PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 22 | nr 95 | 539--550
Tytuł artykułu

Rola oraz znaczenie kultury i etyki w strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role and Importance of Culture and Ethics in a Business Investment Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnieniem poruszonym w artykule jest znaczenie kultury i etyki w procesie inwestycyjnym przedsiębiorstwa. Analiza inwestycji stosowanych przez przedsiębiorstwo została osadzona na tle ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa przemysłowego, aby w dalszej kolejności omówić istotę samej inwestycji przemysłowej. Przedsiębiorstwo nastawione jest na produkcję i czynione w nim inwestycje nie dokonują się w próżni gospodarczej. Każde przedsiębiorstwo wraz z cyklami produkcyjnymi wpisuje się w całość gospodarki regionu czy kraju. Natomiast przedsiębiorstwa o strukturze międzynarodowej wpływają na funkcjonowanie gospodarki w perspektywie kontynentu, a czasami całego świata. Stąd stymulacja prawna i finansowa ze strony poszczególnych państw ma bardzo duży wpływ na optykę inwestycyjną przedsiębiorstwa. Splot tych różnych elementów stricte ekonomicznych nie funkcjonowałby bez czynnego udziału człowieka, dlatego kultura i etyka musi być dostrzegana w zarządzaniu przedsiębiorstwem na równi z parametrami produkcji czy dystrybucji. Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa związana jest oceną etyczną. Podjęto również w artykule próbę sformułowania wraz z uzasadnieniem uogólnionych zasad etycznych, którymi powinno kierować się przedsiębiorstwo w procesie inwestycyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
One issue raised in the article is the importance of culture and ethics in an investment company. Analysis of investments used by the company was set against the background of the characteristics of an industrial enterprise, in order to further discuss the nature of the industrial investment itself. The company focused on production and investments made in it does not operate in a vacuum environment. Any company with production cycles in line with the whole economy of the region or country. However, the structure of the company affects the functioning of the international economy in the continent, and sometimes around the world. Hence the legal and financial stimulation from individual countries have a very large impact on the optics of the investment company. The combination of these various elements does not function without active human intervention, because the culture and ethics must be perceived in the management of the company on a par with the parameters of production or distribution. The investment policy of the company falls under the ethical evaluation. Efforts were also made in the article to formulate reasoned generalized ethical principles which should guide the company in the investment process. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Becker G., Il capitale umano, [w:] Technology Review, 63(1994).
 • Beckouche P., Industrie: un seul monde, [w:] Entretien, Paris 1983.
 • Bonavogia R.- Gresti M., A servizio dell'industria. Il ruolo della finanza nello sviluppo economico del Giappone, Il Mulino, Bologna 1993.
 • Bouguignom A., Le modèle japonais de gestion, Editions La Decouverte, Paris 1993.
 • Brandt J.De - Petit P., Compétitivité; la place des rapports industries/services, [w:] pr. zb. Entreprise France - Made in France, Lib. Gen. Francaise, Paris 1993.
 • Brasseul J., Les nouveaux pays industrialiés et l'industrialisation du tiers monde, Colin, Paris 1993.
 • Coda V., L'orientamento strategico dell'impresa, UTET, Torino 1991.
 • Fitie H. - Laus V., La struttura del mercato finanziario internazionale: problemi etici, [w:] Annales theologici, 8(1994).
 • Giacomazzi E., Aziende italiane e M and A in Europa, Pirola, Milano 1990.
 • Haspeslagh P.C. - Jemision D.B., La gestione degli acquisizioni, ETAS, Milano 1992.
 • Hirschman A., La strategia dello sviluppo economico, La nuova Italia, Frenze 1965 (oryg.: The Strategy of Economic Development, Yale Univ. Press), 1985.
 • Ishijawa K., Che cos'è la qualita totalne: il modello giapponese, Il Sole 24'ore, Milano 1986.
 • Jacod P., I modelli di scelta degli investimenti industrialni, Giuffre, Milano 1983.
 • Maggioni V., Aspetti innovativi nella valutazione degli investimenti industriali, CEDAM, Padova 1992.
 • Napolitano G., Agevolazioni finanziarie Alle impresje, Pirola, Milano 1992.
 • Panati G.- Golinelli G.M., Tecnica ecnomica industriale e commerciale, La nuova societa scientifica, Roma 1991.
 • Peters J.T. - Waterman H.R., Alla ricerca dell'eccellenza, Sperling Kupfer, Milano 1984.
 • Philips N., Innovative management, Pitman Publishing, London 1993.
 • Privato S., Il sistema delle relazioni aziendali [w:] pr. zb. La gestione del sistema delle relazioni nelle aziende industrialni, UTET, Torino 1988.
 • Sawyer M.C., Indtroduzione all'economia industrialne e dell'impresa, II Mulino, Bologna 1985.
 • Solomon R., Ethics and excellence: cooperation and integrity in business, Oxford University Press, New York 1993.
 • Triglia C., Sviluppo senza autonomia, II Mulino, Bologna 1992.
 • Wolfe A., Profit from stategic marketing, Pitman Publishing, London 1993.
 • Zanetti G., Economia dell'impressa, II Mulino, Bologna 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.