PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 22 | nr 95 | 399--416
Tytuł artykułu

Prawne aspekty kształtowania się "cyfrowego" prawa autorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Legal Aspects of Forming "Digital" Copyright
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie wpływu technologii cyfrowej na regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego oraz ocena cyfrowych pól eksploatacji pod kątem potencjalnych szans lub zagrożeń, jakie stwarzają dla twórców. Postępujący rozwój coraz to nowszych sposobów korzystania z utworów wymaga niewątpliwie analizy możliwości, jakie stwarzają one z punktu widzenia podmiotów autorsko uprawnionych, jak też samych użytkowników. Technologia tworząc niespotykane wcześniej warunki dla działalności twórczej, jest siłą sprawczą postępu. Z drugiej jednak strony ogromna dynamika zmian, które dokonują się w jej ramach, uniemożliwia zapewnienie stabilnej ochrony prawnej, sprowadzając liczne zjawiska do tzw. szarej strefy. Problemy te dały podstawę dla dokonania w niniejszej publikacji szczegółowej ich analizy w ramach procesu kształtowania się "cyfrowego" prawa autorskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Revealing the influence of digital technology for legal regulations referring to copyright and evaluation of digital exploitation's fields in terms of potential opportunities and hazards that they created for the author is the aim of this publication. Progressive development of newer and newer ways of using works undoubtedly requires analysis of possibilities, that they generate from the perspective of authorized subjects as well as users themselves. Technology is a causative power of development, that makes unparalleled previously terms for creative activity. On the other hand enormous dynamics of changes, that arises within it, makes it impossible to constitute stable law protection, bringing numerous occurrences to the so called "grey zone". These problems laid the foundation to make in this publication a detailed analysis of them within the process of developing a "digital" copyright. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Brata J., Markiewicz R., Internet a prawo, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" Kraków 1998.
 • Cywilizacja 2.0 Świat po rewolucji informatycznej, "Polityka" wydanie specjalne 8/2011.
 • Czubkowska S., Czytelnicy pomogą rynkowi e-booków, "Gazeta Prawna" z 16 marca 2011 roku.
 • Domalewski W., Wybrane rodzaje piractwa intelektualnego i przemysłowego w Polsce: skala, formy i rozpoznawanie wyrobów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1998.
 • Fisher B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Gienas K., Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Gienas K., Utwór multimedialny jako szczególna forma twórczości, "Edukacja Prawnicza" 11/2008.
 • http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9C77FF6397C3DC73C12577E300511 867/$file/Infos_90.pdf dostęp dnia 25.X.2011 roku.
 • http://www.caointeractive.pl/technologia-cyfrowa, 20.X.2011.
 • Kępiński J., Klafkowska-Waśniowska K., Sikorski R., Granice prawa autorskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kot D., Elektroniczny obrót utworem w świetle prawa autorskiego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • Matlak A., Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Niedźwiedziński M., Globalny handel elektroniczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Piesiewicz P.F., Utwór muzyczny i jego twórca, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Podrecki P., Prawo Internetu, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa 2007.
 • Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS) z dnia 15 kwietnia 1994.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa 2009.
 • Szewc A., Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, Zakamycze, Warszawa 2003.
 • Szyjewska-Bagińska J., Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych, Oficyna Wydawnicza Branta, Szczecin 2010.
 • Trembowiecki A., Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.