PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 3 (9) | 53--67
Tytuł artykułu

Zarządzanie wielopoziomowe - nowe zastosowania koncepcji

Autorzy
Warianty tytułu
Multi-level Governance - New Applications of the Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia nowe pola empirycznego zastosowania koncepcji zarządzania wielopoziomowego (multi- level governance - MLG), opracowanej i stosowanej głównie w odniesieniu do Unii Europejskiej. Konfrontacja założeń koncepcji MLG z problematyką zarządzania metropolitalnego wskazuje, że mechanizmy funkcjonowania metropolii noszą wiele cech wielopoziomowego systemu, choć ich specyfika różni się od tej, do której przywykliśmy, śledząc dyskurs dotyczący integracji europejskiej. Różnice te nie podważają jednak sensu użycia MLG jako narzędzia porządkującego w badaniach organizacji obszarów metropolitalnych. Szczególnie zasadne jest stosowanie koncepcji w przypadku luźnych rozwiązań instytucjonalnych, które pozwalają na zachowanie warunku zarządzania wielopoziomowego - istnienia wielu autonomicznych aktorów powiązanych wzajemnymi zależnościami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents new empirical applications of the concept of multi-level governance (MLG), elaborated and used mainly in studies of the European integration. The metropolitan discourse and the theory on MLG in the European Union have many features in common. The author stresses that MLG gives an interesting perspective in metropolitan studies, especially in the case of loose institutional metropolitan structures, which complies with the main assumption of multi-level governance, i.e. interactions between many autonomous yet interconnected actors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Agnew J. (1994). "The territorial trap: The geographical assumptions of international relations theory", Review of International Political Economy, t. 1 (1), s. 53-80.
 • Albers H. (2001). "Aufgaben und Finanzierung der Region Hannover", Niedersachsische Verwaltungsblatter, nr 11, s. 269-280.
 • Bache I. (2008). Europeization and multilevel governance. Cohesion policy in the European Union and Britain. Lanham - Boulder-New York - Toronto - Plymouth: Row man & Littlefield Publishers, Inc.
 • Bache I., Flinders M. (red.) (2004). Multi-level Governance. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Beer S.H. (1978). "Federalism, Nationalism, and Democracy in America", American Political Science Review, nr 72, s. 9-21.
 • Benz A. (2008). "Entwicklung von Governance im Mehrebenensystem der EU", w: I. Tommel (red.), Die Europaische Union. Governance und Policy-Making, PVS-Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 40, s. 36-60.
 • Benz A. (2004). "Multilevel Governance - Governance in Mehrebenesystemen", w: A. Benz (red.), Governance - Regieren in komplexen Regelsystemen. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, s. 125- -146.
 • Blatter J. (2005). "Metropolitan Governance In Deutschland: Normative, utilitaristische, kommunikative und dramaturgische Steuerungsansatze", Swiss Political Science Review, t. 11 (1), s. 119-155.
 • Borraz O., John P. (2004). "The Transformation of Urban Political Leadership in Western Europe", International Journal of Urban and Regional Research, t. 28 (1), 107-120.
 • Bördlein R. (2000). "Die Institutionalisierung der Region. Das Beispiel Rhine-Main", Informationen zur Raumentwiklung, t. 9/10, s. 537-548.
 • Börzel T. (2008). "European Governance - Verhandlungen und Wettbewerb im Schatten der Hierarchie", w: I. Tommel (red.), Die Europaische Union. Governance und Policy-Making, PVS-Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 40, s. 61-91.
 • Brenner N. (2002). "Decoding the newest ≪Metropolitan regionalism≫ in the USA: a Critical Overview", Cities, t. 19 (1), s. 3-21.
 • Brenner N. (2004). New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Castells M. (2000). End of Milennium. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Europäische Kommission (2001). Europäisches Regieren - Ein Weissbuch, KOM, Brussels, 25.07.2001.
 • Freund B. (2003). "The Frankfurt Rhein-Main Region", w: W. Salet, A. Thornley, A. Kreukels (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning. London - New York: Spon Press, s. 125-144.
 • - Frisken F., Norris D.F. (2001). "Regionalism reconsidered", Journal of Urban Affairs, t. 23 (5), s. 467- -478.
 • Fürst D. (1994). "Regionalkonferenzen zwischen offenen Netzwerken und fester Institutionalisierung", Raumforschung und Raumordnung, t. 52, s. 184-192.
 • George S. (2004). "Multi-level Governance and the European Union", w: I. Bache, M. Flinders (red.), Multi-level Governance. New York: Oxford University Press, s. 107-126.
 • Gehring T. (2000). "Die Bedeutung spezialisierter Entscheidungsprozesse für die Problemlosungsfähigkeit der Europaischen Union", w: E. Grande, M. Jachtenfuchs (red.), Wie problemlosungsfähig ist die EU? Regieren im europäischen Mehrebenensystem. Baden-Baden: Nomos, s. 77-112.
 • Grosse T.G. (2008). "Spójność terytorialna jako nowy wymiar polityki spójności UE. Najważniejsze dylematy politycznej debaty", w: T. Markowski (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK PAN, t. CXX jubileuszowy, s. 9-34.
 • Gualini E. (2006). "The Rescaling of Governance in Europe: New Spatial and Institutional Rationales", European Planning Studies, t. 14 (7), s. 881-904.
 • Harvey D. (1989). "From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism", Geografiska Annaler, 71 B (1), s. 3-17.
 • Heywood A. (2009). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hooghe L., Marks G. (2001). Multi-level Governance and European Integration. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
 • Hoyler M., Freytaf T., Mager C. (2006). "Advantageous Fragmentation? Reimagining Metropolitan Governance and Spatial Planning in Rhien- Main", Built Environment, t. 32(2), s. 124-136.
 • Izdebski H., Kulesza M. (2004). Administracja publiczna. Zagadnienia ogolne. Warszawa: Liber.
 • Jachtenfuchs M., Kohler-Koch B. (2004). "Governance in der Europaischen Union", w: A. Benz (red.), Governance - Regieren in komplexen Regelsystemen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 77-101.
 • Jessop B. (2004). "Multi-level Governance and Multi-level Metagovernance", w: I. Bache, M. Flinders (red.), Multi-level Governance. Oxford, New York: Oxford University Press, s. 49-74.
 • John P. (2001). Local Governance in Western Europe, London: Sage.
 • Jordan A.J. (2001). "The European Union: An Evolving System of Multi-level Governance... or Government?", Policy and Politics, t. 29 (2), s. 193- -208.
 • Keil R. (1998). "Globalization makes states: perspectives of local governance in the age of the world city", Review of International Political Economy, t. 5 (4), s. 616-646.
 • Knodt M. (2005). Regieren im erweiterten europäischen Mehrebenensystem. Baden-Baden: Nomos.
 • Knodt M., Grose Huttmann M. (2005). "Der Multi-Level Governance Ansatz", w: H.-J. Bieling,- M. Lerch (red.), Theorien der europäischen Integration. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 223-248.
 • Kohler-Koch B. (1999). "The Evolution and Transformation of European Governance", w: B. Kohler-Koch (red.), The Transformation of Governance in the European Union. London: Routhledge, s. 14-35.
 • Kołakowski L. (2009). Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania. Warszawa: Znak (s. 163-179).
 • Kooiman J. (2008). "(Współ)rządzenie socjopolityczne", Zarządzanie Publiczne, t. 3 (5), s. 135-151.
 • Kostakopoulou T. (1998). "EU citizenship as a model of citizenship beyond the nation state: possibilities and limits", w: A. Weale, M. Nentwich (red.), Political theory and the European Union. Legitimacy, constitutional choice and citizenship. London, New York: Routhledge, s. 158-171.
 • Kübler D. (2003). "≪Metropolitan Governance≫ oder: Die unendliche Geschichte der Institutionenbildung in Stadtregionen", Informationen zur Raumentwicklung, t. 8/9, s. 535-541.
 • Kübler D., Schwab B. (2007). "New Regionalism in Five Swiss Metropolitan Areas: an Assessment of Inclusiveness, Deliberation and Democratic Accountability", European Journal of Political Research, t. 46 (4), s. 473-502.
 • Lackowska M. (2009a). "Why is voluntary co- -operation condemned to failure? Reflections on the Polish German and background", Lex Localis, t. 7(4), s. 347-369.
 • Lackowska M. (2009b). Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Lang A., Heinelt H. (praca niepublikowana). Patterns of policy networks and participation profiles in the implementation of the Structural Funds. Summary Findings, opracowanie w ramach projektu badawczego UE SOCCOH (VI ramowy).
 • Langhagen-Rohrbach C. (2004). "Aktuelle Regionalisierungsprozesse in der Region Rhine-Main", Raumforschung und Raumordnung, nr 1, s. 58-66.
 • Lefèvre C. (1998). Metropolitan Government and Governance in Western Countries: A Critical Review, Oxford: Blackwell Publishers, s. 9-25.
 • Ludwig J., Mandel K., Schwieger C., Terizakis G. (red.) (2003). Metropolregionen in Deutschland. Baden- Baden: Nomos.
 • Norris D.F. (2001). "Prospects for regional governance under the new regionalism: economic imperatives versus political impediment", Journal of Urban Affairs, t. 23(5), s. 557-571.
 • OECD (2001). Cities for Citizens. Improving Metropolitan Governance. Paris: OECD Publications.
 • Ostrom V., Tiebout C., Warren R. (1961). "The organization of government in metropolitan areas: a theoretical inquiry", American Political Science Review, t. 55, s. 831-842.
 • Putnam R. (1988). "Diplomacy and Domestic Policy: the Logic of Two-level Games", International Organization, t. 42, s. 427-460.
 • Rhodes R. (1997). Understanding Governance. Buckingham: Open University Press.
 • Rosamond B. (2000). Theories of European Integration. Hampshire, New York: Palgrave.
 • Sagan I. (2009). "Polityka miejskiego współzarządzania. Walory koncepcji i ograniczenia praktyki", w: G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślężak-Tazbir (red.), Człowiek-Miasto-Region. Związki i Interakcje. Warszawa: Scholar, s. 73-82.
 • Sancton A. (2008). The limits of boundaries. Why city- regions cannot be self-governing. Montreal, Kingston, London, Ithaca: McGill-Queen's University Press.
 • Savitch H.V., Vogel R. (2000). "Paths to New Regionalism", State and Local Government Review, t. 32(3), s. 158-168.
 • Savitch H.V., Vogel R. (2009). "Regionalism and Urban Politics", w: J.S. Davis, D.L. Imbroscio (red.), Theories of Urban Politics. Second Edition. Los Angeles, London, New Delhi: Sage, s. 106-124.
 • Schaap L. (2005). "Reform and democracy in the Rotterdam region: an evaluation of the attempt to create a regional government", w: H. Heinelt, D. Kübler (red.), Metropolitan Governance. Capacity, democracy and the dynamics of place. Oxon: Routledge, s. 133-150.
 • Scharpf F.W. (1988). "The Joint Decision Trap: Lessons From German Federalism and European integration", Public Administration, t. 66, s. 239-278.
 • Scharpf F.W. (1999). Regieren In Europa. Effektiv und demokratisch? Frankfurt - New York: Campus Verlag.
 • Stone N.C. (1989). Regime politics: governing Atlanta, 1946-1988. Lawrence: University Press of Kansas.
 • Swianiewicz P. (2004). Finanse lokalne: teoria i praktyka. Warszawa: Municipium.
 • Swianiewicz P. (2006). "Zarządzanie obszarami metropolitalnymi - doświadczenia międzynarodowe a rzeczywistość polska", Samorząd Terytorialny, t. 1-2, s. 29-43.
 • Swyngedouw E. (2004). "Globalisation or "Glocalisation"? Networks, Territories and Rescaling, Cambridge Review of International Affairs, t. 17 (1), s. 25-48.
 • Sztompka P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Thielemann E.R. (2000). "Cross-border Cooperation at Germany's Eastern Boarder: Institutional Limits to Multi-level Governance", w: J. Bachtler, R. Downes, G. Gorzelak (red.), Tradition, Cohesion and Regional Policy in Central and Eastern Europe. Aldershot - Burlington USA - Singapore - Sidney: Ashgate, s. 281-300.
 • Tommel I. (2008). "Governance und Policy- Making im Mehrebenensystem der EU", w: I. Tommel (red.), Die Europaische Union. Governance und Policy-Making, PVS-Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 40, s. 13-35.
 • Tsinisizelis M. J., Chryssochoou D. N. (1998). "The European Union: trends in theory and reform", w: A. Weale, M. Nentwich (red.), Political theory and the European Union. Legitimacy, constitutional choice and citizenship. London, New York: Routledge, s. 83-97.
 • Wahl R. (1998). "Landkreise, Regionen, Regierungsbezirke - zu viel Ebenen?" w: über den Kirchturmshorizonte hinaus: überlokale Zusammenarbeit, LPB Schrift, nr 48 (4), s. 209-213.
 • Zimmermann K. (2008). "Regionale Kooperation jenseits der Landergrenzen", Standort. Zeitschrift für angewandte Geographie, t. 98, s. 152-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.