PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 59 Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość | 107--125
Tytuł artykułu

Wpływ funduszy strukturalnych na rynek pracy w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact Structural Funds on the Labour Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie potencjalnych korzyści oraz ocena faktycznie osiągniętych korzyści w odniesieniu do rynku pracy, wynikających z finansowego wsparcia gospodarki polskiej funduszami unijnymi, jak również wskazanie obszarów, gdzie przy odpowiednim ich wykorzystaniu mogą się one w największym stopniu przełożyć na gospodarczy i społeczny rozwój Polski. Należy zaznaczyć, że członkostwo w UE nie może być rozpatrywane w pełnej izolacji od innych procesów spoleczno-gospodarczych zainicjowanych wcześniej. Akcesja pomogła przyspieszyć pewne procesy, równocześnie poddając polską gospodarkę nowym trendom wynikającym z procesu regionalizacji czy globalizacji. (fragment tekstu) ącym L procesLI regionalizacji CLY globalizacji.(fragment tekstu)
EN
Poland has been one of the main beneticiaries of the EU means of the regional policy since I May 2004. At the final stage of the implementation of the programmes co-financed by structural funds for the period 2004- 2006, our country has already initiated the programmes for 2007-2013. This article shows the impact of the structural funds on the labour market in Poland. The models HERMIN. MaMoR2 and results of research ,,Impact of fund structural interventions on employment" have been used to show the changes in the unemployment and employment level. It has been known today that these models did not fully manage to foresee the change of the basic macroeconomic data. It is necessary to recognize that there will be some delayed structural funds employment effects which may not become fully apparent during the programme period itsef. This may be because projects start relatively late and due to the nature of in the interventions themselves. Usually an intervention with the usage of the structural funds will affect not only the labour market, but through them it causes more changes in the socio-economic or natural environment. Results include spcific effects that occure after a certain lapse of time and which are not only directly linked to the action taken and the direct beneficiaries. The global longer-term effect' will affect a wider population, too. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Ocena ex ante wpływu realizacji ,,Wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013" na rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Program konwergencji - Aktualizacja 2008. Red. B. Bobrowicz, G. Grodkowska, J. Liwiński, B. Rokicki, L. Wincenciak, U. Sztanderska. Ministerstwo Finansów, grudzień 2008.
 • Boni M., Priorytety rozwoju Polski - kapitał ludzki (tezy robocze). ,,Rynek Pracy" 2006, lipiec, s. 24.
 • Duszczyk M., Wiśniewski J., Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku. Ekspertyza przygotowana na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2007, s. 16.
 • Kaczmarczyk P., Turowicz J., Współczesne migracje Polaków. Biuletyn Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Warszawa 2007, s. 12.
 • Nowicki N., Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańska 2003, s. 55.
 • W trosce o pracę. raport o rozwoju społecznym Polska 2004. Red. S. Golinowska, M. Boni. Raport UNDP, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o. o. , s. 140.
 • Puślecki Z.W., Polska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej i globalizacji. Wydawnictwo Naukowe Forum, Poznań 2007, s. 116.
 • Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 roku, Warszawa 2003- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206, Dz.U.2005, nr 90, poz.759 i nr 267, poz. 2251 oraz Dz.U. 2006, nr 149, poz. 1074)
 • Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. Bruksela-Warszawa, grudzień 2003. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 23 grudnia 2003 roku oraz zatwierdzonego przez Komisję Europejską 22 czerwca 2004 roku.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego., Warszawa, maj 2007 rok.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju regionalnego, Warszawa 2006.
 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 - na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Przyjęty przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005.
 • Measuring Structural Funds Employment Effects. Working Dokument No 6. European Commision Directorate-General Regional Policy, September 2006.
 • Ewaluacja ex ante - podsumowanie doświadczeń administracji polskiej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s 9.
 • Kaczor T., model MaMoR2 - Informacje o konstrukcji i założeniach. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2006.
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie - raport końcowy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Piech K., Programowanie i prognozowanie makroekonomiczne w Polsce. Instytut Wiedzy i Innowacji, warszawa 2007.
 • Kwartalna informacja o rynku pracy. GUS, Warszawa 2009, s. 1.
 • Orłowski W., M, Makroekonomiczne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 2003, s. 18.
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie - raport końcowy. Ministerstwo Rozwoju regionalnego, Warszawa 2007, s. 29-32.
 • Mierzenie wpływu funduszy strukturalnych na zatrudnienie. Dokument roboczy nr 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 24-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219383

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.