PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 69 | nr 125 | 103--119
Tytuł artykułu

Experience with Cross-Border Mergers from the Czech Republic

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Fuzje transgranicznie są ważnym tematem w Unii Europejskiej, ponieważ są związane ze swobodnym przepływem kapitału. Z tego powodu zostały wydane dyrektywy w sprawie fuzji transgranicznych. Niniejszy artykuł analizuje fuzje transgraniczne w Republice Czeskiej i możliwe przyczyny ich ograniczonego występowania. Określenie terminu przejęcia zgodnie z podejściem w rachunkowości różni się od prawnej koncepcji ustalenia momentu zaprzestania istnienia spółki przejmowanej. Ustalenia dotyczące terminu przejęcia w zależności od lokalnego prawa różnych krajów członkowskich różnią się, ponieważ każdy kraj może modyfikować lub implementować Dziesiątą Dyrektywę UE w taki sposób, aby była zgodna z krajowym systemem prawnym. Harmonizacja rachunkowości fuzji transgranicznych w ramach UE jest jednak niedostatecznie uregulowana. Ten brak harmonizacji aspektów rachunkowych fuzji prowadzi do tego, że każdy kraj przyjmuje swoją własną regulację, która najlepiej spełnia potrzeby lokalne. Takie podejście nie byłoby złe w przypadku, gdyby nie dotyczyło fuzji transgranicznych, w których obustronna zgodność podejść jest koniecznością. Fuzje transgraniczne mogą przynosić korzyści w zakresie podatku dochodowego. W takim momencie należy oceniać jednak tego rodzaju korzyści podatkowe jako problematyczne lub wręcz nieosiągalne. Wyjściem z tej trudnej sytuacji może być nowelizacja aktualnych ustaw o rachunkowości oraz przepisów w krajach członkowskich UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Cross-border mergers are a substantial topic in the European Union, since this issue is associated with free movement of capital. This is why directives concerning cross-border mergers have been issued. This article analyzes cross-border mergers in the Czech Republic, and the possible reasons for their limited use. The accounting concept of the decisive date deviates from the legal concept of the merging companies' legal existence. Determination of the decisive date according to the local law of various member countries thus varies because each state may modify or adapt the Tenth Directive in accordance with their own legal systems. Harmonisation of accounting for cross-border merger within the EU is, however, regulated inadequately. Such missing harmonization of accounting aspects of mergers results in a situation where each state adopts its own "customized" regulation. This would not be wrong if it did not involve cross-border mergers where mutual compatibility is necessary. Income tax advantages may be gained in cross-border mergers. At this point, however, tax advantages could be at least described as problematic or even unattainable. As a way out of this difficult situation, there appears to be an amendment to the current laws and regulation of accounting in the EU Member States. (original abstract)
Rocznik
Tom
69
Numer
Strony
103--119
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Economics in Prague, Czech Republic
 • TPA Horwath
Bibliografia
 • Behrens F.O., Die grenzüberschreitende Verschmelzung nach der Richtlinie 2005/56/EG, Cuvillier Verlag, Göttingen 2007.
 • Cech P., 2012, Hlavni zmeny a novinky v zäkone o premendch [Main Changes and Novelties in the Business Transformations Act], "Auditor", rocnik 19, c. 1.
 • Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the Common System of Taxation Applicable to Mergers, Divisions, Transfers of Assets and Exchanges of Shares Concerning Companies of Different Member States.
 • Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the Common System of Taxation Applicable in the Case of Parent Companies and Subsidiaries of Different Member States, http://europa.eu/legislationsummaries/taxation/126037_en.htm.
 • Crowther D., Lancaster G., Research Methods, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2009.
 • Dedic J., 2012, Novinky v prävni üprave premen ohchodnich spolecnosti a druzstev [Novelties in Legal Regulation of Transformation of Companies and Cooperatives], "Obchodneprävni Revue", rocnik 4, c. 1.
 • Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on Cross-Border Mergers of Limited Liability Companies, "Official Journal of the European Union", L 310/1, http://eur-lex.curopa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri==OJ:L:2005:310:0001:0009:EN:PDF.
 • Gaughan P.A., Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.
 • Helminen M., EU Tax Law Direct Taxation, IBFD, Amsterdam 2009.
 • Hlaväc J., 2012, Nove ükoly a zmeny pro znalce v premenach [New Tasks and Changes for Valuers in Transformations], "Auditor", rocnik 19, c. 1.
 • Hlaväc J., Rizeni projektu akvizic a füzi z pohledu manazera [Management of Project ofAcquisitions and Mergers from Manager's Viewpoint], Prague University of Economics, Prague 2009.
 • Knüppel M., Bilanzierung von Verschmelzung nach Handelsrecht, Steuerrecht und IFRS, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2007.
 • Kulenkamp S., Die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, Baden-Baden 2009.
 • Lasäk J., Prävni aspekty preshranicnich füzi närodnich spolecnosti v komunitärnim pravu (ve svetle judikatury Evropskeho soudntho dvora) [Legal Aspects of Cross-Border Mergers of National Companies in Community Law (in the Light of the Case Law of the European Court of Justice)], Rigorous Thesis, Masaryk University Brno, Brno 2009.
 • Mah'k M., Mafikova P., 2011, Hodnotove bäze pro ocehoväni podnikü - stale otevreny problem [Basis of Value for Business Valuations Still an Open Issue], "Odhadce", rocnik XVII, c. 3-4.
 • Nerudovä D., Harmonizace dahovych systemü zemi Evropske unie [Harmonization of Tax Systems of European Union Countries], ASPI, Praha 2008.
 • Pala R., Palovä I., Leontiev A., Cezhranicne füzie [Cross-Border Mergers], C.H. Beck, Praha 2010.
 • Peläk J., Podnikove kombinace - komparacni analyza [Business Combinations - Comparative Analysis], University of Economics in Prague [Vysokä skola ekonomickä v Praze], Praha 2006.
 • Podskubka T., 2011, Zdkladni pfistupy k oceneni ruceni [Basic Principles of Valuing Guarantees], "Auditor", rocnik 18, c. 4..
 • Roberts D.J., Mergers & Acquisitions. An Insider's Guide to the Purchase and Sale of Middle Market Business Interests, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
 • Siroky J., Dane v Evropske unii [Taxes in the European Union], Linde, Praha 2010.
 • Skälovä J., 2010, Komplikovany prenos danove ztraty mezi subjekty v zemich Evropske unie [Complicated Transfer of Tax Losses Between Entities in the European Union], University of Economics Prague [Vysokä skola ekonomickä v Praze], "Cesky financni a ücctni casopis", c. 4.
 • Skälovä J., Ucetni, prävni a danove aspekty preshranicnich füzi v Evropske unii [Accounting, Tax and Legal Aspects of Cross-Border Merger in the European Union], University of Economics in Prague, Praha 2010.
 • Tumpach M., Vykazovani podnikovych kombinaci zahrnujicich podniky pod shodnou kontrolou [Reporting of Business Combinations Including Enterprises Under Identical Control], Dane a ücetnictvi [Tax and Accounting], Verlag Dashöfer, Praha 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.