PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 54--77
Tytuł artykułu

Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce

Warianty tytułu
The Role Of Innovation in the Formation of Regions of Development and Those of Economic Stagnation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena znaczenia innowacji w kształtowaniu się w Polsce regionów wzrostu oraz regionów stagnacji gospodarczej. Postępowanie badawcze składa się z dwóch etapów. W pierwszym - na podstawie wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego usystematyzowanych według następujących aspektów: ludność i osadnictwo, struktura gospodarki i rynek pracy, infrastruktura techniczna i dostępność przestrzenna oraz sytuacja finansowa i poziom zamożności - przy wykorzystaniu analizy skupień, dokonano grupowania województw, rozróżniając regiony silne i słabe gospodarczo. Drugi etap obejmuje identyfikację zależności między zróżnicowaniem regionalnym poziomu innowacyjności a rozkładem regionów rozwoju i stagnacji w Polsce, którą przeprowadza się przy wykorzystaniu analizy kanonicznej. Jej wyniki pozwoliły zidentyfikować silną zależność pomiędzy poziomem innowacyjności regionów, a ich poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego we wszystkich wyróżnionych aspektach tego procesu, a zwłaszcza w relacji: poziom innowacyjności regionów - sytuacja finansowa oraz poziom zamożności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to evaluate the importance of innovation in the formation of regions of development and those of economic stagnation in Poland. The test procedure adapted by the authors consists of two stages. In the first one, the authors use cluster analysis to group voivodeships into two categories according to the strength and weakness of their economies, on the basis of socio-economic development indicators, structured according to the following aspects: (1) population and settlement, (2) the structure of the economy and the job market, (3) technical infrastructure and easy access, and (4) the financial situation and wealth. In the second stage the authors use canonical analysis to identify the relationship between regional differences in the level of innovation and the distribution of development and stagnation regions in Poland. The results of the analysis shows a strong correlation between the level of innovativeness of a region and its level of socio-economic development in all highlighted aspects of this process, particularly in the relationship between the level of innovation development of a region and its financial situation and wealth. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Aydalot P., Keeble D., 1988, High Technology Industry and Innovative Environments: The European Experience, London: Routledge.
 • Boris G.H., Stein J.L., 1964, Economic Growth in a Free Market, New York: Columbia University Press.
 • Boudeville J.R., 1964, Note sur l'intégration des espaces économiques, "Cahiers de l'I.S.E.A. [Institut de Science Economique Appliquée]" 153, seria L, 14, Paris, s. 5-74.
 • Boudeville J.R., 1972, Aménagement du territorie et polarisation, Paris: Editions M.-Th. Génin.
 • Chmielewski R., Stryjakiewicz T., Twardowska J., Waloszczyk J., 2001, Innowacyjność przemysłu i jej zróżnicowanie w układzie wojewódzkim, Biuletyn KPZK PAN, z. 197, Warszawa, s. 59-101.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 2000, "Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny", Czasopismo Geograficzne, t. LXXI, z. 3-4, s. 261-277.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 2003, "Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne", Przegląd Geograficzny, t. LXXV, z. 1, s 23-39.
 • Dominiak J., 2006, Struktura i organizacja otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Drucker P, 1993, Post-Capitalist Society, Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Freeman Ch., 1994, "The economics of technical change", Cambridge Journal of Economics, nr 18, s. 463-514.
 • Freeman Ch., 2006, ,,"Catching-up" and innovation systems: implications for Central and Eastern Europe", w: K. Piech, S. Radosevic (red.), The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries: Countries and Industries in a Process of Change, Basingstoke (UK) - New York: Palgrave-Macmillan.
 • Freeman Ch., Perez C., 1988, "Structural crises of adjustment, business cycles and investment behaviour", w: G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete (red), Technical Change and Economic Theory, London: Pinter.
 • Freeman Ch., Soete L., 2009, "Developing science, technology and innovation indicators: What we can learn from the past", Research Policy, t. 38, nr 4, s. 583-589.
 • Friedmann J., 1967, ,y4 general theory of polarized development", Santiago: Ford Foundation, Urban and Regional Development Advisory Program in Chile, Op. 81.
 • Friedmann J., 1974, "Ogólna teoria rozwoju spolaryzowanego", w: M. Rościszewski (red.), Przestrzeń krajów trzeciego świata - problemy metodologiczne, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej), s. 18-33.
 • Hand D., Mannila H., Smyth P., 2005, Eksploracja danych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Hansen N.M., 1972, "Criteria for growth center policy", w: A. Kukliński (red.), Growth Poles and Growth Centers in Regional Planning, Paris: Mouton, s. 103-124.
 • Hirschman A.O., 1958, The Strategy of Economic Development, New Haven: Yale University Press.
 • Jewtuchowicz A., 1996, "Powstawanie środowiska i sieci innowacji. Teorie i rzeczywistość", w: K.B. Matusiak, K. Zasiadły, T. Broczkowski, M. Pietraszewski (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, s. 59-74.
 • Krugman P., 1991, "Increasing returns and economic geography", Journal of Political Economy, t. 99, nr 3, s. 483-499.
 • Krugman P., 1995, Development, Geography, and Economic Theory, Cambridge-London: Ohlin Lectures, MIT Press.
 • ^ List F., 1841, The National System of Political Economy, New Jersey: Augustus M. Kelly, 1991 edition.
 • Lucas R.E., 1988, "On the mechanics of economic development", Journal of Monetary Economics, t. 22, nr 1, s. 3-42.
 • Lundvall B., Johnson B., 1994, "The learning economy", Journal of Industry Studies, t. 1, nr 2.
 • Małecki E.J., Nijkamp P., 1988, "Technology and regional development: Some thoughts on policy", Environmental and Planning C: Government and Policy, t. 6, nr 4, s. 383-399.
 • Molle W., Cappellin R., 1988, Regional Impact of Community Policies in Europe, Avebury: Aldershot.
 • Morrison D.F., 1990, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Myrdal G., 1957, Economic Theory and Underdeveloped Regions, London: Duckworth.
 • Pavitt K., 2005, "Innovation Processes", w: J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, s. 86-114.
 • Paelinck J., 1965, "La theorie du devejoppement regional polarise", Cahiers de I'I.S.E.A. [Institut de Science Economique Appliquee] nr 159, seria L, nr 15, Paris, s. 5-47.
 • Piech K., 2009, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Pietrzyk I., 2001, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, wyd. trzecie, Warszawa: OECD & EUROSTAT, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Porter M., 1990, The Competitive Advantage of Nations, New York: Basic Books.
 • Richardson H.W., 1973, Regional Growth Theory, London: Macmillan.
 • Rogoziński K., 2004, "Innowacyjność i nowa taksonomia usług", Wiadomości Statystyczne, nr 4, s. 43-55.
 • Romer P.M., 1986, "Increasing returns and long-run growth", Journal of Political Economy, t. 94, nr 5, s. 1002-1037.
 • Romer P.M., 1990, "Endogenous technological change", Journal of Political Economy, t. 98, nr. 5, s. 71-102.
 • Schumpeter J. A., 1934, The Theory of Economic Development, 13th Printing 2007, New Jersey: Transaction Publishers.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Schwartz P., 1993, "Post-Capitalist" Wired, 1.03, July/August, s. 82.
 • Soete L., 2007, "From industrial to innovation policy", Journal of Industry, Competition and Trade, t. 7, nr 3, s. 273-284.
 • Soete L., 2008, Science, technology and development: emerging concepts and visions. UNU-MERIT Working Paper, seria 001, United Nations University, Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology.
 • Todd D., 1974, "An appraisal of the development pole concept in regional analysis", Environment and Planning A, t. 6, nr 3, s 291-306.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.