PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 3 (9) | 33--52
Tytuł artykułu

Siedem tez o dialogu społecznym w Polsce

Warianty tytułu
Seven Theses on Sectoral Social Dialogue in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest autorską refleksją nad wynikami projektu badawczego diagnozującego stan rozwoju sektorowego dialogu społecznego w Polsce. Prezentowane tezy stanowią próbę wydobycia i rozwinięcia najważniejszych wniosków z bogatego i zróżnicowanego materiału empirycznego. Opisywane są słabe strony dialogu społecznego w Polsce (m.in. niska reprezentatywność organizacji członkowskich, orientacja na doraźne rozwiązywanie problemów), stojące przed nim szanse (m.in. zawieranie układów zbiorowych), jak również najbardziej prawdopodobny, w świetle przytaczanych informacji, pluralistyczny scenariusz rozwoju dialogu społecznego w Polsce. Wskazując na pluralizm jako model najbardziej zbliżony do rzeczywistości, artykuł nie zamyka dyskusji nad wariantowością dialogu społecznego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The author considers the results of a study of development of sectoral social dialogue in Poland. He attempts to draw some conclusions from the rich and miscellaneous empirical data collected during the study. He discusses weak points of social dialogue in Poland (i.e. low representativeness of employer organizations and trade unions, focus on resolving ad-hoc problems); its opportunities, e.g. collective bargaining; and the best way, in the current circumstances, to develop social dialogue in Poland. The author states that the reported study shows the current conditions are characterized by pluralism. He concludes that the article is only an invitation to a debate on different variants of social dialogue in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Aguilera R.V., Dabu A. (2005). "Transformation of employment relations systems in Central and Eastern Europe", Journal of Industrial Relations, nr 47.
 • Anacik A. i in. (2009a). Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera.
 • Anacik A. i in. (2009b). Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej - badania ilościowe. Wyniki z części jakościowej. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera.
 • Andersen S.K., Jorgensen C., Mailand M. (2004). Developing Sectoral Social Dialogue in Hungary. Kopenhaga: University of Copenhagen.
 • Calvert R.L. (1998). "Rational Actors, Equillibrum, and Social Institutions", w: J. Knight, I. Sened (red.), Explaining Social Institutions. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • CBOS (2009). Członkostwo w związkach zawodowych. Naruszenia praw pracowniczych i szara strefa w zatrudnieniu. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS, styczeń 2009.
 • Chajewski L. (2007). "Agency Relationships, Embeddedness and Employment Relations", Current Sociology, nr 55.
 • Crisp R.J., Adams D. (2008). "Improving intergroup attitudes and reducing stereotype threat: an integrated contact model", European Review of Social Psychology, nr 19.
 • Crozier M. (1993). Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE.
 • David P.A. (2001). "Path dependence, its critics and the quest for ≪historical economics≫", w: P. Garrouste, S. Ioannides (red.), Evolution and Path Dependence in Economic Ideas: Past and Present. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Deery S., Erwin P., Iverson R. (1999). "Industrial Relations Climate, Attendance Behaviour and the Role of Trade Unions", British Journal of Industrial Relations, nr 37.
 • Dovidio J.F., Gaertner S.L., Kawakami K. (2003). "Intergroup contact: the past, present and the future", Group Processes and Intergroup Relations, nr 6.
 • Dryll I. (2006). "Ekspert w służbie dialogu", Dialog Społeczny, nr 3.
 • European Commission (2002). The sectoral social dialogue In Europe. Luxembourg: European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, Directorate D, European Commission.
 • European Commission (2006). Recent developments in the European Sectoral Social Dialogue. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Com munities.
 • Fairbanks M., Lindsay S. (1997). Plowing the Sea: Nurturing the Hidden Sources of Growth in the Developing World. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
 • Gardawski J. (2001). Związki zawodowe na rozdrożu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Gardawski J. i in. (1999). Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Gąciarz B. (1995). Samorząd pracowniczy w nowoczesnej gospodarce. Warszawa: Fundacja Polska Praca.
 • Gąciarz B., Pańkow W. (2001). Dialog Społeczny po polsku - fikcja czy szansa? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Gładoch M. (2007). "Menadry dialogu w przedsiębiorstwach", Dialog Społeczny, nr 2.
 • Hausner J. (2005). Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kenworthy L., Kittel B. (2003). "Indicators of Social Dialogue: Concepts and Measurements", Working Paper nr 5, Policy Integration Department, Statistical Development and Analysis Group. Genewa: International Labour Office.
 • Korkut U. (2006). "Entrenched elitism in trade unions in Poland and Romania: an explanation for the lack of union strength and success", Economic and Industrial Democracy, nr 27.
 • Kozek W. (2003). "Destruktorzy. Tendencyjny obraz związków zawodowych w tygodnikach politycznych w Polsce", w: W. Kozek (red.), Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Krugman P. (1994). "Competitiveness - A Dangerous Obsession", Foreign Affairs, marzec - kwiecień, t. 73, nr 2.
 • Lewicki R.J. i in. (2005). Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla menedżerów i trenerów. Warszawa: Rebis. (Lewicki R.J. i in. 2005, s. 27-28).
 • Mailand M., Due J. (2004). "Social dialogue in Central and Eastern Europe: present state and future development", European Journal of Industrial Relations, nr 10.
 • Malinowski D. (2008). "Prof. Bartczak - sytuacja w górnictwie zła", Wirtualny Nowy Przemysł, 23 września, http://gornictwo.wnp.pl/prof-barczak-sytuacja- w-gornictwie-zla,60697_1_0_0.html
 • Martin G.P. (2008). "Representativeness, legitimacy and power in public involvement in health-care management", Social Science & Medicine nr 67 (11), s. 1757-1765.
 • Meardi G. (2006). "Social pacts In the Road to EMU: a comparison of the italian and polish experiences", Economic and Industrial Democracy, nr 27.
 • Mrozowicki A., Van Hootegem G. (2008). "Unionism and Workers' Strategies in Capitalist Transformation: The Polish Case Reconsidered", European Journal of Industrial Relations.
 • Ost D. (2002). "The weakness of strong social movements: models of unionism in the East European context", European Journal of Industrial Relations, nr 8.
 • Ost D. (2009). "The consequences of postcommunism: trade unions in Eastern Europe's future", East European Politics and Societies, nr 23.
 • Pierson P. (2006). "Public Policies as Institutions", w: I. Shapiro, S. Skowronek, D. Galvin (red.) Rethinking Political Institutions. The Art of the State. New York Uni versity Press, New York.
 • Rogers P. (2004). "Program Theory: Not Whether Program Work But How They Work", w: E. Stern (red.), Evaluation Research Methods. Sage Benchmarks in Social Research. London - Thousand Oaks, Calif.: Sage.
 • Schmitter P.C. (1979). "Still the Century of Corporatism?", w: P.C. Schmitter, G. Lehmbruch (red.), Trends Toward Corporatist Intermediation, London: Sage.
 • Schutz A. (1984). "Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania", w: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, t. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 137-192.
 • Shapiro I., Skowronek S., Galvin D. (red.) (2006). Rethinking Political Institutions. The Art of the State. New York: New York University Press.
 • Sharpf F. (1997). Games Real Actors Play: Actor- Centered Institutionalism in Policy Research, Boulder: Westview Press.
 • Stone D. (2001). Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. New York: W.W. Norton & Company.
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor (2008). Indeks społeczeństwa obywatelskiego 2007, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Towalski R., Sroka J. (2007). "Rola publicznych instytucji decyzyjnych w dialogu społecznym", w: R. Towalski (red.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Partnerstwa Społecznego.
 • Towalski R. (2006). "Polityka układów zbiorowych", Dialog Społeczny, nr 2.
 • Zagelmeyer S. (2007). "Determinants of Collective Bar gaining Centralization: Evidence from British Establishment Data", Journal of Industrial Relations, nr 49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.