PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 | 20--25
Tytuł artykułu

Dyrektor sądu jako organ sądu

Autorzy
Warianty tytułu
The Director of the Court as the Authority
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dyrektor sądu jako organ sądu działa za sąd w zakresie ustawowo przypisanych mu zadań i kompetencji. Według autora do działań tych znajduje zastosowanie teoria organów jednostek organizacyjnych, obejmująca nie tylko osoby prawne, ułomne (niepełne) osoby prawne, ale także jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności prawnej w rozumieniu prawa cywilnego. Prezes sądu jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu, z zastrzeżeniem art. 171 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Prezes sądu nie może wydawać dyrektorowi sądu poleceń dotyczących kompetencji określonych w art. 31a § 1 pkt. 1-3 i 5 wymienionej wyżej ustawy. Dyrektora sądu zatrudnia na podstawie powołania Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa danego sądu. Minister Sprawiedliwości może odwołać dyrektora sądu w razie negatywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności sądu przez zgromadzenie ogólne sędziów apelacji, a także w przypadku stwierdzenia naruszenia przez dyrektora sądu obowiązków. Minister Sprawiedliwości nie został umocowany do odwołania dyrektora sądu w każdym czasie. Autor wykazuje, że w stosunku zatrudnienia dyrektora sądu Minister Sprawiedliwości posiada odcinkową zdolność prawną, w ramach której należy wyróżnić wycinkowe zdolności prawne, obejmujące powołanie na stanowisko, ustalenie wynagrodzenia oraz odwołanie ze stanowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The director of the court is acting as the authority of the court in administrative, financial and property activity of the court. A president of the court is a superior of the director of the court, except for the financial management and management of the court's budget. In the employment of the director of the court the Justice Minister has a limited legal capacity, including the appointment for the position, setting remuneration and dismissing from the post. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • K.A. Dadańska, Działanie osoby prawnej, Warszawa 2006, s. 31.
 • M. Pazdan, Podmioty bez osobowości prawnej po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r. (w:) W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Szczecin 2005, s. 102-103.
 • Z. Kubot, Trwały zarząd nieruchomościami, Wrocław 1999, s. 12-15.
 • Z. Kubot, Organy osób prawnych, ułomnych osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych (w:) W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Szczecin 2005, s. 116-120, 123-126.
 • A. Klein, Charakter prawny organów osób prawnych (w:) Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 127 i n.
 • E. Płonka, Mechanizm łączenia skutków działań prawnych z osobami prawnymi na przykładzie spółek kapitałowych, Wrocław 1994, s. 50.
 • W. Góralczyk, Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 19.
 • M. Mazurkiewicz, Problem zwierzchniego nadzoru nad działalnością sądów na tle konstytucyjnych gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w:) Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, Tom I. Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, red. naukowa J. Jaskiernia, Toruń 2011, s. 519-531.
 • D. Mazurkiewicz, Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1988, z. 9, s. 73.
 • M. Matczak, Kompetencje organu administracji publicznej, Zakamycze 2004, s. 59.
 • Z. Kubot, Odpowiedzialność dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Prawo CCXLVI, Wrocław 1995, s. 20-36.
 • W. Sanetra, Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wrocław 1991, s. 51 i n.
 • Z. Kubot (w:) Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, red. naukowa L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 26-28 maja 2011, s. 181-190.
 • Z. Kubot, Odcinkowe zdolności prawne, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2012, nr 8, s. 20-21.
 • M. Dacewicz, Kierowanie, nadzór i kontrola Ministra Sprawiedliwości nad działem administracji rządowej sprawiedliwość (w:) Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, Tom II. Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości, red. naukowa J. Jaskiernia, Toruń 2011, s. 52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.