PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 1 | 437--446
Tytuł artykułu

Wirtualizacja życia gospodarczego, aspekty prawne zawierania umów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Virtualization of Commercial Life, Legal Aspects of Dealing Contracts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wirtualizacja życia gospodarczego i postęp technologiczny przyczynia się do tworzenia szeregu nowych uregulowań prawnych, do tworzenia słownika specyficznych pojęć związanych z technologią elektroniczną. Do kodeksu cywilnego włączone zostały postanowienia dotyczące procedury zawierania umów w obrocie elektronicznym. Przykładowo można wskazać na unormowania dotyczące złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej, procedurę zawierania umów on-line, miejsce zawarcia umowy w sytuacji, gdy oferta została złożona w postaci elektronicznej, sposób inkorporowania wzorca umownego w postaci elektronicznej. Wirtualizacja życia gospodarczego to przede wszystkim postęp, rozwój i ogromna szansa na rozwój gospodarki światowej, ale również zagrożenia związane z szeroko pojętą ochroną dóbr osobistych osób w niej uczestniczących, a także zagrożenia związane z technologią urządzeń elektronicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Virtualization of economic life and technological progress contributes to the creation of several new regulations, a dictionary of specific terms relating connected with the electronic technology. The provision of contracting procedures in electronic trading had been incorporated to the Civil Code. For example, one can indicate the regulations concerning the declaration of will in electronic form, the procedure for conclusion of agreements on-line, place of conclusion contract in the situation, where the tender was submitted in electronic form, a method of incorporating the standard contractual in electronic form. Virtualization of economic life first of all is the progress, development and great potential for the development of world economy, but also the risk of danger connected with the widely implied protection of personal rights involved in it, the risk of danger connected with the technology of electronic devices. (original abstract)
Rocznik
Strony
437--446
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Barta J., Markiewicz R., (1999), Dyrektywa o handlu zagranicznym. Sieć jako siatka na zakupy, Rzeczpospolita, nr 109.
 • Barta J., Markiewicz R., (2002) Świadczenie usług drogą elektroniczną - nowa rzeczywistość dla prawników, Rzeczpospolita, nr 4-5.
 • Barta J., Markiewicz R.,(2005) Wstęp, w: Handel elektroniczny. Problemy prawne, Kraków.
 • Bieniek G., (2001), Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga pierwsza, Warszawa.
 • Drewniak P., (2007) Wybrane problemy regulacji antyspamowych w Polsce, PME, dodatek do MoP, nr 4.
 • Dubis W., (2005), Elektroniczne oświadczenia woli, w: Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, red. J. Gołaczyński, Warszawa
 • Gołaczyński J., (2005), Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Warszawa.
 • http://www.vagla.pl/skrypt/spam-delikt-nieuczciwej-konkurencji, z dn. 10.01.2012 r.
 • http://www.vagla.pl/skrypts/informacja-handlowa, z dn. 10.01.2012 r.
 • Gołaczyński J., (2005) Aktualizacja prawa cywilnego w kontekście rozwoju bankowości wirtualnej, w: Prawo Mediów Elektronicznych nr 3, Wrocław.
 • Kasprzycki D., (2005), Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna. Zagadnienia cywilnoprawne, w: Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, zeszyt 91, Kraków.
 • Kasprzycki D.,(2005), Handel elektroniczny. Etap przedofertowy w: J. Barta, R. Markiewicz (red.) Handel elektroniczny. Prawne aspekty, Warszawa.
 • Konarski X., (2004), Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa.
 • Kraska M., (2008), Elektroniczna gospodarka w Polsce, Raport 2007, Poznań.
 • Litwiński P., (2005), Ochrona konsumentów w umowach zawieranych na odległość, w: Handel elektroniczny. Problemy prawne, red. J. Barta, R. Markiewicz, Kraków.
 • Łętowska E., (2004), Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa.
 • Stosio A., (2002),Umowy zawierane przez Internet, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw ,Dz. U z 2003 r., nr 49, poz. 408.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji, Dz.U z 2005, nr 64, poz. 565.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. z 2001, nr 130, poz. 1450.
 • Waglowski P., (2005), Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Warszawa.
 • Wróbel I. (2008), Instytucjonalno-prawny aspekt promowania handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, PME, dodatek do MoP, nr 16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.