PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 22 | nr 95 | 431--448
Tytuł artykułu

Węzłowe zagadnienia ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Crucial Issues about The Act of Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł formułuje problemy prawne, zarówno materialnoprawne jak i proceduralne wynikające ze stosowania ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przez organy władzy publicznej oraz przez sądy administracyjne. Ponadto definiuje i wyjaśnia zasadnicze pojęcia, pojawiające się w ustawie, porównując je do tożsamych pojęć użytych w innych aktach prawnych, również tych używających podobnej terminologii. Przewodnim celem artykułu jest scharakteryzowanie istotnych problemów wynikających z interpretacji ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, prawidłowości funkcjonowania sądów administracyjnych w ramach tej interpretacji, a także skutków orzeczeń sądów administracyjnych dla beneficjentów ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act of Regional Development creates many interpretation problems, so this article solves some very important concepts, and presents ideas on how to apply the law, how administrative courts rule in cases with the use of The Act of Regional Development. Many public organs have some problems with using this Law, also many courts rule in a different manner and that situation must be standardized to make possible the right application of the Law. The main point of this article is to signal the interpretation inconsistencies concerning The Act of Regional Development in the rules and the use of this Law by public organs. (abstract original)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Bagińska E., (2006), Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa.
 • Banaszak B., (1999), Prawo konstytucyjne, Warszawa.
 • Bieniek G. [w:] Dmowski S., Sychowicz M., Ciepła H., Kołakowski K., Wiśniewski T., Żuławska C., Gudowski J., Bieniek G., (2006), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VII).
 • Borowicz. K., (2008), Zasady prowadzenia polityki rozwoju, Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem, Warszawa.
 • Bura A., (1978), Polskie Prawo państwowe, Warszawa.
 • Cieślak Z., (1985), Porozumienie administracyjne, Warszawa.
 • Dzienis P., (2006), Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej, Warszawa.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., (1999), Strategie polskich regionów w procesie integracji europejskiej, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2.
 • Grosse T., (2002), Rola kontraktów wojewódzkich w rozwoju polskich regionów, "Samorząd Terytorialny" nr 12.
 • Iwanowski S., Sitniewski P., Znaczenie porozumień administracyjnych w nowych warunkach ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Dolata S. (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Tom I. Prawo samorządowe i administracyjne.
 • Jamróz A., (1999), Demokracja, Białystok.
 • Jaroszyński M., (1956), Z problematyki teorii organów państwowych, "Państwo i Prawo" nr 7.
 • Jeżewski J., (2004), Prawne instrumenty realizacji polityki rozwoju regionalnego - próba klasyfikacji, "Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji" LIX.
 • Kokocińska K., (2008), Instytucjonalno-prawne podstawy współpracy samorządu województwa z rządem w zakresie polityki regionalnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 3.
 • Kokocińska K., Opinia prawna na temat rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (druk nr 950).
 • Kosik J., (1961), Zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone.
 • Kulesza M., 1995), Opinia dotycząca charakteru prawnego porozumienia, zwanego pilotażowym, zawartego pomiędzy Wojewodą Rzeszowskim a Prezydentem Rzeszowa w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonania Gminie Rzeszów, "Samorząd Terytorialny" nr 12.
 • Kulesza M., (2000), Rozwój lokalny, Zagadnienia instytucjonalne, "Samorząd Terytorialny" nr 10.
 • Lemańska J., Umowa administracyjna, [w:] Dolata S. (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Tom I, Prawo samorządowe i administracyjne.
 • Łętowska E., (2002), OSP 2000/5, s. 270 - glosa krytyczna.
 • Maciołek M., (1996), Kryteria kwalifikacyjne kontraktu administracyjnego we francuskiej nauce prawa administracyjnego, "Studia Iuridica", t. 32.
 • Mitus A., (2008), Polityka administracyjna w systemie ewaluacji funduszy strukturalnych, [w:] Polityka administracyjna, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów.
 • Nowacka E., Nowacki K., (2002), Prawne uwarunkowania polityki regionalnej państwa, "Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji" L.
 • Odachowski J., Karwatowicz G., (2009), Decyzja o zwrocie przez beneficjenta środków publicznych w świetle nowelizacji art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 7 listopada 2008 r., "Finanse Komunalne" 3/2009.
 • Potoczek A., (2009), Polityka regionalna jako sfera aktywności władz publicznych [w:] Sługocki W. (red.), Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu przez funkcjonariuszów, Wrocław.
 • Radzikowski K., (2009), Orzekanie przez sąd administracyjny na podstawie akt sprawy, "Zeszyty Sądownictwa Administracyjnego".
 • Safjan M., (2004), Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 roku), Warszawa.
 • Sługocki J., (2007), Ewolucja podstaw prawnych prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, [w:] Problemy współczesnego ustrojoznawstwa Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego, Olsztyn.
 • Sobolewski L., (1996), System krajowego depozytu papierów wartościowych (zagadnienia prawne), Warszawa.
 • Tomkiewicz N., (2003), Kontrakty wojewódzkie w Polsce po pierwszym roku wdrażania, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2.
 • Walczak R., (2002), OSP 2000/5 - glosa krytyczna, "Państwo i Prawo" 2002/4/112.
 • Zalega K., (2004), Polityka strukturalna Unii Europejskiej w Obszarze Rolnictwa a zasady wspierania sektora rolnego w Polsce, "Kontrola Państwowa" nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.