PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 5--28
Tytuł artykułu

Gospodarcze źródła globalnego przywództwa USA i pozycja Europy Wschodniej w perspektywie 10-15 lat

Warianty tytułu
Economic Sources of the United States' Role as a Global Leader and the Position of Eastern Europe over the Next 10-15 Years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza gospodarczych podstaw Pax Americana w perspektywie 10-20 lat i opis przyszłego miejsca Europy Wschodniej (Nowej Europy) w konstelacji interesów USA. Głównymi czynnikami mocy geopolitycznej są: bogactwo - całkowite i per capita - produkcja wyrobów wiodących i innowacje. Analiza pozycji różnych państw w rozwoju nowej gospodarki (gospodarki opartej na wiedzy) dowodzi, że w ciągu najbliższych 20 lat USA będą najważniejszym mocarstwem zachodniego świata. Miejsce Europy Wschodniej w Pax Americana będzie konsekwencją jej raczej słabego powiązania z interesem narodowym USA. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the economic basis of Pax Americana over the next 10-20 years and describes the future position of Eastern Europe (New Europe) in the American constellation of interests. The main factors of geopolitical power are wealth - total and per capita, the production of leading goods, and innovations. An analysis of the position of different countries in the advancement of the new economy (knowledge-based economy) proves that in the next 20 years the US will be the most important power of the Western world. The position of Eastern Europe (New Europe) in Pax Americana will be the result of its rather poor impact on the national interests of the US. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Agencja Lotnicza, 2008, Lotnictwo i Obronność w Polsce, www.altair.com.pl.
 • Amir S., 1974, Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment, New York: Monthly Review Press.
 • Ark B. van, Inklaar R., McGuckin R., 2003, "ICT and productivity in Europe and the United States. Where do the differences come from?", CESifo Economic Studies, t. 49, nr 3, s. 295-318.
 • Berger M., 2007, Nanowerk, http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=2100.php.
 • Beuzekom B. Arundel A., 2009, OECD Biotechnology Statistics 2009, Paris: OECD.
 • Białek J., Oleksiuk A., 2009, Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Biznes. Gazeta Prawna, 2011, 18.11.
 • Brzeziński Z., 1997, "A geostrategy for Eurasia", Foreign Affairs, t. 76, nr 5, s. 50-64.
 • Brzeziński Z., 1998, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, tłum. G. Wyżyński, Warszawa: Świat Książki.
 • Cena ropy USA 2004-2008, http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotusaw.htm.
 • Chase-Dunn Ch., Kawano Y., Brewer B., 2000, "Trade globalization since 1795: Waves of integration the world system", American Sociological Review, t. 65, nr 1, s. 77-95.
 • Clark G., 2007, A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton: Princeton University Press.
 • Craig V., 2001, "Merchant banking: past and present", Federal Deposit Insurance Corporation Banking Review, t. 14, nr 1, s. 29-36, http://www.fdic.gov/bank/analytical/banking/2001 sep/article2. html.
 • Davies N., 2008, Europa walczy 1939-1945, tłum. E. Tabakowska, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Digital Planet, 2006, Digital Planet 2006: The Global Information Economy, http://www.witsa.org/DigitalPlanet/2006/WITSADP2006page.doc.
 • Dokuczajew D., Kryłow D., 2010, "Kopali aż dokopali", The New Times, 19.04., cyt. za Forum 24.05.2010.
 • Economist, 2006, Economist Intelligence Unit {The Economist), Foresight 2020. Economics, industry and corporate trends, sponsored by CISCO Systems, London, New York, Hong-Kong.
 • Evers T.T., Vogan P., 1987, "Dependencia. Latynoamerykański wkład do teorii niedorozwoju", tłum. H. Szlajfer, w: R. Stempowski (red.), Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, Warszawa: Czytelnik.
 • Fenby J., 2009, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, tłum: J. Wąsiński, J. Wołk-Łaniewski, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Ferguson N., 2011, Civilization. The West and the Rest, New York: The Penguin Press.
 • Frank A.G., 1987, Rozwój niedorozwoju, tłum. H. Szlajfer, w: R. Stempowski (red.) Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, Warszawa: Czytelnik.
 • Friedman S.J., Dixon T.H., 2004, "Out of energy box", Foreign Affairs, November/December, s. 72-83.
 • Fukuyama F., 2005, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, tłum. J. Serwański, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Geisst Ch., 2008, "Nowego Rooswelta nie widać", rozmowa z Ch. Geisswtem, przeprowadzona przez M. Gadzińskiego, Gazeta Wyborcza, 27.10.
 • Gostomski E., 2008, "Jak rynki zarażają się kryzysem finansowym", Gazeta Bankowa, 26.09.
 • Halkos G.E., Tzeremes N., 2007, "International competitiveness in the ICT industry: evaluating the performance of the top 50 companies", Global Economic Review, t. 36, nr 2, s. 167-182.
 • Hardt M., Negri A., 2005, Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Hryniewicz J.T., 2009, "Globalizacja - rachunkowość geopolityczna", Przegląd Organizacji, nr 3, s. 16-19.
 • Huntington S., 2005, Who We Are? America's Great Debate, London: Free Press.
 • IFSL Research, 2008, Banking 2008, http://www.ifsl.org.uk/upload/CBS_Banking_2008.pdf.
 • International Energy Outlook, 2009, U.S. Department of Energy, Energy Administration Information, http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html.
 • InvestBio, Inc 2001, 2008, http://www.investbio.com/biotechnology_investing.asp.
 • JCN Network, 2008, JCN Network Japan's Corporate News, http://www.japancorp.net/Article. Asp?Art_ID=18281.
 • Jean C., 2003, Geopolityka, tłum. T. Orłowski, J. Pawłowska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kagan R, 2008, "Powrót historii", The Weekly Standard, 25.08.2008, cyt. za: Forum, 25-31.08.
 • Kennedy P., 1994, U progu XXI wieku, tłum. P. Konczewski, London: Puls Publications Ltd.
 • Kennedy P, 1994, Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarki i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, tłum. M. Kluźniak, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Kissinger H., 1996, Dyplomacja, tłum. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Warszawa: Wydawnictwo Philip Wilson.
 • Kotkin J., Parulekar S., 2012, "Anglosfera ma się dobrze", City Journal, 2012, cyt. za Forum, nr 17/18, 23. 04 - 06.05
 • Landes D.S., 2000, Bogactwo i nędza narodów, tłum. H. Jankowska, Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza S.A.
 • Larrabee F.S., 2006, "Danger and opportunity in Eastern Europe", Foreign Affairs, t. 85, nr 6, s. 117-131.
 • Łoś-Nowak T., "UE w niepewnym ładzie międzynarodowym", referat wygłoszony na konferencji naukowej: Europa XXI wieku: Europa i Unia Europejska wobec kryzysu, Słubice 2-3 lutego 2012.
 • Macias J., 2010, "Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych - globalna standaryzacja i lokalna wrażliwość", Przegląd Organizacji, nr 9, s. 8-11.
 • Maddison A., 2001, The Word Economy. Millennial Perspective, Development Centre Studies OECD.
 • Maddison A., 2003, The World Economy: Historical Statistics, Development Centre Studies OECD.
 • Maddison A., 2008, Historical Statistics of the World Economy: 1-2008, www.ggdc.net/maddison.
 • Matlock J.F. Jr., 2010, Superpower Illusion, New Haven - London: Yale University Press.
 • Miłow W., Niemców B., 2008, "Chiński agent Putin", Gazeta Wyborcza, 30-31 sierpnia.
 • Naimski P., 2009, "Gaz a sprawa polska, z wiceministrem gospodarki, Piotrem Naimskim, rozmawia Andrzej Nowak", Arcana, nr 69 (3), s. 80-90.
 • OECD 2004, http://www.oecd.Org/dataoecd/20/9/34083345.xls.
 • OECD, 2005a, Knowledge-Based Economy. Definition, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864.
 • OECD, 2005b, OECD Productivity Database, September 2005, www.oecd.org/statistics/productivity.
 • OECD, 2008, OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics, Economic Growth, Macroeconomic Trends, Evolution of GDP, Long-terms Trends, http://oberon.sourceoecd.org/vl=1048075/cl=17/nw=l/rpsv/factbook/020201.htm.
 • Patents and Trademarks: 1990-2006, http://www.census.gov/compendia/statab/2008/tables/08s0753.pdf.
 • Pellerin Ch., 2007, Nations Worldwide Pour Billions into Nanotechnology, http://news-blaze.com/story/20080925102611tsop.nb/topstory.html.
 • Preble Ch. A., 2009, The Power Problem, New York: Cornell University Press.
 • "Porozmawiajmy o kobietach", Gazeta Wyborcza, 22.02.
 • Prebisch R., 1959, "Commercial policy in the underdeveloped countries", American Sociological Review, t. 49(2), s. 251-273.
 • Puls Biznesu, 2012, http://www.pb.pl/2505072,42642,usa-deficyt-budzetowy-niemal-bez- zmian (dostęp 10.05.2012).
 • Raciborski J., 2010, "Państwo i lud: relacje stare i nowe", referat na Zjeździe Socjologicznym, Kraków.
 • Rilhl Ch., 2010, "Global energy after the crisis. Prospects and priorities", Foreign Affairs, March/April.
 • Rządkowska A., 2008, "Chiny w Afryce", Rurociągi, nr 1-2, s. 30-34.
 • Share of ICT, 2007, Share of ICT-related Occupations in the Total Economy, Broad Definition, http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34449_33987543_1_1_1_37441,00.html.
 • Spending on Nanotechnology, 2004, Spending on Nanotechnology to Top $8.6 Billion in 2004, http://www.azonano.com/News.asp?NewsID=282.
 • Stalenheim P., Perdomo C., Skons E., 2008, "Military expenditure", SIPRI Yearbook 2008, Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.
 • Szlajfer H., 2008, "Stany Zjednoczone: wielka strategia i co dalej?", w: A.D. Rotfeld (red.), Dokąd zmierza świat?, Warszawa: PISM.
 • Szul R., 2010, "Światowy system polityczny. Struktury i idee", Studia Społeczne, nr 2, s. 47-76.
 • Telecommunication Service, 2007, Telecommunication Services Revenue in Total for OECD, Directorate for Science Technology and Industry, OECD Key ICT Indicators, http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_34449_33987543_1_1_1_1,00.html.
 • Top Nations in Nanotech, 2007, Top Nations in Nanotech See Their Lead Erode, www. rfglobalnet.com/doc.mvc/Top-Nations-In-Nanotech-See-Their-0001.
 • United Nations, 2008, United Nations Statistics Division, http://mdgs.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp.
 • US Census 2009 Statistical Abstract: Science & Technology, http://www.census.gov/compendia/statab/cats/sciencetechnology.html.
 • US Energy Administration Information, http://www.eia.doe.gov/.
 • US Government Info 2012, http://usgovinfo.about.com/od/moneymatters/ss/How-Much-US-Debt-Does-China-Own.htm (dostęp 9.05.2012).
 • US Petroleum Supply 2004-2008, http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wrpupus2w.htm.
 • Wallerstein I., 2007, Analiza systemów światów. Wprowadzenie, tłum. K. Gawlicz i M. Starnawski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Wnuk-Lipiński E., 2004, Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków: Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • World Petroleum (Oil) Demand 2004-2008, http://www.eia.doe.gov/ipm/demand.html.
 • Yergin E., 2006, "Ensuring energy security", Foreign Affairs, t. 85, nr 2, s. 69-82.
 • Zakaria F., 2008, "The future of American power. How America can survive the rise of the rest", Foreign Affairs, t. 87, s. 18-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.