PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 59 Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość | 163--179
Tytuł artykułu

Transformacja systemowa we wschodnich landach RFN

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
System Transition in East Germany
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka specyfiki transformacji i systemowej we wschodnich landach RFN. Rozważania zostaną podporządkowane hipotezie mówiącej, że implementacja we wschodnich landach tych instytucji, które są kojarzone z sukcesem RFN, nie skutkowała szybką unifikacją gospodarczą wschodnich i zachodnich landów. Złożył się na to splot wielu okoliczności i czynników, wśród których podstawowy jest fakt, że już w momencie implementacji instytucje i reguły społecznej gospodarki rynkowej były nieefektywne i niezdolne do funkcjonowania, a naśladując i imitując je, nie uwzględniono specyfiki miejscowych uwarunkowań (fragment tekstu)
EN
The objective of the article is description of the specific character of system transition in last Germany. Consequently, a hypothesis will be put forward that implementation of high developed economy institution in East Germany was not successful from the point of view of quick economic unification. One of the reasons is that, social market economy was not efficient in the momcnt of implementation and the specific character of the post communist countries was not respected (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • W. Trzeciakowski: Teoretyczne przesłanki i założenia transformacji systemowej polskiej gospodarki. W: Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Tom 1. Red. M. Belka, W. Trzeciakowski. Poltext, Warszawa 1997, s. 55.
 • M. Nasiłowski: Transformacja systemowa w Polsce. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1995, s. 162
 • J. Czech-Rogosz: Jaka społeczna gospodarka rynkowa? W: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji. red. m. Noga, M.K. Stawicka. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 47-56
 • M. Bałtowski, M. Miszewski: Transformacja gospodarcza w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 23-31.
 • Wkład transformacji do teorii ekonomii. Red. J. Kleer, A. Kondratowicz, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 11-26.
 • J. Zweynert, N. Goldschmidt: The Two Transitions in Central and Eastern Europe and the Relation between Path Dependent and Political Implemented Institutional Change. Walter Eucken Instytut. ,,Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsokonomik" 2005, nr 3
 • J. Kleer: Drogi do gospodarki rynkowej - na marginesie doświadczeń transformacyjnych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Rosji. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
 • G.A. Ritter: Der Preis der deutschen Einheit. Die Wiedervereinigung Und die Krise des Sozialstaats, C.H. Beck, Munchen 2006, s. 140-159.
 • J. Czech-Rogosz: Ewolucja społecznej gospodarki gospodarki rynkowej w RFN. AE, Katowice 2005, s. 115-118. i 134-138
 • Vertag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik uber die Herstellung der Einheit Deutschlands-Einigungsvertrag. ,,Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung" 1990, nr 104.
 • Vertrag uber die Schaffung einer Wahrungs-, wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik - Staatsvertrag. ,,Bulletin des Presse- und Informationsamt der Bundesregierung" 1990, nr 63.
 • R.H. Hasse: Wiedervereinigung: Wahrungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. W: Lexikon Soziale Marktwirtschaft. Hrsg. von R.H. Hasse, H. Schneider, K. Weigelt. Ferdinand Schoningh Verlag, Paderborn, Munchen, wien, zurich 2002, s. 459-460.
 • A. Rhein: Ordnungsprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft. W: Sociale Marktwirtschaft. Bundeszentrale fur politische Bildung, Bonn 1997, s. 44-45.
 • T. Ahbe: Die Konstruktion der Ostdeutschen. ,,Aus Politik und Zeitgeschichte" 2004, nr B41-42, s. 13.
 • U. Hoffmann-Lange: Elite West-Elite Ost? ,,Der Burger im Staat" 2000, nr 4 ,,Deutschland Ost-Duetschland West" S. 203-210.
 • T. Włudyka: Model społecznej gospodarki rynkowej a transformacja ustrojowa polskiej gospodarki. Analiza prawnogospodarcza. wydawnictwo UJ, Kraków 2002, s. 89.
 • J. Czech-Rogosz: Od marki niemieckiej do euro - w 60-lecie społecznej gospodarki rynkowej. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku europejskiego jednolitego obszaru gospodarczego. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2008, s. 275-288.
 • W. Eucken: Die Grundsatze der Wirtschaftspolitik. mohr Siebeck, Tubingen 2004, s. 255.
 • R. Stending: Das Treuhandanstalt und das Ende der Privatisierung in Ostdeutschland - Ein Ruckblick. ,,Wismarer Diskussionspapiere" 2005, nr 11, s. 4-12.
 • P. Pysz: Wprowadzenie: klasycy niemieckiego liberalizmu. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Red. E. Mączyńska, P. Pysz. PTE, Warszawa 2003, s. 20.
 • R. Klump: Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1985, s. 50.
 • E. Cziomer: Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995. Wydawnictwo naukowe PWN, warszawa-Kraków 1997, s. 20.
 • J. Krasuski: Historia Niemiec. Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 2002, s. 175.
 • H. Hamel: Erlauterungen zum ,,deutschen Wirtschaftswunder". W: Marktwirtschaft als Aufgabe: Wirtschaft und Gesellschaft im Ubergang vom plan zum Markt. Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft. Band 3. Hrsg. von C. Hermann-Pillath, OSchlecht, H.F. Wunsche. Gustav Fischer Verlag, Jena, New York 1994, s. 55-56.
 • U. Busch, W. Kuhn, K. Steinitz: Entwicklung und Schrumpfung in Ostdeutschland. Aktuelle probleme im. 20. jahr der Einheit. VSA-Verlag, Hamburg 2009, s. 15.
 • Aufbau Ost - Der Beitrag der Bundesansalt fur Arbeit. Bundesanstalt fur Arbeit, Numberg 2003, s. 9.
 • Solidaritat im Bundesstaat: Die Finanzverteilung. Bundesministerium der Finanzen, Berlin 2002, s. 38-57.
 • Zukunft gestalten: grundsatze der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Bundesministerium der Finanzen, berlin 2002, s. 57.
 • R. Klump: Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. wiesbaden 1985, s. 89.
 • Sozialbudget 2000. tabellenauszung. bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherung, Berlin 2001, tabela 1-1.
 • R. Land: Ostdeutschland - fragmentierte Entwicklung. ,,Berliner Debatte Initial" 2003, nr 6, s. 76.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.