PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 | 10--19
Tytuł artykułu

Wyrównywanie szans pracowników starszych w zatrudnieniu w świetle prawa międzynarodowego a prawo polskie

Warianty tytułu
Equalising the Employment Opportunities of the Older Workers in the Light of the International Law and the Polish Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z priorytetów krajowej polityki zatrudnienia powinno stać się w najbliższym czasie wydłużanie aktywności zawodowej. Zdaniem autorki podniesienie przez ustawodawcę wieku emerytalnego jest rozwiązaniem koniecznym, lecz niewystarczającym. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie działania powinien podjąć ustawodawca, by usunąć bariery zatrudniania osób starszych, prezentując najważniejsze międzynarodowe rozwiązania prawne w tym zakresie i konfrontując je z polskimi regulacjami. (abstrakt oryginalny)
EN
In the near future, one of the priorities of national employment policy should be the extension of occupational activity. Raising the retirement age by the legislator is, in the opinion of the author, an indispensable but insufficient legal measure. Proposals for other legal solutions to the aforementioned issue had been formulated by the international legislator in Older Workers ILO Recommendation No. 162 of 1980. The aim of the article is to present legal measures proposed in Recommendation and to confront them with the Polish regulations. In consequence, an attempt would be made to assess how older workers' employment opportunities are equalised by the Polish legislator. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
10--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Reforma emerytalna. Tusk Nie mam wyjścia. I dobrze, "Gazeta Wyborcza" z 10 lutego 2012 r., http://wyborcza. pl/1,76842,11124716,Reforma_emerytalna Tusk Nie_mam_wyjscia I_ dobrze.html, dostęp 21 lutego 2012 r.
 • E. Niemczal, Generacja 50 plus przez pryzmat doradztwa zawodowego (w:) Aktywność zawodowa i społeczna osób z grupy wiekowej 50 plus. Opracowania, analizy, badania, dobre praktyki, red. Z. Olejniczak, Leszno 2006, s. 69.
 • Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, Raport z badań. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 24-25.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność Pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011, s. 10.
 • J. Bugajska, Kryteria zasad kwalifikacji prac w szczególnych warunkach, hup:/zzprc.bydgoszcz.pl /upload/komisja%20trójstronna/1.Bugajska.pdf, s. 2-3, dostęp 21 lutego 2012 r.
 • J. Bugajska, Pracownicy starsi - możliwości i uwarunkowania fizyczne, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2007, s. 5.
 • Psychologia rozwoju człowieka, t. II, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2001, s. 236.
 • M. Włodarczyk, M. Paluszkiewicz, Formy prawne wyrównywania szans osób w wieku 50+/45+ na rynku pracy w Polsce (w:) Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, red. B. Urbaniak i J. Wiktorowicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
 • E. Kryńska, Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2006, nr 9, s. 1.
 • M. Kałaska (w:) M. Kałaska, I. Skrzypczak, M. Szczepaniak, A. Zgierska. H. Strzelecka. I. Grabowska, I.E. Kotowska, Przejście z pracy na emeryturę, GUS, Warszawa 2007, s. 45.
 • L. Florek (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Lex 2011.
 • M. Łajeczko, K. Tymorek, Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym, "Służba Pracownicza" 2000, nr 2, s. 2.
 • T. Schimanek, Sytuacja osób powyżej 50-tego rogu życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Warszawa 2006, s. 6.
 • E. Kryńska, Podstawowe cele i kierunki polityki rynku pracy w dokumentach programowych Unii Europejskiej i Polski (w:) Flexicurity. Bezpieczny i elastyczny rynek pracy, red. E. Kryńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 • A.M. Świątkowski, M. Wujczyk, Między elastycznością zatrudnienia a stabilnością socjalną. Idea flexsecurity na początku XXI w., "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2011, nr 5.
 • E. Bielak-Jomaa (w:) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, red. Z. Góral, Warszawa 2011, komentarz do art. 67 i 68 ustawy.
 • B. Wagner, Wiek emerytalny jako zdarzenie prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 3, s. 21.
 • I. Jędrasik-Jankowska, Treść ryzyka emerytalnego (w:) Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majew-ska, Zakamycze 2004, s. 75.
 • J. Fedak, Odpowiedź na interpelację poselską T. Kuleszy, interpelacja nr 11390, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf
 • M. Janiszewska-Wyszyńska, Wypłata emerytury - pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy, "Służba Pracownicza" 2011, nr 10, s. 5.
 • Program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób w wieku niemobilnym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 11.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011, s. 3.
 • Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, Raport z badań. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 123.
 • W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987, s. 105.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.