation Management", 7, 2 June.
 • Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E. [2007], Strategic Management: Competitiveness and Globalization, Thomson Higher Education, Ohio.
 • Hjelm S. [2002], Semiotics in Product Design: Technical report TRITA-NA-D0210, CID-rapport, CID-175, September.
 • Hoffman J., Moser K. [1975], Katalog mit Arbeitsprogramm der Wiener Werkstätte [Vienna 1905], [in:] Form and Function: A Source Book for the History of Architecture and Design, 1890-1939, ed. T. Benton, Ch. Benton, D. Sharp, Crosby Lockwood Staples in association with the Open University Press, London.
 • Holbrook M.B. [1987], Alms, Concepts, and Methods for the Representation of Individual Differences in Esthetic Responses to Design Features. "Journal of Consumer Research", 13, December.
 • Holbrook M.B., Anand R [1992], The Effects of Situation, Sequence, and Features on Perceptual and Affective Responses to Product Designs: The Case of Aesthetic Consumption, "Empirical Studies of the Arts", 10(1).
 • Holcombe R.G. [1997], A Theory of the Theory of Public Goods. "Review of Austrian Economics", 10(1).
 • Hoppe H.H. [2006], The Economics and Ethics of Private Property, Studies in Political Economy and Philosophy, Ludwig von Mises Institute, 2nd ed., Auburn, Alabama.
 • Horst W., Lubiński T. [2003], Listy kontrolne NIOSH jako narzędzie do projektowania prewencji ergonomicznej schorzeń wywołanych sposobem wykonywania pracy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 37.
 • Howkins J. [2001], The Creative Economy: How People Make Money From Ideas, Allen Lane, The Penguin Press, New York.
 • Hughes R. [1993], Barcelona, Vintage Books, New York.
 • The Idea of Design [1995], eds V. Margolin, R. Buchanan, A Design Issues Reader, MIT Press, Cambridge.
 • Insch G.S., McBride J.B. [1998], Decomposing the Country-of-Origin Construct: An Empirical Test of Country-of-Design, Country-of-Parts and Country-of-Assembly, "Journal of International Consumer Marketing", 10(4).
 • The Italian Metamorphosis, 1943-1968 [1994], ed. G. Gelant, Guggenheim Museum, New York.
 • Jabłoński J. [2006], Ogólne ergonomiczne zasady projektowania produktów [w:] Ergonomia produktu: ergonomiczne zasady projektowania produktów, red. J. Jabłoński, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Jankowski J. [1998], Shelf Space: Modern Package Design, 1945-1965, Chronicle Books, San Francisco.
 • Jastrzębowski B. [1997], Rys Ergonomji czyli Nauki o Pracy opartej na naukach poczerpniętych z Nauki Przyrody, "Przyroda i Przemysł", numery 29-32 (reprint Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa).
 • Jevons W.S. [1957], The Theory of Political Economy, A.M. Kelley, New York.
 • Jones M.I. [2009], The Agency of Networks: The (In)visible Consequences of Scandinavian Design [in:] Networks of Design: Proceedings of the 2008 Annual International Conference of the Design History Society (UK) University College Falmouth, 3-6 September, eds F. Hackney, J. Glynne, V. Minton, Universal-Publishers, Boca Raton, Florida.
 • Jordan P.W. [2000], Designing Pleasurable Products: An Introduction to the New Human Factors, Taylor & Francis, London.
 • Julier G. [2005], Urban Designscapes and the Production of Aesthetic Consent, "Urban Studies", Routledge, Vol. 42, Issue 5/6.
 • Julier G. [2008], The Culture of Design, Sage Publications, Los Angeles-Singapore.
 • Julier G. [2009a], Design and Political Economy in the UK, "Guy Knowledge, Technology & Policy", Vol. 22, Issue 4.
 • Julier G. [2009b], Value, Relationality and Unfinished Objects: Guy Julier Interview with Scott Lash and Celia Lury, "Design and Culture", Vol. 1, No 1.
 • Kano N. [1984], Attractive Quality and Must-be Quality, Quality JSQC, Vol. 14, No 2.
 • Kapferer J.N. [2008], The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term, Kogan Page Publishers, London-Philadelphia.
 • Kaufmann E. [1950], What is Modern Design?, The Museum of Modern Art, New York.
 • Kaynak E" Cavusgil ST [1983], Consumer Attitudes Towards Products of Foreign Origin: Do They Vary Across Product Classes?, "International Journal of Advertising", 2(2).
 • Keates S., Trewin S., Elliott J.P. [2006], Including Users with Motor Impairments in Design [in:] Encyclopedia of Human Computer Interaction, ed. C. Ghaoui, Idea Group Reference, Hershey, London, Melbourne, Singapore.
 • Kester D. [2010], Design in the Knowledge Economy 2020, Design Council, London.
 • Klamut M. [2007], Determinanty prowadzenia polityki makroekonomicznej we współczesnej gospodarce rynkowej [w:] Polityka ekonomiczna: współczesne wyzwania, red. M. Klamut, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kleinbaum D.G., Klein M. [2002], Logistic Regression. A Self-Learning Text., Springer-Verlag, New York.
 • Komisja Europejska [2006], Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego i Komitetu Regionów: Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, Bruksela, dnia 13.9.2006, COM 502.
 • Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej [2011], red. A. Prusek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kostecki M. [1998], Marketing and the Durable Use of Consumer Goods: A Framework for Inquiry [in:] The Durable Use of Consumer Products: New Options for Business and Consumption, ed. M. Kostecki, Kluwer, Dordrecht.
 • Kotier P., Rath G.A. [1984], Design: A Powerful but Neglected Strategic Tool, "Journal of Business Strategy", Vol. 5, Issue 2.
 • Kotier P. [1994], Marketing - analiza planowanie wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Kotler P. [2000], Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 10th ed., Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
 • Kotier P., i in. [2002], Marketing: podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Krupiński J. [2009], Estetyka - Immanentna wartość designu [w:] Wartość dodana: światowe wzornictwo z Polski, red. E. Siemieńska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Landreth H., Colander DC [2005], Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lash S., Urry J. [1994], Economies of Signs and Space (Theory, Culture and Society), Sage, London.
 • Leach N. [2002], Belonging: Towards a Theory of Identification with Space [in:] Habitus: A Sense of Place, eds J. Hillier, E. Rooksby, Ashgate, Aldershot.
 • Leadbeater Ch., Oakley K. [2005], Why Cultural Entrepreneurs Matter [in:] Creative Industries, ed. J. Hartley, Blackwell Publishing Ltd, Maiden, Oxford, Carlton.
 • Leibenstein H. [1950], Bandwagon, Snob, and Vehlen Effects in the Theory of Consumers' Demand, "Quarterly Journal of Economics", May, 64(2).
 • Leslie D., Rantisi N. [2009], Fostering a Culture of Design: Insights from the Case of Montreal, Canada [in:] Creativity, Innovation and the Cultural Economy, eds A.C. Pratt, P. Jeffcutt, Routlege Studies in Global Competition.
 • Le Trosne G.F. [1846], De l'interet social par rapport a la Valuer, a la Circulation, a V Industrie et au Commerce, "Physiocrates", Daire, Paris.
 • Li Y., et al. [2007], Design Creativity in Product Innovation, "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", Vol. 33, No 3-4.
 • Lipovetsky G. [1994], The Empire of Fashion Dressing Modern Democracy, "New French Thought Series", Princeton University Press, Princeton-New York.
 • Lockwood T. [2007], Design Value: A Framework for Measurement, "Design Management Review", Vol. 18, Issue 4.
 • Loewy R. [1951], Never Leave Well Enough Alone, Simon & Schuster, New York.
 • Lockshin L. et al. [2006], Using Simulations from Discrete Choice Experiments to Measure Consumer Sensitivity to Brand, Region, Price, and Awards in Wine Choice, "Food Quality and Preference", 17(3-4).
 • Loos A. [2002], Ornament and Crime [in:] Crime and Ornament, The Arts and Popular Culture in the Shadow of Adolf Loos, eds B. Miller, M. Ward, XYZ Books, Toronto.
 • Lorenz K.Z. [1951], The Role of Gestalt Perception in Animal and Human Behavior [in:] Aspects of Form, ed. L.L. Whyte, Indiana University Press, Bloomington.
 • Malkin J., Wildavsky A. [1991], Why The Traditional Distinction between Public and Private Goods Should be Abandoned, "Journal of Theoretical Politics", 3 (4).
 • Mamica L. [2004a], Projekt Kalwaria, rozmowa z dr Łukaszem Mamicą, komisarzem konkursu "Projekt Kalwaria" adiunktem w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 7.
 • Mamica Ł. [2004b], Przemyśl meblarski Kalwarii Zebrzydowskiej - klaster przemysłowy?, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 667, Kraków.
 • Mam ica Ł. [2008], Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce - oczekiwania firm i studentów, Krakowski Park Technologiczny, Kraków.
 • Mamica Ł. [2010a], Design Against other Determinants of Clients' Purchase Decisions, Sixth International GABER [Global Academy of Business and Economic Research] Conference Proceedings, October 2010, New York, USA.
 • Mamica Ł. [2010b], Model decyzyjny w procesie zarządzania rozwojem projektu wzorniczego [w:] Design Management: Zarządzanie wzornictwem, B. Bochińska, J. Ginalski, Ł. Mamica, A. Wojciechowska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Mamica L. [2010c], Wybór strategii zarządzania wzornictwem [w:] Design Management: Zarządzanie wzornictwem, B. Bochińska, J. Ginalski, Ł. Mamica, A. Wojciechowska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Mamica Ł. [2010d], Wzornictwo przemysłowe jako element wartości eksploatacyjnej produktów [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 111, Wrocław.
 • Maniów V. [2009], Designing Clothes: Culture and Organization of the Fashion Industry, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.
 • Maragall P. [2004], Governing Barcelona [in:] Transforming Barcelona, ed. T. Marshall, Routledge, London.
 • Marak J. [2005], Gromadzenie danych pierwotnych [w:] Badania marketingowe: Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWN, Warszawa.
 • Markowski T. [2010], Przestrzeń publiczna i jej zawłaszczanie w świetle teorii efektów zewnętrznych - wskazania i kierunki budowania systemu interwencji ze strony władz publicznych [w:] Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI w., UE w Krakowie, Kraków.
 • Markowski T. [2011], Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, red. T. Markowski, P. Zuber, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, t. CXXXIV, Warszawa.
 • Marks K. [1906], Capital: A Critique of Political Economy, ed. F. Engels, Vol. 1.
 • Marie de DJ. [1992], Value Measurement [in:] Value: Its Measurement, Design & Management, eds M.L. Shilito, D.J. De Marle, Wiley, New York.
 • Marshall A. [2009], Principles of Economics, Cosimo, Nowy York.
 • McAlhone B. [1987], British Design Consultancy: Anatomy of a Billion Pound Business, Design Council in association with the Chartered Society of Designers, London.
 • McDermott C. [2007], Design: The Key Concepts, Routledge, London-New York.
 • McDougall W. [1923], An Introduction to Social Psychology, J.W. Luce, Boston.
 • Medin D.L., Ortony [1989], Psychological Essentialism [in:] Similarity and Analogical Reasoning, eds S. Vosniadou, A. Ortony, Cambridge University Press, New York.
 • Menger C. [1976], Principles of Economics, New York University Press, New York.
 • Meyer A. [2001], What's in It for the Customers? Successfully Marketing Green Clothes, "Business Strategy and the Environment" 10.
 • Mill J.S. [1860], Zasady ekonomji politycznej z niektóremi zastosowaniami do ekonomii społecznej, t. 2, Nakład jednego z tłumaczy, Petersburg.
 • Mill J.S. [1965], Principles of Political Economy, 7ed, Vol. 3, University of Toronto Press, Toronto.
 • Mises von L. [2003], Epistemological Problems of Economics, Ludwig von Mises Institute, Alabama.
 • Mitchell W.J.T. [1990], The Logic of Architecture: Design, Computation Cognition, The MIT Press, Cambridge, MA.
 • Mitchell W.J.T. [1994], The Pictorial Turn [in:] Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, W.J.T. Mitchell, The University of Chicago, Chicago.
 • Mitias M.H. [1988], What Makes an Experience Aesthetic?, Konigshausen & Neumann, Amsterdam-Rodopi-Wurzburg.
 • Morris R. [2009], Projektowanie produktu, PWN, Warszawa.
 • Moultrie J., Livesey F. [2009], International Design Scoreboard: Initial Indicators of International Design Capabilities, University of Cambridge, Cambridge.
 • Mrozek J.A. [1998], Wzornictwo awangardowe w latach dwudziestych i trzydziestych [w:] Wzornictwo w Polsce, praca zbiorowa, Biblioteka Wzornictwa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Mrozek J.A. [2001], Trudne stulecie: Polityka, gospodarka i wzornictwo w Polsce 1900-2000 [w:] Rzeczy pospolite, red. C. Frejlich, BOSZ, Olszanica.
 • Mruk H., Rutkowski I. [2001], Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 • Multu B., Er A. [2003], Design Innovation: Historical and Theoretical Perspectives on Product Innovation by Design, A Paper Presented at the 5 th European Academy of Design Conference, Barcelona, April.
 • Murtazin E. [2005], Russian Fashion Week or Exclusive Product from Motorola?, "Mobile Review", No 4.
 • Musgrave R.A. [1957], A Multiple Theory of Budget Determination, FinanzArchiv, New Series 25(1).
 • Musgrave R.A. [1959], The Theory of Public Finance, McGraw Hill, New York.
 • Muthesius H. [1970], A ims of the Werkbund, Ulrich Conrads, London, and the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass.
 • Muthesius H., Velde van de H. [1970], Statements from the Werkbund Conference of 1914, Conrad U., Lund Humphries, London, and the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass.
 • Myles G.D. [1995], Public Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • National Innovation Systems. A comparative Analysis [1993], ed. R. Nelson, Oxford University Press, New York.
 • National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning [1992], ed. B.Ä. Lundvall, Pinter Publisher, London.
 • Neff J. [2005], Why P&G won't Win Many Cannes Lions, Advertising Age, t. 76, 24.
 • Nes van N., Cramer J. [2005], Influencing Product Lifetime through Product Design, "Business Strategy & the Environment", Vol. 14, Issue 5.
 • NESTA [2005], Creating Value: How the UK Can Invest in New Creative Businesses, Research Report, NESTA National Endowment for Science, Technology and the Arts, London.
 • Netherlands Design Institute [1994], Design across Europe: Patterns of Supply and Demand in the European Design, Vormgevingsinstituut, Amsterdam.
 • Newark Q. [2006], Design i grafika dzisiaj, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa.
 • Nijssen E.J., Douglas S.P. [2004], Examining the Animosity Model in a Country with a High Level of Foreign Trade, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 21, No 1.
 • Nordic Innovation Center [2004], The Future in Design - The Competitiveness and Industrial Dynamics of the Nordic Design Industry, ed. D. Power, Nordic Innovation Centre, Uppsala.
 • Nowak E. [2000], Atlas antropometryczny populacji polskiej - dane do projektowania, 1WP, Warszawa.
 • Noyes E. [1941], A Note on the Competition, The Museum of Modern Art, New York.
 • Oakley M. [1990], Design Management: A Handbook of Issues & Methods, Basil Blackwell, Oxford.
 • OECD [1982], Innovation in Small and Medium Firms, Paris.
 • OECD [2002], Podręcznik Frascati: Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, tłum. D. Przepiórkow-ska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • OECD, Eurostat [2005], Podręcznik Oslo: pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa.
 • Okada E.M. [2001], Trade-ins, Mental Accounting, and Product Replacement Decisions, "Journal of Consumer Research", 27 (March).
 • Olson M. [1965], The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Orth U.R., Campana D., Malkewitz K. [2010], Formation of Consumer Price Expectation Based on Package Design: Attractive and Quality Routes, "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 18, No 1.
 • Osman M. et al. [2000], Does 'Made in...' Matter to Consumers?: A Malaysian Study of Country of Origin Effect, "Multinational Business Review", Fall: 69-73.
 • Pähl G., Beitz W. [1986], Engineering Design: A Systematic Approach, Design Council, London.
 • Palczewska I. [2009], Aby ludziom pracowało się lepiej i wygodniej [w:] Wartość dodana. światowe wzornictwo z Polski, red. B. Bochińska, K. Bielski, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Papanek V. [1972], Design for the Real World, Thames & Hudson, London.
 • Pawłowski A. [2001], Inicjacje. O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów, Wydział Form Przemysłowych ASP im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków.
 • Pawłowski A. [2001], Inicjacje. O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów,(zespół red. M. Dziedzic i in.), Wydział Form Przemysłowych ASP im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków.
 • Peacock A. [1969], Welfare Economics and Public Subsidies to the Arts, "The Manchester School of Economic and Social Studies" 37.
 • Penrose ET. [1989], History, the Social Sciences and Economic ,,theory," with Special Reference to Multinational Enterprise [in:] Historical Studies in International Corporate Business, eds A. Teichova, M. Levy-Leboyer, H. Nussbaum, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Pesendorfer W. [1995], Design Innovation and Fashion Cycles, "The Journal of American Economic Review", Vol. 85, Issue 4.
 • Pickhardt M., [2006], Fifty Years after Samuelson's " The Pure Theory of Public Expenditure": What are we left with?, "Journal of the History of Economic Thought", Vol. 28, No 4.
 • Pietrzyk I. [2009], Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej [w:] Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, red. S. Miklaszewski, E. Molendowski, Difin, Warszawa.
 • Polanyi M. [1958], Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, Routledge & Kegan Paul, London.
 • Polanyi M. [1967], The Tacit Dimension, Doubleday, New York.
 • Polityka ekonomiczna: współczesne wyzwania [2007], red. M. Klamut, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • POPAI [1999], Consumer Buying Habits Study, Point of Purchase Advertising Institute, Washington DC.
 • Porter M.E. [1985], Competitive Advantage, Free Press, New York.
 • Porter M.E. [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Pratt A.C. [2004], Creative Clusters: Towards the Governance of the Creative Industries Production System?, "Media International Australia", 112.
 • Prusek. A. [2011], Innowacyjność jako główny instrument strategicznego programowania rozwoju w Unii Europejskiej [w:] Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, red. A. Prusek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Przedpełski A. [1988], Instytut Wzornictwa Przemysłowego [w:] Wzornictwo w Polsce, praca zbiorowa, Biblioteka Wzornictwa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Przedpełski A. [1990], Wzornictwo to sposób na sukces, Biblioteka Wzornictwa 20, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Przedpełski A. [1996], Wzornictwo przemysłowe - informator dla producentów, IWP, Warszawa.
 • Przybylska K. [2001], Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej: empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 144, Kraków.
 • Pugh S. [1991], Total Design: Integrated Methods for Successfid Product Engineering, Addison-Wesley Publ. Co.
 • Purchla J. [2005], Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • PWN [1997], Nowa encyklopedia powszechna, Warszawa.
 • PWN [2006], Uniwersalny Słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa.
 • Rafaeli A., Vilnai-Yavetz I. [2004], Emotion as a Connection of Physical Artifacts and Organizations, "Organization Science", 15.
 • Raulik-Murphy G. et al. [2008], A Comparative Analysis of Strategies for Design in Finland and Brazil Undisciplined! Design Research Society Conference 2008, Sheffield Hallam University, Sheffield, 16-19 July, UK.
 • Regional Innovation Systems: The Role of Governance in a Globalized World [1998], red. H.J. Braczyk, P. Cooke, M. Heidenreich, UCL, London-Pennsylvania.
 • Reingen P.H., Foster B.L., Brown J.J. [1984], Brand Congruence in Interpersonal Relations, "Journal of Consumer Research", 11 (December).
 • Rennings K., et al. [2003], Blueprints for an Integration of Science, Technology and Environmental Policy (BLUEPRINT). Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim.
 • Ricardo D. [1957], Zasady Ekonomii Politycznej i Opodatkowania, PWN, Warszawa.
 • Rima I.H. [2001], Development of Economic Analysis, Routlege, New York.
 • Rosen H.S. [1988], Public Finance, 2nd ed., Irwin, Homewood, II.
 • Roth M., Romeo J. [1992], Matching Product Category and Country Image Perceptions: A Framework for Managing Country of Origin Effects, "Journal of International Business Studies", 23(3).
 • Roche D. [1999], The Culture of Clothing: Dress and Fashion in the Ancien Regime, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Rodchenko A., Stepanova V. [1992], Art and Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, eds Ch. Harrison, R Wood, Blackwell Oxford, U.K. and Cambridge, U.S.A.
 • Rosenberg S. [2000], Interface Bug Tips Electoral College! Design flaws in the Palm Beach Ballot put a Well-deserved Spotlight on the "usability" Wonks, Salon, San Francisco.
 • Rosner J. [1974], Ergonomia: zagadnienia przystosowania pracy do człowieka, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Rundh B. [2009], Packaging Design: Creating Competitive Advantage with Product Packaging, "British Food Journal", Vol. Ill, Issue 9.
 • Ruskin J. [1907], The Stones of Venice, E.P. Dutton&Co., New York.
 • Samuelson RA. [1954], The Pure Theory of Public Expenditure, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 36, No 4.
 • Sauer P.L., et al. [1994], The Processes Behind the Country of Origin Effect [in:] Globalization of Consumer Markets: Structures and Strategies, eds S.S. Hassan, E. Kaynak, International Business Press, New York.
 • Salmi A., Sharafutdi nova E. [2008], Culture and Design in Emerging Markets: The Case of Mobile Phones in Russia, "The Journal of Business & Industrial Marketing", Santa Barbara, Vol. 23, Issue 6.
 • Sanne C. [2002], Willing Consumers - Or Locked-in? Policies for a Sustainable Consumption, "Ecological Economics" 42.
 • Scase R., Davis H. [2000], Managing Creativity: The Dynamics of Work and Organization, Open University Press, Milton Keynes.
 • Schifferstein H.N.J., Zwartkruis-Pelgrim E.P.H. [2008], Consumer-product Attachment-Measurement and Design Implications, "International Journal of Design", 2(3).
 • Schindler R.M., Holbrook M.B. [1993], Critical Periods in the Development of Men's and Women's Tastes in Personal Appearance, "Psychology & Marketing", 10.
 • Schooler R.D. [1965], Product Bias in the Central American Common Market, "Journal of Marketing Research", 2, November.
 • Schroeder J.E. [2002]. Visual Consumption (Interpretative Marketing Studies), Routledge, London.
 • Schultz S.E., Kleine R.E., Kernan J.B. [1989], These are a Few of My Favorite Things.
 • Toward an Explication of Attachment as a Consumer Behavior Construct, "Advances in Consumer Research", 16(1).
 • Schumpeter J. [1911], Capitalism, Socialism and Democracy, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Scitovsky T. [1992], The Joyless Economy: The Psychology of Human Satisfaction, Oxford University Press, Oxford.
 • Simmel G. [1957], Fashion, The American Journal of Sociology, LXII.
 • Simon H.A. [1996], The Sciences of the Artificial, 3rd ed., The MIT Press, Cambridge, MA.
 • Słowikowski J. [2006], Ergonomia a dowolność kształtowania formy obiektów technicznych [w:] Ergonomia produktu: ergonomiczne zasady projektowania produktów, red. J. Jabłoński, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Smith A. [2007], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Sojkin B. [2005], Badania produktu [w:] Badania marketingowe: Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWN, Warszawa.
 • Soliński M. [2008/2009], Design - nowa jakość kształtująca społeczeństwo: rozmowa z Weroniką Rochacką, koordynatorem ds. edukacji Design Council w Londynie, Dyskurs nr 8; Zeszyt Naukowo-Artystyczny ASP we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sorvali K., Nieminen E. [2008], Global Design Watch 2008, DESIGNIUM, the Design Innovation Centre at the University of Art and Design in Helsinki, September, Helsinki.
 • SOU2005:51 [2005], Bilen, Biffen, Bostaden. Hlllbara Laster, Smartare Konsumtion. Regeringskansliet, The Swedish Government, Stockholm.
 • Sparke P. [2004], An Introduction to Design and Culture: 1900 to the Present, 2nd ed., Routledge, Abingdon, New York.
 • Spiegel [1997] Outfit, Spiegel, Hamburg.
 • Statistics of Community Designs [2010], SSC007, 11.01.2011, http://oami.europa.eu/ ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007-statistics of community_desi-gns_2010.pdf (dostęp 10.03.2011).
 • Stefanowski M., Wybieralski W. [2007], Wzornictwo w Polsce dzisiaj, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa.
 • Steenkamp J.B. [1989], Product Quality: An Investigation into the Concept and How It Is Perceived by Consumers, Van Gorcum, Assen/Maastricht.
 • Sternińska I. [1988], Wzornictwo Cepelii [w:] Wzornictwo w Polsce, praca zbiorowa, Biblioteka Wzornictwa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Stolarick K., Florida R. [2006], Creativity, Connections and Innovation: A Study of Linkages in the Montreal Region, "Environment and Planning" A, 38(10).
 • Stopa-Pielesz E. [2002], Corporate Design: czyli jak sprawić, by estetyka pracowała na sukces firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych [2006], Strategia Rozwoju Wzornictwa w Polsce na lata 2007-2020, Warszawa.
 • Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne [2011], red. J. Targalski, K. Zieliński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Stewart G.B. [1990], The Quest for Value: the EVA Management Guide, Harper Business, New York.
 • Sugden R. [1999], Public Goods and Contingent Valuation [in:] Valuing Environmental Preferences: Theory and Practice of the Contingent Valuation Method in the US, EU, and Developing Countries, eds I.J. Bateman, K.G. Willis, K.J. Arrow, Oxford University Press, New York.
 • Surdej A. [2006], Determinanty regulacji administracyjnoprawnych w oddziaływaniu państwa na gospodarkę, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 172, Kraków.
 • Swann P., Birke D. [2005], How do Creativity and Design Enhance Business Performance? A Framework for Interpreting the Evidence, DTI Think Piece, University of Nottingham Business School.
 • System zamawiania prac naukowych [2006], red. M. Zawicki, Ł. Mamica, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków.
 • Szczerski A. [2003], Pytania o sztuką dla II Rzeczpospolitej, Uniwersytet Jagielloński, "Alma Mater", nr 49.
 • Szlendak T. [2009], Imperialny plecak z regionalnym dziedzictwem: O tożsamościowej karcie dań nie[d]ocenionej w projektowaniu [w:] Wartość dodana: światowe wzornictwo z Polski, red. E. Siemieńska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Szopa B. [2007], Przekształcenia mechanizmu podziału dochodów ludności na przykładzie Polski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 733, Kraków.
 • Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju [1991], Nasza wspólna przyszłość, Raport pod przewodnictwem G.H. Brundtland, PWE, Warszawa.
 • Targalski J. [2011], Strategia jako narzędzie zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. J. Targalski, K. Zieliński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Taylor F.W. [1923], The Principles of Scientific Management, reprint, Harper & Brothers Publishers, New York-London.
 • Throsby D. [2001], Economics and Culture, Cambridge University Press, New York.
 • Throsby D., Withers G. [1983], Measuring the Demand for the Arts as a Public Good: Theory and Empirical Results [in:] Economics of Cultural Decisions, eds W.S. Hen-don, J.L. Shanahan, Abt Books, Cambridge, Mass.
 • Telakowska W., Reindl T. [1986], Problemy wzornictwa przemysłowego, "Prace i Materiały", z. 109, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Temple P., Swann P. [1995], Competitions and Competitiveness: The Case of British Design Awards, "Business Strategy Review", Vol. 6, Issue 2.
 • Tether B. [2005], Think Piece on the Role of Design in Business Performance, University of Manchester.
 • Tytyk E. [1988], Elementy metodologii projektowania ergonomicznego, "Wiadomości Instytutu Wzornictwa Przemysłowego - Design", Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, nr 6.
 • Ughanwa D.O., Baker M.J. [1989], The Role of Design in International Competitiveness, Routledge, London, New York.
 • Ulrich KT., Eppinger S.D [2004], Product Design and Development, 3rd ed., McGraw-Hill, New York.
 • Underwood R.L., Klein N.M., Burke R.R. [2001], Packaging Communication: Attentional Effects of Product Imagery, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 10, No 7.
 • Utterback J. et al. [2006], Design-Inspired Innovation, World Scientific, New Jersey, London.
 • Velde van de H. [1975], A Source Book for the History of Architecture and Design, 1890-1939, ed. T.Ch. Benton, Crosby Lockwood Staples in Association with the Open University Press, London.
 • Vehlen T.B. [2008], Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
 • Verganti R. [2003], Design as Brokering of Languages: Innovation Strategies in Italian Firms, "Design Management Journal", Vol. 14, Issue 3.
 • Verganti R. [2008], Design, Meanings, and Radical Innovation: A Metamodel and a Research Agenda, "The Journal of Product Innovation Management", 25.
 • Veryzer R.W., Hutchinson W.J. [1998], The Influence of Unity and Prototypicality on Aesthetic Responses to New Product Designs, "Journal of Consumer Research", 24 (4).
 • Vitta M. [1989], The Meaning of Design [in:] Design Discourse, History, Theory, Criticism, ed. V. Margolin, The University of Chicago Press, Chicago-London.
 • Voss K.E., Spangenberg E.R., Grohman B. [2003], Measuring the Hedonic and Utilitarian Dimensions of Consumer Attitude, "Journal of Marketing Research", 40, August.
 • Wallace R. [2001], Proving Our Value: Measuring Package Design's Return on Investment, "Design Management Journal", Vol. 12, No 3.
 • Walker J. [1989], Design History and the History of Design, Pluto Press, London.
 • Walton M., Duncan I. [2003], Building a Case for Added Value Through Design: Report to Industry New Zealand, NZ Institute of Economic Research, Wellington.
 • Walsh V. et al. [1992], Winning by Design, Basil Blackwell, Oxford.
 • Wang C.L., Chen Z.X. [2004], Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy Domestic Products in a Developing Country Setting: Testing Moderating Effects, "The Journal of Consumer Marketing", Vol. 21, No 6.
 • Wartość dodana: światowe wzornictwo z Polski [2009], red. E. Siemieńska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Wojtyna A. [2010], Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB [w:] Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Wong K.K. [2001], Taiwan's Environment, Resource Sustainability and Green Consumerism. Perceptions of University Students, "Sustainable Development" 9.
 • Wright F.L. [1901], The Art and Craft of the Machine, An address by Frank Lloyd Wright to the Chicago Arts and Crafts Society, at Hull House, March 6, and to the Western Society of Engineers.
 • Wybieralski W. [2005], Rozważania o sześciu "wymiarach wzornictwa", "Kwartalnik 2+3D", 14 (I).
 • Wybieralski W., Stefanowski M. [2007], Wzornictwo w Polsce do 1989 roku na tle politycznym i gospodarczym, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa.
 • Wynn D., Clarkson J. [2005], Models of Designing [in:] Design Process Improvement: A Review of Current Practice, eds J. Clarkson, C. Eckert, Springer-Verlag, London.
 • Zee P., Jacob B. [2010], Design Value: A Strategy for Business Success, A redition Gmbh, Essen.
 • Złowodzki M. [2008], O ergonomii i architekturze, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.