PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 24 Gospodarka, zarządzanie, środowisko | 177--204
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital in the Company's Value Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Źródłem dwóch trzecich bogactwa narodów jest kapitał ludzki i kapitał społeczny. Badania statystyczne dowiodły, że kapitał ludzki w głównej mierze przyczynia się do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo sukcesu, a złe zarządzanie nim jest przyczyną niepowodzenia. Artykuł opisuje metody zarządzania oraz rolę i znaczenie kapitału ludzkiego w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. Pojęcie kapitału ludzkiego w ujęciu ekonomicznym wiąże się z miejscem człowieka w rzeczywistości gospodarczej. Człowiek jest wytwórcą, odbiorcą produkcji, organizatorem życia gospodarczego, kreatorem rzeczywistości i konsumentem. W swojej istocie człowiek jest nie tylko zasobem umożliwiającym powiększanie kapitału ekonomicznego, ale również sam sobą stanowi wartość. Artykuł ma na celu przedstawienie teoretycznego podejścia do kwestii kapitału ludzkiego oraz funkcji, jaką zasób ten pełni w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki jest elementem składowym kapitału intelektualnego, dlatego też w rozważaniach poddano szerszej interpretacji także zagadnienia związane z kapitałem intelektualnym. W celu ukazania złożoności tematyki przedstawione zostały dotychczasowe teorie oraz koncepcje kapitału ludzkiego, jak również jego analiza. (abstrakt oryginalny)
EN
Companies started realizing the risk which they could take if they lost their intellectual capital. Building intellectual capital is being achieved by building human, structural and customer capital. T.A. Stewart stated that success is achieved by companies which wisely manage their intellectual capital. Intellectual capital effects the future of each company and its power to underlie in ability to manage that capital. Human capital is the main factor which determines the differences between organizations and enables to g the competitive domination. J.L. Chatzkel states that "In reality organizations are only the display (explicate) of human thoughts and works". Against a background of other resources, people continually gain in value. Whereas only features the most desired by companies are changing. Statistic researches proved that human capital considerably contributes the company to succeed however its wrong management causes defeat. Nevertheless, many companies in Poland still use management's methods which do not reflect the meaning and part that human capital plays. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
 • Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, AE, Katowice 2001.
 • Brooking A., Intellectual Capital - Core Asset for the Third Millennium Enterprise, "International Thomson Business Press" 1996, nr 12-13, Vol. 8.
 • Brózda J., Marek S., Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa, w: Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Chatzkel J.L., Human capital: the rules of engagement are changing, "Lifelong Learning in Europe" 2004, nr 3, Vol. 9.
 • Czerniachowicz B., Marek S., Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Czerniachowicz B., Szczepkowska M., Gospodarowanie zasobami niematerialnymi, w: Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie rachunkowości, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 1.
 • Donkin R., Human Capital Management: A management report, Croner, London 2005.
 • Edvinsson L., Malone M., Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company's Real Value By Measuring Its Hidden Brainpower, Piatkus, London 1997.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • Feiwell G.F., The Intellectual Capital of Michal Kalecki: A Study in Economic Theory and Policy, University of Tennessee Press, Knoxville 1975.
 • Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 • Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Hudson J.W., Intellectual Capital. How to build it, Enhance it, Use it, John Wiley&Sons, New York 1993.
 • Kearns P. Human Capital Management, Reed Business Information, Sutton-Surrey 2005.
 • Knight D.J., Performance measures for increasing intellectual capital, "Strategy&Leadership" 1999.
 • Kunasz M., Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, Polskie Towarzystwo Wydawnicze, Szczecin 2003.
 • LaBarre P., The Rush on Knowledge, "Industry Week" 1996, 19.02.
 • Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Maniak G., Strategiczne zasady gospodarowania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1999, nr 227.
 • McRae H., Świat w roku 2020. Potęga, kultura i dobrobyt - wizja przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • Monitoring Environmental Progress: A Report on Work in Progress, Washington D.C., 1995.
 • Penc J., Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
 • Ross G., Ross J., Measuring Your Company's Intellectual Performance, "Long Range Planning" 1997, June.
 • Ross J., Ross G., Dragonetti N.C., Edvinsson L., Intellectual Capital, Navigating in the New Business Landscape, MacMillan Business, London 1997.
 • Rybak M., Audyt wiedzy i kapitału intelektualnego, w: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 • Rybałtowska A., Zyń E., Nowe koncepcje pomiaru kapitału intelektualnego, w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2003.
 • Sajkiewicz A., Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Schultz T.W., Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California, Berkeley 1981.
 • Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Skuza B., Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skania, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Stefanowicz B., Informacja, SGH, Warszawa 2004.
 • Stewart T.A., Intellectual capital: The new wealth of nations, Doubleday/Currency, New York 1997.
 • Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2003.
 • Strojny M., Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 7/8.
 • Sveiby K.E., The Invisible Balance Sheet: Key Indicators for accounting, Control and Valuation of Know-How Companies, Affarsvarlden/Ledarskap, Stockholm 1989.
 • Ulrich D., A new mandate for human resources, "Harvard Business Review" 1998, nr 51.
 • Urbanek G., Kapitał intelektualny w procesie tworzenia wartości, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 12.
 • Wigg K.M., Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, "Long Range Planning" 1997, June.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.