PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 | 2--7
Tytuł artykułu

Własność intelektualna : istota, składniki i standardy prawne ochrony

Autorzy
Warianty tytułu
Intellectual Property : The Components Essence, and Legal Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i składników własności intelektualnej, własności literackiej i artystycznej oraz standardów prawnych ochrony, a ponadto ogólnych standardów ochrony własności intelektualnej. (fragment tekstu)
EN
Intellectual property includes literary and artistic property and industrial property. The article presents the essence and components of intellectual property, components and legal standards of protection of literary and artistic property, components and legal standards protection of industrial property and general standards protection of intellectual property. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--7
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Akt paryski Konwencji Berneńskiej o ochronie dziel literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., załącznik do Dz. U. z 1990 r. nr 82, poz. 474.
 • 2. Badowski J. A., Nowe uregulowania międzynarodowe w dziedzinie prawa autorskiego, "Państwo i Prawo", nr 3/1998.
 • 3. Byrska M., Publikacja elektroniczna w świetle prawa autorskiego, "Państwo i Prawo", nr 4/1997.
 • 4. Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • 5. Dereń A. M., Prawo wynalazcze. Poradnik dla twórców wynalazków, OPO, Bydgoszcz 1997.
 • 6. Dereń A. M., Własność przemysłowa i dobra niematerialne w obrocie gospodarczym. Przegląd umów, zeszyt nr 82/98, OPO, Bydgoszcz 1998.
 • 7. Dyrektywa 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych, Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996 r.
 • 8. Dyrektywa 91/250/WE z dnia 14 maj 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, Dz. Urz. WE L 122 z 17.05.1991 r.
 • 9. Dyrektywa 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, Dz. Urz. WE L 346 z 27.11.1992 r.
 • 10. Dyrektywa 93/83/WE z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową, Dz. Urz. WE L 248 z 06.10.1993 r.
 • 11. Dyrektywa 93/98/WE z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, Dz. Urz. WE L 290 z 24.11.1993 r.
 • 12. Grzybczyk K., Zagadnienie idei w prawie autorskim, "Państwo i Prawo", nr 4/1997.
 • 13. Kędzierska - Cieślak A., Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu jej pracownika, "Państwo i Prawo", nr 8-9/1996.
 • 14. Konwencja o Ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, podpisana w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., załącznik do Dz. U. z 1975 r., nr 9, poz. 49.
 • 15. Konwencja o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz nadawców radiowych i telewizyjnych, podpisana 26 października 1961 r. w Rzymie, Dz. U. z 1997 r. nr 125, poz. 800.
 • 16. Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r.), załącznik do Dz. U. z 1975 r. nr 9, poz. 51.
 • 17. Konwencja Monachijska o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r. wraz ze zmianami oraz Protokołami stanowiącymi jej integralną część, Dz. U. z 2004 r. nr 79, poz. 737 i 738.
 • 18. Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia Ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (wraz z późniejszym uzupełnieniem), Dz. U. nr 44, poz. 278; Dz. U. z 1995 r. nr 98, poz. 484.
 • 19. Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., Dz. U. z 1993 r. nr 116, poz. 514 i 515.
 • 20. Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Prawa Własności Intelektualnej (TRIPS), załącznik l C do Porozumienia Ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.
 • 21. Poźniak - Niedzielska M., Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej, "Państwo i Prawo", nr 10/2002.
 • 22. Protokół do Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 27 czerwca 1989 r., Dz. U. z 2003 r. nr 13, poz. 129 i 130.
 • 23. Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994, ze zm.
 • 24. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 a dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, Dz Urz. UE L 93 z 31.03.2006 r.
 • 25. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) m 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008 r.
 • 26. Skubisz R., Prawo własności przemysłowej (Charakterystyka ogólna), "Państwo i Prawo", nr 3/2002.
 • 27. Traktat Budapeszteński o międzynarodowym uznawaniu depozytów drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego, podpisany w 1977 r. w Budapeszcie, Dz. U. z 1994 r nr 110, poz. 528.
 • 28. Układ o współpracy patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty, PCT), podpisany w Waszyngtonie w 1970 r., Dz. U z 1991 r. nr 70, poz. 303, z 1994 r. nr 73, poz. 330.
 • 29. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, ze zm.
 • 30. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz. U nr 128, poz. 1402, ze zm.
 • 31. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, ze zm.
 • 32. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, ze zm.
 • 33. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, Dz. U. nr 137, poz. 1300, ze zm.
 • 34. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144, poz. 1204, ze zm.
 • 35. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, Dz. U. nr 208, poz. 1539 ze zm.
 • 36. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. nr 65, poz. 598.
 • 37. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U nr 16, poz. 93, ze zm.
 • 38. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.