PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 (20) | 9--21
Tytuł artykułu

Clustering in East Asia - Implications of Japan's Industrial Development Model

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Klastering w Azji Wschodniej - implikacje japońskiego modelu rozwoju przemysłowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Azja Wschodnia doświadczyła radykalnej transformacji polityki rozwoju, determinowanej w szczególności japońskim modelem uprzemysłowienia, lokalną specyfiką oraz współczesnymi wyzwaniami globalizacji. Klastering, stymulowany otwartym, liberalnym kursem regionalnych gospodarek, przyczynił się do masowego napływu BIZ i formowania sieci angażujących lokalne MSP. Unilateralna liberalizacja handlu i agresywna konkurencja między wschodnioazjatyckimi gospodarkami rozwijającymi się w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych nabrały tempa w latach 90. Tradycyjną orientację polityki przemysłowej - na konkurencyjność - zastąpiła orientacja na innowacyjność. Innowacje produktowe i procesowe, nowe modele biznesowe miały podnosić produktywność, w konsekwencji - konkurencyjność eksportu, co miało kluczowe znaczenie dla państw realizujących model wzrostu gospodarczego opartego na eksporcie. Dramatyczne doświadczenia azjatyckiego kryzysu finansowego 1997-98 zainspirowały rekonfigurację polityki rozwoju - z silnego uzależnienia od dodatkowej podaży fizycznych dóbr kapitałowych i siły roboczej w kierunku napędzanych innowacjami, sieciowymi, otwartymi, elastycznymi strukturami produkcyjnymi, specjalizacji wertykalnej, klastryzacji sieci lokalnych MSP. Główne wyznaczniki wschodnioazjatyckich klastrów przemysłowych są następujące: stymulujące innowacyjność, intensywne prace badawczo-rozwojowe realizowane przez podmioty publiczne i prywatne, rozwój ICT, sprzyjające konkurencji, kooperacji i komunikacji, wreszcie - bardziej intensywne interakcje pomiędzy sektorem produkcji i usług, zwłaszcza w kontekście wartości dodanej generowanej wskutek transmisji innowacji organizacyjnych czy marketingowych do sfery produkcyjnej czy procesowej. (abstrakt oryginalny)
EN
East Asia has experienced a radical transformation of development policy, determined by the Japanese model of industrialisation, local specificities and contemporary global challenges. Clustering, stimulated by the open, liberal course of regional economies, contributed to the massive inflow of FDI and formation of networks involving local SMEs. The unilateral "race to the bottom" trade liberalisation and aggressive competition among East Asian developing economies in attracting FDI became harsh in the early 1990s. Japan'straditional industrial policy's orientation on competitiveness has been replaced by a focus on innovativeness. Product and process innovations, and new business models are expected to stimulate productivity, and so export's competitiveness, which is crucial from the perspective of states with export-based growth model. The dramatic experiences of the Asian financial crisis of 1997-98 inspired the reconfiguration of development policies from the heavy dependence on input of additional physical capital goods and labour forces towards innovation-driven, network-type, open, flexible production structures, vertical specialisation and clustering of networked local SMEs. The major determinants of the East Asian industrial cluster approach are as follows: intensive R&D activities by public and private entities that stimulate innovativeness, development of ICT that favour competition, cooperation and communication, finally - more intensive interactions between manufacturing and the service sector, especially because of the added value that occurs when combining managerial or marketing innovations with particular industries, products and processes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Akamatsu K., A historical pattern of economic growth in developing countries, The Developing Economies (Institute of Asian Economic Affairs) 1962, Preliminary Issue 1, March-August.
 • Amsden A.H., Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, Oxford University Press, New York 1989.
 • Asian Industrial Clusters, Global Competitiveness and New Policy Initiatives, B. Ganne, Y. Lecler (Eds.), World Scientific Publishing, Singapore 2009.
 • Bobowski S., Baldwin's "domino theory" of regionalism - its sources and implications for East Asian states, [in:] B. Skulska, A.H. Jankowiak (Eds.), Faces of Competitiveness in Asia Pacific, Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 191, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011.
 • Bobowski S., Efekt spaghetti - przejaw czy zagrożenie procesów integracyjnych w regionie Azji i Pacyfiku?, [in:] B. Drelich-Skulska (Ed.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 28, Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, no. 19, Studia Azjatyckie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Bobowski S., Skulska B., Jankowiak A.H., Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych na rynkach Azji i Pacyfiku, [in:] B. Skulska (Ed.), Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Booz-Allen and Hamilton, Korean Report: Revitalizing the Korean Economy Toward the 21st Century, Booz-Allen and Hamilton, Seoul 1997.
 • Can East Asia Compete? Innovation for Global Markets, S. Yusuf, S.J. Evenett (Eds.), The World Bank, Washington, D.C. 2002.
 • Commodity Chains and Global Capitalism, G. Gerreffi, M. Korzeniewicz (Eds.), Praeger, Westport 1994.
 • Domiter M., Uwarunkowania ekonomiczne wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku, [in:] B. Drelich-Skulska (Ed.), Azja i Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Dunning J.H., Towards a new paradigm of development: Implications for determinants of international business, Transnational Corporations 2006, Vol. 15, No. 1.
 • Edvison L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Friedman D., The Misunderstood Miracle: Industrial Development and Political Change in Japan, Cornell University Press, Ithaca 1998.
 • Gerreffi G., International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain, Journal of International Economics 1999, Vol. 48.
 • Handbook of Development Economics, H. Chenery, T.N. Srinivasan (Eds.), Vol. 2, North-Holland, Elsevier Science Publisher, Amsterdam 1989.
 • Hashimoto J., Koudo Seichoki niokeru Nihon Seifu, Gyokai Dantai, Kigyo: Kikai Kougyo Shinkou Rinji Sochi-hou no Jirei [English: "Relationship among the Government, Business Associations and Firms in Japan: A Case Study of the Temporary Measure for the Promotion of the Machinery Industry Law"], Institute of Social Science, University of Tokyo, Shakai Kagaku Kenkyu, 45(4), January 1994.
 • Hashimoto J., Nihon-gata Sangyou Shuseki no Saisei no Hokosei [English: "Scenario of Revitalization of Japanese Style Industrial Agglomeration"], [in:] T. Kiyonari (Ed.), Nihon-gata Sangyo Shuseki no Miraizo (Perspective of the Japanese Style Industrial Agglomeration), Nikkei Shimbun 1997.
 • Henbou suru Jibasangyou: Fukugo Kinzokuseihin Sanchi ni Mukau Tsubame [English: "Changing Community-based Industries: Tsubame-shi Going Toward Integrated Production Area of Metal Products"], M. Seki, J. Fukuda (Eds.), Shin Hyoron, Tokyo 1998.
 • Jankowiak A.H., Cluster models in Japan on the example of Toyota cluster, [in:] B. Skulska, A.H. Jankowiak (Eds.), Faces of Competitiveness in Asia Pacific, Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 191, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011.
 • Jankowska B., Cluster policy in Japan and its results. The case of Kansai Front Runner Project Neo Cluster, [in:] P. Skulski (Ed.), Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems, Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 192, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011.
 • Kimura F., Obashi A., International Production Networks in Machinery Industries: Structure and Its Evolution, ERIA Discussion Paper Series No. 2010-09. Jakarta: ERIA, 2010.
 • Kimura F., Obashi A., Production Networks in East Asia: What We Know So Far, ADBI Working Paper 320, Asian Development Bank Institute, Tokyo 2011.
 • Kiyonari T., Sirikon Barei no Gendai-teki Igi [English: Implication of the Silicon Valley's Development], [in:] T. Kiyonari (Ed.), Nihon-gata Sangyo Shuseki no Miraizo [English: Perspective of the Japanese Style Industrial Agglomeration], Nikkei Shimbun 1997.
 • Krugman P., The myth of Asia's miracle, Foreign Affairs 1994, Vol. 73, No. 6.
 • Ohkawa K., Kohama H., Lectures on Developing Economies: Japan's Experience and Its Relevance, Lecture 2, University of Tokyo Press, Tokyo 1989.
 • Ravenhill J., The move to preferential trade on the Western Pacific Rim: Some initial conclusions, Australian Journal of International Affairs 2008, Vol. 62.
 • Saxenian A., Hsu J.Y., The Silicon Valley-Hsinchu connection: Technical communities and industrial upgrading, Industrial and Corporate Change 2001, Vol. 10, No. 4.
 • Suehiro A., Catch-up Industrialization: The Trajectory and Prospects of East Asian Economies, National University of Singapore Press, Singapore 2008.
 • Suehiro A., From an industrial policy approach to an industrial cluster approach: Japan, East Asia and Silicon Valley, [in:] B. Ganne, Y. Lecler (Eds.), Asian Industrial Clusters, Global Competitiveness and New Policy Initiatives, World Scientific Publishing, Singapore 2009.
 • Yamazaki M., Japan's Community-based Industries: A Case Study of Small Industry, Asian Productivity Organization, Tokyo 1980.
 • Yi K.-M., Can vertical specialization explain the growth of world trade?, Journal of Political Economy 2003, Vol. 111, No. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.