PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 | 14--31
Tytuł artykułu

Skala pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych

Warianty tytułu
Scale of Measurement of Consumers' Attitudes Towards Market Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań jest konstrukcja skali do pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych. Artykuł ma charakter metodologiczno-empiryczny. W pierwszej jego części autorzy określili pojęcie i przedmiot samej postawy oraz wskazali na złożoną strukturę postaw konsumenckich. Owa złożoność powoduje, że w metodologii badań marketingowych kładzie się mocny nacisk na dobre, jakościowe narzędzia i metody pomiaru postaw pozwalające rzetelnie oraz trafnie określić ich wieloaspektowość. W kolejnej części omówiono wszystkie kluczowe zagadnienia związane z metodologią pomiaru postaw konsumenckich (w szczególności dotyczących postaw wobec produktów rynkowych). Zwrócono zatem szczególną uwagę na proces konstrukcji skali i definiowanie pojęć. Opisano także procedurę operacjonalizacji zmiennych oraz założenia budowy skali pomiarowej. Ostatecznie zaprezentowano wyniki własnych badań empirycznych w ramach konstrukcji skali do pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of authors' deliberations is construction of the scale for measurement of consumers' attitudes towards market products. The article is of a methodological and empirical nature. In its first part, the authors described the notion and subject matter of the very attitude as well as they indicated a complex structure of consumers' attitudes. That complexity causes that the marketing research methodology puts a strong emphasis on good-quality tools and methods of measurement of attitudes allowing for fair and correct determination of their multi-aspect nature. In the subsequent part, they discussed all key issues relating to the methodology of measuring consumers' attitudes (in particular, concerning attitudes towards market products). Therefore, they paid a particular attention to the process of construction of the scale and definition of the terms. They also described the procedure of operationalization of variables and the assumptions of construction of the scale of measure. Finally, the authors presented results of their empirical research within the framework of construction of the scale for measuring consumers' attitudes towards market products. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
14--31
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abell P., Modele w socjologii, PWN, Warszawa 1975.
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Böhner G., Wanke M., Postawy i ich zmiana, GWP, Gdańsk 2004.
 • DuBois C., 1960, The Story of Brand XL: How Consumer Attitudes Affected Its Market Position, "Public Opinion Quarterly", vol. 24, Proceedings, Fifteenth Annual Conference, American Association for Public Opinion Research.
 • Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2011.
 • Hilgard E.R., Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1972.
 • Howard J.A., Marketing: Executive and Buyer Behavior, Columbia University Press, New York 1963.
 • Król G., Wieczorkowska G., 2004, Budowanie wskaźników za pomocą analizy czynnikowej [w:] Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, red. Brzeziński J., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mika S., Wstęp do psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1972.
 • Myers J.H., Alpert M., 1968, Determinant Buying Attitudes - Meaning and Measurement, "Journal of Marketing", vol. 32, nr 4.
 • Palda K.S., 1966, The Hypothesis of a Hierarchy of Effects: A Partial Evaluation, "Journal of Marketing Research", vol. 3, nr 1.
 • Sagan A., 2003, Skale i indeksy jako narzędzia pomiaru w badaniach marketingowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", nr 640.
 • Tarka P., 2011, Measurement, Reliability Estimation in a View of Classical True-Score Theory, "Argumenta Oeconomica", vol. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.