PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1984 | nr 181 | 5--35
Tytuł artykułu

Koncepcja badań efektywności procedur porządkowania liniowego

Warianty tytułu
The Conception of Research over the Effectiveness of the Procedures of Linear Arrangement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest szczegółowe omówienie najważniejszych elementów trzeciego, najbardziej rozbudowanego etapu badania efektywności procedur porządkowania liniowego. Wszystkie operacje numeryczne wchodzące w skład tego etapu zostały oprogramowane w postaci specjalnego programu obliczeniowego w języku FORTRAN, dzięki czemu badania efektywności procedur porządkowania liniowego są w ogóle możliwe do zrealizowania. Wyniki tych badań (jak również informacje o dwóch początkowych etapach) z uwagi na ich obszerność zaprezentujemy w oddzielnym opracowaniu.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the assumptions for comprehensive research over the effectiveness of the linear arrangement procedures. Two approaches were distinguished, the former relying upon simulation data, the latter of empirical ones. Particular procedures of linear arrangement differ by systems of weighs methods of normalization, and formulae of original variables aggregation. These elements yield 816 different procedures of linear arrangement, The paper presents also a set of 15 criteria for assessment of correctness ,of synthetic variables.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Ajwazian S.A., Podstawowe kierunki zastosowań stosowanej analizy statystycznej w badaniach procesów społeczno-ekonomicznych, w: pr. zb. pod red. W. Welfe "Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną", PWE, Warszawa 1981.
 • Ajwazian S.A., Bieżajewa Z.I., Starowierow O.W.,Kłassyfikacja mnogomiernych nabliudienij, Statistika, Moskwa 1974.
 • Bartosiewicz S., Wariacje na temat wzorców rozwoju, "Przegląd Statystyczny" 1976, z. 3.
 • Bartosiewicz S., Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1976, nr 84.
 • Bobrowski W., Model matematyczny syntetycznego wskaźnika jakości, "Problemy Jakości" 1973, nr 4-5.
 • Borys T., Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny" 1978, z. 2.
 • Borys T., Propozycja agregatowej miary rozwoju obiektów, "Przegląd Statystyczny" 1978, z. 3.
 • Borys T., Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980,
 • Borys T., Wojciechowicz M., Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa jeleniogórskiego na tle innych województw - próby oszacowania statystycznego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1976, nr 99.
 • Chojecki H., Kwalimetria, "Problemy Jakości" 1972, nr 1-2.
 • Cieślak M., Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego, "Przegląd Statystyczny" 1974, z. 1.
 • Cieślak M., Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, PWN, Warszawa 1976.
 • Cieślak M., Dobór cech prognostycznych metodą heurystyczną, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 1978, z. 123.
 • Dittman P., Pisz Z., Metoda dynamicznego badania zróżnicowania prze- strzennego zjawisk społeczno-ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne" 1975, nr 11.
 • Duda R.O., Hart P.E., Pattern Classification and Scene Analysis, J. Wiley, New York 1973.
 • Evans G. W. , Wallace G.P., Sutherland G. L., Symulacja na maszynach cyfrowych, WNT, Warszawa 1973.
 • Fierich J., Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w województwie krakowskim, "Myśl Gospodarcza" 1957 nr 1.
 • Fisher F.M., Numerical Taxonomy and Regionalization, Department of Geography, Vienna 1977.
 • Fishman G.S., Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody, PWE, Warszawa 1981.
 • Gorzelak G., Statystyczna analiza porównawcza - teoria a praktyka, "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 8.
 • Grabiński T. Kilka uwag o procedurach porządkowania liniowego, materiały konferencyjne "Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych", Szklarska Poręba, 25.10.1978.
 • Grabiński T. Sokołowski A., The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures, Signal Processing: Theories and Applications, First European Signal Conference, EUHASIP, 1980, Lausanne, Switzerland; M. Knut and F. de Coulen (editors), North Holland Publishing Company - Amsterdam, p. 617-623.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody, taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
 • Hellwig Z., The Selection of a Set of "Gore" Indicators of Socio-economic Development, UKESCO, Paris 1972.
 • Hellwig Z., Zastosowanie wieloczynnikowej analizy porównawczej do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, materiały konferencyjne "Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych", Szklarska Poręba, 25.10.1978.
 • Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w pracy zb. pod red. W. Welfe "Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną", PWE, Warszawa 1981.
 • Hellwig Z., Gospodarowicz A., Zastosowanie analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, Warszawa 1975.
 • Kolman R., Ilościowe określenie jakości, Warszawa 1973.
 • Mierniki rozwoju regionów, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. IX, GUS, Warszawa 1970.
 • Naylor T. H., Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa, 1975.
 • Obrębski T., Zastosowanie metody taksonomicznej do badania poziomu rozwoju regionów Polski w latach 1960-1970, "Ekonomista" 1975, nr 4.
 • Oyrzanowski P., Wasilewski L., Postęp techniczny w przedsiębiorstwie, "Ekonomista" 1971, nr 2.
 • Perkal J., O wskaźnikach antropologicznych, "Przegląd Antropologiczny" 1953, vol. 19.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, TWE, Warszawa 1977.
 • Podolec B. Zając K., Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji, PWE, Warszawa 1978.
 • Rajchman E., Niekatoryje niedostatki metodiki kompleksnoj ocienki kaczieptwa maszinostrojenija, "Standardy i Kaossiastwo" 1969 nr 1.
 • Sammon J.W., A Nonlinear Mapping for Date Structure Analyses, "IEEE Trsnsactions on Computers" 1969, vol. C-18, No 5
 • Stankiewicz J., Niektóra metodologiczne problemy syntetycznej oceny jakości produktów, FTK, Warszawa 1971.
 • Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny" 1978, z. 2.
 • Wiehart D., Mode on Analysis: A Generalization of Neareat Neighbour which Reduce a Chaining Effect, w: Numerical Taxonomy Academic Press, New York 1969.
 • Żurawlew O.G., Torgowicki J., Optimalnyj mietod obiektiwnoj kłassyfikacji w zadaczach raspoznawani ja obrazow, "Awtomatika i tielemechanika" 1965, No 11.
 • Żurek N,9 Generalne wskaźniki jakości do oceny wyrobów włókienniczych, "Problemy Jakości" 1970, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.