PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 24 Gospodarka, zarządzanie, środowisko | 153--176
Tytuł artykułu

Działalność badawczo-rozwojowa sektora MŚP - studium literaturowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Research and Development Activity in SMEs - Literature Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule ukazano znaczenie działalności badawczo-rozwojowej oraz aktywności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach. Aktywność ta wśród przedsiębiorców została ukazana jako atrybut siły stanowiącej o wzroście i przetrwaniu podmiotów sektora MŚP na wysoko konkurencyjnym rynku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach oraz efektywna implementacja innowacyjnych technologii umożliwia przetrwanie i zdobywanie pozycji konkurencyjnej na międzynarodowym rynku. Publikacja opisuje determinanty, bariery i uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju i źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w kraju. Ponadto w opracowaniu przedstawiono podział uwarunkowań aktywności innowacyjnej i B + R na determinanty wewnętrzne i zewnętrzne oraz opisano kierunki i siłę ich wpływu na kształtowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the importance of research & development and innovative activity in polish enterprises. It tells that this may be the only method of development, growth and, what is the most important, surviving in such a competitive market, especially in the aspect of joining European Union. R&D activities in enterprises and efficient application of innovation enable survival and winning a better position in the international market. The paper describes the condition, perspectives and several ways of financing R&D and innovative activity in Poland. The publication also presents a compilation of R&D factors, determinants and obstacles of innovative and R&D activity which are considered as one the most important method of surviving in such competitive market. The paper presents a classification of determinants of innovation. There are two main groups of determinants: internal and external. Some of them have a positive impact on the innovation activity of the enterprise, the others - a negative one. Nonetheless, their identification and classification is a starting point for further theoretical and practical considerations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Baruk J., Innowacje a rozwój gospodarczy, "Problemy Jakości" 2004, nr 7.
 • Baruk J., Organizacyjne uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001.
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Birchall D.W., Armstrong M.S., Innovation Management. Achieving Multiple Objectives, Henley Management College 2001, w: P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Bogdaniecki J., Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa 1998.
 • Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Gołębiowski T., Innowacje techniczne w przedsiębiorstwie uczestniczącym w obrocie międzynarodowym, w: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, red. T. Gołębiowski, PWN, Warszawa 1994.
 • Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, red. H. Jasiński, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Janasz W., Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, w: Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Janicki A., Dobór kryteriów oceny innowacyjności przedsiębiorstwa wirtualnych, w: Innowacje i ich ocena techniczno-ekonomiczna w przemyśle, materiały konferencyjne, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 1999.
 • Jasiński A., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992.
 • Jasiński A., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, "Marketing i Rynek" 1995, nr 3.
 • Kasprzak W., Pelc K., Wyzwania technologiczne - programy a strategie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Nasierowski W., Zarządzanie rozwojem techniki, Poltext, Warszawa 1997.
 • Nauka i technika w 2001 roku, GUS, Warszawa 2003.
 • Niedbalska G., Definicje pojęć z zakresu statystyki, nauki i techniki, GUS, Warszawa 1999.
 • Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Osęka M., Wypijewski J., Innowacyjność przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty, PWN, Warszawa 1987.
 • Oslo Manual, polska wersja robocza, rozdział 2, w: W. Wiszniewski, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki Unii Europejskiej, IOiZO "Orgmasz", Warszawa 1999.
 • Pawłowski J., Diagnoza potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5.
 • Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Pomykalski A., Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1025, Wrocław 2004.
 • Roussel P.A., Saad N.K., Erickson T.J., Third generation R&D, Arthur D. Little Inc., Harvard Business School Press, Boston 1991.
 • Sosnowska A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 • Sosnowska A., Formy powiązań sfery B + R ze sferą produkcji, w: Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, red. K. Poznańska, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 • Teoria organizacji i zarządzania, red. J. Kurnal, PWE, Warszawa 1979.
 • Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.