PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 17 | 11--28
Tytuł artykułu

Fitness as an Active Form of Spending Free Time by Women of Tarnów

Warianty tytułu
Fitness jako aktywna forma spędzania czasu wolnego tarnowskich kobiet
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Aktywność ruchowa kobiet jest ważnym elementem zdrowego stylu życia, toteż postanowiono zdiagnozować ten problem w grupie kobiet mieszkających w Tarnowie -średniej wielkości mieście w województwie małopolskim. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie motywacji oraz profilu społeczno-demograficznego kobiet uczestniczących w jednej z ciekawszych form rekreacji ruchowej, do której należy fitness. Ustalono popularność poszczególnych jego form oraz zidentyfikowano bariery, które w znacznym stopniu utrudniały uczestniczenie w zajęciach. Badania przeprowadzono w 2010 roku metodą sondażu diagnostycznego, w którym wykorzystano technikę ankietowania, gdzie narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. W badaniach ustalono wiek respondentek, który - jak się okazało - był bardzo zróżnicowany: poniżej 20. do powyżej 50. roku życia. Uczestniczkami zajęć fitness były zwykle kobiety posiadające wykształcenie wyższe oraz średnie. Dominowały studentki oraz kobiety, które pracowały w oświacie bądź wykonywały wolny zawód. Większość uczestniczek zajęć fitness to osoby dość zamożne. Głównym motywem uczestnictwa w zajęciach dla ponad połowy tarnowskich kobiet była poprawa sylwetki i wyglądu zewnętrznego oraz poprawa samopoczucia. Najpopularniejszą formą zajęć okazało się BPU, w której uczestniczyło najwięcej respondentek. Na zajęcia kobiety przychodziły zwykle w towarzystwie koleżanek albo kogoś z rodziny. W uprawianiu rekreacji ruchowej tarnowskich kobiet pojawiały się liczne bariery utrudniające uczestnictwo w zajęciach fitness, zwykle miały one charakter zdrowotny, ekonomiczny lub związany z brakiem wolnego czasu. Badania wykazały z jednej strony duże zainteresowanie kobiet uczestnictwem w aktywności ruchowej, z drugiej zaś - pozwoliły ustalić bariery, które powyższą aktywność utrudniają.(abstrakt oryginalny)
EN
Physical activity of women is an important element of a healthy lifestyle, therefore it was decided to diagnose this problem in the group of women living in Tarnów, which is an average size city in the Lesser Poland Voivodeship (Małopolska Province). The study was aimed at determining motivation and the social and demographic profile of women participating in one of more interesting forms of physical recreation which fitness is. Popularity of its specific forms has been determined and barriers identified which significantly hindered participation in the classes. The study was conducted in 2010 with the diagnostic poll method in which the questionnaire technique has been used with the questionnaire survey used as the study tool. The age of the questioned was determined in the research, which turned out to be highly varied, from below 20 to above 50 years of age. The participants in the fitness classes were usually women with higher and secondary education. Students and women working in education were dominant in the groups or were in free professions. Most of the participants in the fitness classes were quite well-to-do. The main reason of participation in the classes in case of over half of the women of Tarnów was improvement of physical body and appearance and improvement in mental and emotional state. The most popular form of the classes was BPU in which the highest number of women participated. Women arrived in the classes in the company of their friends or family members. Numerous barriers appeared in practising physical recreation by the women of Tarnów which hindered participation in the fitness classes. They usually were related to health, economy or lack of free time. The study proved, on the one hand, high interest of women in participation in physical exercises, and on the other hand it allowed determining the barriers which make the above activity difficult.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
11--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • GUS 2009. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r. Warszawa.
 • Hartmann-Tews I. 2006. "Social stratification in sport and sport policy in the European Union". European Journal for Sport and Society, vol. 3, no. 2.
 • Dąbrowski A. (ed.). 2006. Zarys teorii rekreacji ruchowej. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna and Akademia Wychowania Fizycznego.
 • Olex-Zarychta D. 2001. Fitness: Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zająć. Katowice: Górnośląska Oficyna Wydawnicza.
 • Opoka D. M. 2004. Fitness: Historia, organizacja i zarządzanie. Warszawa: Polska Korporacja Menedżerów Sportu.
 • Opoka D.M. 2002. Fitness: Sposób na życie. Warszawa: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
 • Bouchard C., Shephard R. 1993. "Physical activity, fitness, and health: The model and key concept". [in:] Physical activity, fitness, and health: Consensus statement. Ed. C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens. Champaign: Human Kinetics Publishers.
 • Woynarowska B., Wojciechowska A. 1993. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży: Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole. Warszawa: Egross.
 • Maj B. 2007. Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży wielkomiejskiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Woynarowska B. 2008. Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marciszewska B. 1999. Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego.
 • Drabik J. 1995. Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Part One. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego.
 • Kubińska J. 2006. "Walory zajęć fitness". [in:] Teoria i praktyka rekreacji ruchowej. Ed. D. Nałęcka, M. Bytniewski. Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 • Parnicka U. 2006. "Determinanty rekreacji fizycznej kobiet aktywnych zawodowo". [in:] Teoria i praktyka rekreacji ruchowej. Ed. D. Nałęcka, M. Bytniewski. Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.