PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 (20) | 22--32
Tytuł artykułu

The Specificity of Clusters in the Asian Economies

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specyfika klastrów w gospodarkach azjatyckich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Klastry, czyli powiązane ze sobą firmy i instytucje narodowe, przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności, do wzrostu innowacyjności, do tworzenia nowych produktów, nowych firm i nowych miejsc pracy. Klastry, poprzez specyfikę swojego charakteru, łączą w sobie działania przedsiębiorców i lokalnych instytucji rządowych oraz jednostek naukowych, przez co przyczyniają się do dynamicznego wzrostu lokalnych gospodarek. Są również szansą dla wielu małych i średnich firm działających lokalnie i nie mających szans na samodzielne wyjście poza granice swojego regionu. Stanowią zatem dobre rozwiązanie zarówno dla firm lokalnych, jak i dla lokalnych gospodarek, w których napędzają rozwój gospodarczy. Klastry są obecne w większości gospodarek narodowych, choć w różnych warunkach gospodarczych znajdują się w różnych fazach swojego rozwoju. Pomimo wielu teoretycznych i praktycznych analiz klastrów nie istnieje jeden model tej formy współpracy, który tłumaczyłby zarówno sukces, jak również porażkę niektórych klastrów. Dobrze rozpoznane są natomiast zalety klastrów i korzyści jakie przynoszą zrzeszonym podmiotom co staje się przyczyną dla stałego zainteresowania gronami. Klastry działają w większości gospodarek narodowych, lecz w każdych warunkach struktura i schemat działania jest inny. Na ostateczny kształt klastra wpływa bowiem cały szereg czynników, które w sposób pośredni, jak i bezpośredni, związane są z lokalizacją. Celem artykułu jest przedstawienie specyficznych modeli funkcjonowania klastrów w Azji, szczególnie w Chinach i w Japonii. Niezwykle interesująca jest także prognoza dla klastrów azjatyckich na rok 2040, zgodnie z którą wiele znaczących klastrów różnych branż będzie ulokowanych właśnie w państwach azjatyckich. (abstrakt oryginalny)
EN
Clusters are interconnected companies and national institutions, contributing to increased competitiveness, to increasing innovation, to creating new products, new businesses and new jobs. Clusters, by the specificity of their character, combine business operations and local government agencies and scientific entities, thus contributing to the rapid growth of local economies. They are also an opportunity formany small- and medium-sized companies operating locally and without hope of crossing the boundaries of the region. Therefore, they constitute a good solution for both local businesses and for local economies which drive economic growth. Clusters are present in most national economies, but in different economic conditions they are invarious stages of development. Despite the theoretical and practical analysis of clusters, one has not yet defined a generic model that can explain the success and decline of some clusters. However, the advantages of this phenomenon are well-known and recognised and are one of the main reasons for the current focus on clusters. Clusters work in most national economies, but in all conditions the structure and pattern of action is different. The final shape of the cluster is affected by a number of factors, which are indirectly and directly related to the location. This article aims to provide specific models of the functioning of clusters in Asia, particularly in China and Japan. There is also a very interesting forecast for the Asian clusters in 2040, according to which a number of significant clusters of different industries will be located just in Asian countries. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
22--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Fleisher B., Hu D., McGuire W., Zhang X., The Evolution of an Industrial Cluster in China, Development Strategy and Government Division, IFPRI Discussion Paper No. 00896, September 2009.
 • Investing in Japan, Japan External Trade Organization (JETRO), www.jetro.go.jp.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Rugman A.M., Verbeke A., Multinational enterprises and clusters: An organizing framework, Management International Review 2003, Vol. 43, Special Issue 3.
 • See the Future, Top Industry Clusters in 2040 Revealed, Economic Views: Future Industry Clusters, Pricewaterhouse Coopers, 2010.
 • Uchikawa S., Regional Variation of Industrial Clusters, Small and Medium Enterprises in Japan: Surviving the Long-Term Recession, 2009, =http://www.adbi.org/workingpaper/2009/11/27/3388.japan.sme.recession/regional.variation.of.industrial.clusters/.
 • White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan, Small and Medium Enterprises Agency, Japan Small Business Research Institute, 2006.
 • Yamawaki H., The Evolution and Structure of Industrial Clusters in Japan, World Bank Institute, 2001.
 • Zeng D.Z., How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China's Rapid Development?, Policy Research Working Paper 5583, The World Bank, 2011.
 • Zuhui H., Jifei Y., Yu S., Stay Factors in the Industrial Transfer of Cluster: A Case Study of Children Wear Cluster of Zhili, Zhejiang, China, Systems of Innovation for Inclusive Development, International Development Research Council, Canada.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.