PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 161 | 30--50
Tytuł artykułu

Rozwój regionalny i jego miejsce e gospodarce narodowej

Warianty tytułu
Regional Development and its Place in the National Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie "region" zakorzeniło się już bardzo głęboko i trwale zarówno w mowie potocznej, jak i w języku profesjonalnym. Wynika to z faktu, że pojęcie to jest używane powszechnie przez różne środowiska zawodowe, w różnym kontekście i praktycznie we wszystkich językach. Stąd też znaleźć je można w opracowaniach socjologicznych, ekonomicznych, historycznych, etnograficznych, statystycznych, prawnych, przyrodniczych itd. Wydaje się jednak, że najbardziej rozwinęło się ono na gruncie geografii. (fragment tekstu)
EN
In the article regional development issues are depicted and systematized. Special attention is paid to three elements determining regional development: 1) the concept of region in territorial and economic approach, 2) development goals, 3) determinants of development. The final part describes the relation between a regional system and the national economy. The range and the role of regional economy is said to be a part of the country's economic-spatial system understood as the national economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bagdziński, S.L., 1994, Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.
 • Bagdziński, S.L, 1996, Restrukturyzacja gospodarki w regionie jako środek i cel polityki zagospodarowania przestrzennego, w: U. Wich (red.), Gospodarka - Przestrzeń -Środowisko, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Chojnicki, Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, w: T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Chojnicki, Z., 2000, Perspektywiczne problemy badawcze geografii, w: B. Kortus i in. (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, Uniwersytet Jagieloński, Kraków.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T., 1992, Region, regionalizacja, regionalizm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 54, 2.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Churski, P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Seria Geografia nr 79, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Deklaracja Rady Europejskiej ds. Problemów Regionalizacji, 1978, Bordeaux.
 • Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju. Wiedza - różnorodność - równowaga, 2004, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Domański, R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański, R., 1972, Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 • Domański, R., 1998, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Domański, R., Marciniak, A. 2003, Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia KPZK PAN, t. CXIII.
 • Dziewoński, K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, z. 39, s. 33-50.
 • Fierla, I. (red.), 1998, Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 • Gorynia, M., 1995, Mezoekonomia - modele samoregidacji branży, Ekonomista nr 5-6.
 • Gorzelak, G., 1989, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reform, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, Warszawa.
 • Gorzelak, G., 2000, Trwałość i zmiana: historia, transformacja i przyszłość polskich regionów, Ekonomista, nr 6.
 • Jabłoński, Z., Potoczek, A., 1997, Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju lokalnego, w: W. Maik (red.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn KPZK PAN, z. 177, Warszawa.
 • Johansson, B., Karlsson, Ch., Stough, R.R. (red.) 2001, Théories of Endogenous Régional Growth: Lessons for Régional Policies, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Klasik, A., 1974, Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny, PWE, Warszawa.
 • Klasik, A., 1997, Duże województwo samorządowe, gra o rozwój lokalny, w: R. Rosz-kiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Monitor Polski nr 26, poz. 432, 2001.
 • Korenik, S., 2003, Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 • Kosiedowski, W., 2001, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 • Kuciński, K., 2003, Ewolucja relacji państwo - region, w: R. Domański (red.), Nowe kierunki w Regionalisty ce. Nowe doświadczenia w polityce regionalnej. Biuletyn KPZK PAN, z. 204, Warszawa.
 • Kudłacz, T., 2002, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Leichenko, R.M., 2000, Exports, employment and production: a causal assessment of US states and régions, Economie Geography, 4, s. 303-325.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Podstawowe informacje, 2003, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Narodowy Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Warszawa 2004.
 • Peters, H.R., 1981, Grundlagen der Mesoekonomie und Strukturpolitik, Bern-Stuttgart.
 • Szymla, Z., 1994, Regionalne uwarunkowanie rozwoju przemysłu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Ossolineum, Kraków.
 • Winiarski, B., 1964, Podstawy programowania ekonomicznego rozwoju regionów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Wojtasiewicz, L., 1995, Układ regionalny jako ogniwo pośrednie między centrum a szczeblem centralnym, w: Funkcje układu regionalnego, Friedrich Ebert Stiftung, Poznań.
 • Woś, B., 2005, Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Zarys Strategii Rozwoju Regionalnego Polski, 1996, Raport końcowy Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.