PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 22 | nr 95 | 339--355
Tytuł artykułu

Istota i charakterystyka ładunków ponadnormatywnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Essence and Characteristics of Oversize Loads
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemieszczanie ładunków stanowiło i będzie stanowić jeden z najważniejszych elementów gospodarki każdego kraju. Nie ulega wątpliwości, iż największe znaczenie w transporcie mają przewozy samochodowe, głównie za sprawą ich dostępności - możliwości świadczenia usług "door to door" oraz wielu ograniczeń w innych gałęziach transportu. Obecnie dynamiczny rozwój gospodarki doprowadził do istotnych zmian w zakresie wielkości przesyłek. Zatem coraz większe znaczenie nabiera przemieszczanie ładunków o przekroczonych parametrach środków transportowych, zwanych ponadnormatywnymi. Jednakże każdy przewóz ładunku ponadnormatywnego stanowi duże wyzwanie dla firm przewozowych, które muszą posiadać odpowiednią wiedzę oraz środki do jego realizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The transport of loads has always been, and will continue to be one of the principal elements of the economy of every country. Beyond doubt, the greatest significance is given to road transport, mainly due to its availability - opportunities of delivering services "door to door" as well as numerous limitations in other transport methods. Today a dynamic expansion in the economy has triggered substantial changes in terms of freight dimensions. Thus, increasing importance is put on the transport of loads which exceed transport limits, the oversize (or out of gauge) load. Nonetheless, each movement of an abnormal load presents a big challenge for shipping companies which need to possess the necessary expertise and means for its fulfilment. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Christowa-Dobrowolska M., Logistyka i technika transportu ładunków nienormatywnych drogą wodną [w:] "Logistyka" 2011, nr 5.
 • Chwalczuk Ł., Czekając na ponadnormatywną ustawę, http://www.log24.pl/artykuly/czekajac-na-ponadnormatywnaustawe, 1072 (2012.01.06).
 • Dworecki S.E., Berny J., Zarządzanie procesami logistycznymi, Reprograf, Radom 2005.
 • Fertach M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006.
 • Filina L., Ładunki w zintegrowanych systemach transportowych, [w:] I.N. Semenov (red.), Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008.
 • Foltyński M., Rodzaje ładunków, [w:] M. Fertsch (red.), Podstawy logistyki, ILiM, Poznań 2008.
 • Galor A., Galor W., Problematyka krajowego transportu ładunków ponadnormatywnych w aspekcie przewozów w regionie południowego Bałtyku, [w:] "Logistyka" 2010, nr 2.
 • Galor A., Galor W., Problemy przewoźników ładunków ponadgabarytowych (ŁPN) w Polsce, http://www.smp.am.szczecin.pl/dlibra/applet?content_url=/Content/10 11/Anna%2C+Wies%C5%82aw+Galor+problemy+przewo%C5%BAni ow+%C5%82adunk%C3%B3w+ponadgabarytowych+%28%C5%81 PN%29+w+Polsce.pdf&handler=pdf&sec=true , s. 6 (2011.11.26).
 • Galor A., Krzyżan W., Mocowanie ładunków ponadnormatywnych (ŁPN) w transporcie morskim, [w:] "Logistyka" 2011, nr 3.
 • Galor W., Galor A., Transport ładunków ponadgabarytowych - wybrane zagadnienia, [w:] "Drogi lądowe, powietrzne, wodne" 2010, nr 1(21).
 • Gołembska E., Transport w logistyce, [w:] E. Gołembska (red.) Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010.
 • Grzybowska K., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009.
 • Hajdul M., Charakterystyki techniczne środków transportu, [w:] M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa, Transport i Spedycja, ILiM, Poznań 2007.
 • http://www.akademor.webd.pl/download/ponadgabaryty2010.pdf, s. 4 (2011.11.29).
 • Januła E., Truś T., Gutowska Ż., Spedycja, Difin, Warszawa 2011.
 • Jóźwiak Z., Kawa M., Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w transporcie ładunków ponadnormatywnych, [w:] "Logistyka" 2009, nr 4.
 • Jóźwiak Z., Logistyka w transporcie ładunków ponadnormatywnych drogą lotniczą - projekt Oversize Baltic, [w:] "Logistyka" 2011, nr 2.
 • Jóźwiak Z., Wybrane aspekty transportu lotniczego ładunków ponadnormatywnych w regionie Morza Bałtyckiego, [w:] "Logistyka" 2011, nr 3.
 • Lubertowicz-Sztorc A., Transport w rozmiarze XXL, [w:] "Gazeta prawna. Infor Gazety prawnej" 2006, nr 3 (1621).
 • Mendyk E., Ekonomika transportu, WSL, Poznań 2009, s. 51.
 • Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
 • Perenc J., Godlewski J. (red.), Międzynarodowe przewozy towarowe, PWT, Warszawa 2000.
 • Pietrzyk K., Towar w procesie transportowym, [w:] T. Jałowiec (red.), Towaroznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2011.
 • Poland Trade, http://www.poland-trade.com.pl/rodzaje-ladunkowponadgabarytowych (2011.12.04).
 • Salomon A., Przewozy ładunków ponadgabarytowych na zapleczu portów morskich.
 • Sikorski P. M., Spedycja w praktyce - wiek XXI, PWT, Warszawa 2008. Wiśniewska M., Rekordowy ponadgabaryt, http://www.trans.info/message/view/7436.html (2011.12.06).
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Ładunkoznawstwo, http://www.wzieu.pl/files/mat_dyd/ladun/Ladunkoznawstwo_konspekt. pdf, s. 22 (2011.12.04).
 • Żurawski J., Transport ładunków ponadnormatywnych, [w:] D. Marciniak- -Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2009.
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003, nr 212, poz. 2072).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2004, nr 103, poz. 1085).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją (Dz.U. 2006, nr 108, poz. 746).
 • Dz.U. z 2003 r., nr 58, poz. 515, z późn. zm.
 • Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z póżn. zm.
 • Dz.U. z 2004, nr 7, poz. 62.
 • Dz.U. 2004, nr 110, poz. 1165.
 • Dz.U. 2001, nr 153, poz. 1763.
 • Dz.U. 2004, nr 170, poz. 1792.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.