PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 (20) | 33--44
Tytuł artykułu

ASEAN in View of the Transformation of East Asian Regionalism

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
ASEAN wobec przeobrażeń regionalizmu wschodnioazjatyckiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Regionalizm staje się główną determinantą procesów regionalnych zachodzących w Azji Wschodniej - zarówno w jej subregionie północnym (tj. w Japonii, Chinach i Korei Płd.), jak i południowym (w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo- -Wschodniej - ASEAN). Intensyfikacja powiązań regionalnych na obszarze Azji Wschodniej szczególnie silnie uwidoczniła się wraz z rozpoczęciem XXI wieku, w znaczącej mierze jako reakcja na regionalizm europejski (ustanowienie jednolitego rynku i EOG) i amerykański (utworzenie NAFTA i Mercosur). W rezultacie ugrupowanie ASEAN oraz jej państwa członkowskie w sposób naturalny stały się częścią regionalizmu wschodnioazjatyckiego. W obliczu jednak istniejącej znaczącej przewagi subregionu Azji Północno-Wschodniej (przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym), państwa ASEAN, dla utrzymania swojej istotnej roli w regionie, stają w obliczu konieczności podejmowania wspólnych działań celem uniknięcia ich marginalizacji (nie tylko w ramach relacji regionalnych, ale również w wymiarze globalnym). Rosnącą aktywność w tej sferze kraje członkowskie ASEAN (w tym zwłaszcza Singapur) wykazują również w sposób indywidualny - ustanawiając szereg bila-teralnych umów handlowych z podmiotami trzecimi. Celem opracowania jest przedstawienie istoty oraz specyfiki regionalizmu wschodnioazjatyckiego, ukazanie powiązań regionalnych ASEAN oraz jej państw członkowskich, porównanie zróżnicowania rozwoju gospodarczego w ramach Stowarzyszenia na tle państw Azji Północno-Wschodniej oraz przedstawienie działań mających na celu urealnienie koncepcji utworzenia Wspólnoty ASEAN w ramach jej trzech filarów: Wspólnoty Gospodarczej (AEC), Społeczno-Kulturowej (ASCC) oraz Wspólnoty Politycznej i w Sferze Bezpieczeństwa (APSC). (abstrakt oryginalny)
EN
Regionalism is a major determinant of regional processes taking place in East Asia - both in the northern sub-region (i.e. in Japan, China and the Republic of Korea) and the southern one (within the Association of South East Asia - ASEAN). This phenomenon has become particularly evident from the beginning of the 21st century - in large measure as a response to European regionalism (the establishment of the Single European Market and European Economic Area) and American (creation of NAFTA and Mercosur). As a result, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and its member states have naturally become a part of East Asian regionalism. However, the significant supremacy of the Northeast Asian sub-region (primarily in economic terms), induced the necessity for the ASEAN ten member states to maintain their vital role in the East Asian region. For that reason, the Association had to take joint actions to prevent its marginalisation (not only in the framework of regional relations, but also in global dimensions). Increasing activity in this sphere can be noticed also when taking into account individual ASEAN members (especially Singapore) - through establishing numerous bilateral trade agreements with third parties. The purpose of this paper is to present the nature and the specificity of East Asian regionalism, to reveal regional relationships of ASEAN and its member states, to compare diversification of economic development within the Association against the countries of Northeast Asia, as well as to portray activities aimed at establishing the ASEAN Community, based on three pillars: the ASEAN Economic Community, the ASEAN Socio-Cultural Community and the ASEAN Political-Security Community. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
33--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • ASEAN Political-Security Community, http://www.asean.org/18741.htm (accessed: 03.04.2012).
 • Chin K.W., Emerging East Asian regional architecture: ASEAN perspective, [in:] W.T. Tow, K.W. Chin (Eds.), ASEAN, India, Australia. Towards Closer Engagement in a New Asia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2009.
 • Directions of Trade Statistics, International Monetary Fund, 2011.
 • Frost E.L., Asia's New Regionalism, Lynne Rienner Publishers, London 2008.
 • Hufbauer G., Schott J., Fitting Asia-Pacific agreements into the WTO system, [in:] R. Baldwin, P. Low (Eds.), Multilateralizing Regionalism. Challenges for the Global Trading System, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Work Plan 2 (2009-2015); http://www.aseansec.org/22325.pdf (accessed: 03.04.2012).
 • Munakata N., Regionalization and Regionalism: The Process of Mutual Interaction, RIETI Discussion Paper Series 04-E-006, The Research Institute of Economy, Trade and Industry, January 2004.
 • Regional Trade Agreements Information System, World Trade Organisation, http://rtais.wto.org (accessed: 29.03.2012).
 • Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015. One Vision, One Identity, One Community, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Secretariat, Jakarta, April 2009.
 • The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), http://www.aseansec.org/1212.htm (accessed: 27.03. 2012).
 • The ASEAN Regional Forum, http://aseanregionalforum.asean.org (accessed: 28.03.2012).
 • The Making of the ASEAN Charter, T. Koh, R. Manalo, W. Woon (Eds.), World Scientific, Singapore 2009.
 • The Road to Ratification and Implementation of the ASEAN Charter, P. Chachavalpongpun (Ed.), ASEAN Studies Centre, Institute of Southeast Asian Studies, Report No. 3, Singapore 2009.
 • World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, http://www.imf.org (accessed: 02.04.2012).
 • Wunderlich J.-U., Warrier M., A Dictionary of Globalization, Routledge, London 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.