PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 89--108
Tytuł artykułu

Participatory Communication, a Case Study : Fuori Aula Network , University Of Verona Web-Radio

Warianty tytułu
Komunikacja partycypacyjna. Studium przypadku: Fuori Aula Network, radio internetowe przy Uniwersytecie Werońskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest zbadanie komunikacji uniwersyteckiej na podstawie projektu dotyczącego komunikacji partycypacyjnej. Jest to włoskie studium badawcze dotyczące "FAN", Fuori Aula Network, czyli internetowego radia przy Uniwersytecie w Weronie. Zostało ono rozpoczęte w roku 2002. Jego częścią był pomiar przeprowadzony wśród studenckiego personelu radiostacji (N=47, n=40), z którego wyniknęło, że relacja między studentami a instytucją okazała się być wzmocniona dzięki procesowi partycypacyjnemu, który pozwolił na zwiększenie wydajności i strategicznego znaczenia komunikacji uniwersyteckiej. Studium, przy użyciu partycypacyjnego i horyzontalnego podejścia (Beltran, 1993a, 2005b; Hodges, McGrath, 2011), bada studentów, którzy są niezależnymi i silnymi zwolennikami uniwersyteckiej komunikacji. W ostatnich czasach uniwersytety stały się bardziej konkurencyjne i przyjęły rożne modele komunikacji marketingowej (Kotler, Fox, 1995; Kirp, 2003), stosując relacyjne podejście do ich najważniejszych interesariuszy: studentów (Foskett, 1999; Mazzei, 2000). Zatem studenci przyjmują rożne role, ale zawsze są one pierwszorzędne: jako partnerzy (Baccarani, 1995), współtwórcy (Cheney, 1997) i nowatorzy (Tapscott, Williams, 2006). Satysfakcja "studenta/ klienta", powstała na skutek umowy opartej na dwustronnym modelu symetrycznym (Grunig, Hunt 1984; Hall, Becker, 2003; Luo, 2009), staje się strategicznym motorem napędowym również z perspektywy modelu totalnego zarządzania jakością (Sperlich, Spraul, 2007; Testa, Ugolini, 2010). Niniejsze badanie jest jedyne w swoim rodzaju, gdyż analizuje relacje komunikacyjne między uniwersytetem a studentami poprzez nowe medium, jakim jest uniwersyteckie radio internetowe, które we Włoszech jest nowym zjawiskiem (Perrotta, 2005; Cavallo, 2009). Praktyczne implikacje tego projektu odnoszą się do wykorzystania podobnych doświadczeń w kontekstach nieedukacyjnych oraz do możliwości wygenerowania akademickich adaptacji tego projektu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to investigate university communication through a participatory communication project. It is essentially an explorative Italian case study of "FAN", the Fuori Aula Network or the University of Verona web-radio, which started in 2002, and a survey submitted to the radio's student editorial staff (N=47, n=40), where the relationship between students and the institution emerges as mediated and enhanced thanks to a participative process that helps to make the university communication process more effective and strategic. The study, using a participatory and horizontal communication perspective (Beltran, 1993a, 2005b; Hodges, McGrath, 2011), explores the experience of students who are independent and strong protagonists - co-provators - of the university communication (Kotler, Fox, 1995; Kirp, 2003). In recent years, universities have become more and more competitive and have adopted various marketing communications models (Kotler, Fox, 1995; Kirp, 2003) with a relational approach towards their most important stakeholders: students (Foskett, 1999; Mazzei, 2000). Students, then, assume various roles but always largely primary: as partners (Baccarani, 1995), co-creators (Cheney, 1997) and co-innovators (Tapscott, Williams, 2006). The 'customer/student' satisfaction, born by an engagement based on a two-way symmetrical model (Grunig, Hunt 1984; Hall, Becker, 2003; Luo, 2009), becomes a strategic driver, also in a Total Quality Management perspective (Sperlich, Spraul, 2007; Testa, Ugolini, 2010). This research is original because it analyzes communication relationships between the university and students through a new medium, a university web-radio, which is a recent phenomenon in Italy (Perrotta, 2005; Cavallo, 2009); practical implications are related to the use of similar experiences in non-educational contexts and to the possibility of generating academic spin-offs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Verona, Italy
 • IULM, University of Milan, Italy
 • University of Verona, Italy
Bibliografia
 • [1] BACCARANI C. (1995), "La complessità delle relazioni tra i soggetti istituzionali locali preposti allo sviluppo: il possibile ruolo dell'Università", Sinergie, 36-37, 95-105.
 • [2] BACCARANI C. (2002), "Riflessioni sulla comunicazione aziendale", Sinergie, 59, 11-16.
 • [3] BAILEY D., BENNET J.V. (1996), "The realistic model of higher education", Quality Progress, 29, 77-79.
 • [4] BALDIWIN G. (1994), "The student as customer: the discourse of 'quality' in higher education", Journal of Tertiary Education Administration, 16 (1), 125-33.
 • [5] BAKER A. (2010), "Reviewing Net-Only College Radio: A Case Study of Brooklyn College Radio", Journal of Radio and Audio Media, 17 (1), 109-125.
 • [6] BECHIS M., BIANCONE P.P., BOLLANI L. (2008), "A stakeholder satisfaction analysis in the Faculty of Economics of the University of Turin", Proceedings 11th Toulon-Verona International Conference on Quality in Services, Firenze, University Press, 24-31.
 • [7] BELTRÀN L.R. (1976), "Alien Premises, Objects and Methods in Latino American Communication Research", In: Rogers E.M., Communication and Development: Critical Perspectives, Sage, Beverly Hills, 145-160.
 • [8] BELTRÀN L.R. (2005), "La comunicaciòn para el desarrollo en Latino America", Paper presented to the 3rd Congreso Panamericano de la Comunicaciòn, Buenos Aires.
 • [9] BOK D. (2003), Universities in the Marketplace: the Commercialization of Higher Education, Princeton University Press, Princetron, NJ.
 • [10] CAVALLO T. (2009), Radio Education. Case history di una radio universitaria: l'esperienza di Fuori Aula Network, Fausto Lupetti, Bologna.
 • [11] CHRISTENSEN C.M., EYRING H.L. (2011), The Innovative University, Jossey-Bass, San Francisco.
 • [12] CORNELISSEN J. (2011), Corporate Communication. A Guide to Theory and Practice, Sage, London.
 • [13] CUA K.O., MCKONE K.E., SCHROEDER R.G. (2001), "Relationships between implementation of TQM, JIT, and TPM and manufacturing performance", Journal of Operations Management, 19 (6), 675-694.
 • [14] EISENHARDT K., GRAEBNER M. (2007), "Theory Building From Cases: Opportunities and Challenges", The Academy of Management Journal, 50 (1), 25-32.
 • [15] FEIGENBAUM A.V. (1983), Total quality control, McGraw-Hill, New York.
 • [16] FOSKETT N. (1996), Proceedings of an International Symposium organized by the Centre for Research in Education Marketing, University of Southampton.
 • [17] GORDON J., BERSHOW S. (2009), "University websites and dialogic features for building relationships with students", Public Relations Review, 35, 150-152.
 • [18] GORDON J. (2012), Community Radio in the Twenty-First Century, Peter Lang, London.
 • [19] GRANDINETTI R. (2001), "Produzione e marketing dei servizi universitari", In: Strassoldo M. (a cura di), L'azienda università. Le sfide del cambiamento, Isedi, Torino.
 • [20] GRUNIG J.E., HUNT T. (1984), Managing Public Relations, Holt, Rinehart & Winston, New York.
 • [21] GRUNIG, L.A., GRUNIG, J.E., DOZIER D.M. (2002), Excellent public relations and effective organizations: A study of communication management in three countries, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ.
 • [22] HELGESEN D. (2008), "Marketing for Higher Education: A Relationship Marketing Approach", Journal of Marketing for Higher Education, 18 (1), 50-78.
 • [23] HENDERSON J.K. (2001), "Higher Educational Public Relations", In: Heath R.L., Handbook of Public Relations, Sage, Thousand Oaks, 535-542.
 • [24] HEMSLEY-BROWN J.V., OPLATKA I. (2006), "Universities in a competitive global marketplace: a systematic review of the literature on higher education marketing", International Journal of Public Sector Management, 19 (4), 316-338.
 • [25] HILLIARD R.L., KEITH M.C. (2001), The Broadcast Century and Beyond, Focal Press, Oxford.
 • [26] HODGES C.E.M., McGRATH N. (2011), "Communication for social transformation", In: Edwards L, Hodges C.E.M., Public Relations, Society & Culture. Routledge, London, 90-104.
 • [27] INVERNIZZI E. (2000), La comunicazione organizzativa. Teorie, modelli e metodi, Giuffrè, Milano.
 • [28] INVERNIZZI E. (2002), "La poliedricità della comunicazione per lo sviluppo dell'impresa", Sinergie, 59, 19-39.
 • [29] ISHIKAWA K., LU D. (1985), What is Total Quality Control? The Japanese Way, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NY.
 • [30] KIM S., BRUNNER B.R., FITCH-HAUSER M. (2006), "Exploring community relations in a university setting", Public Relation Review, 32, 191-193.
 • [31] KIRP D.L. (2003), Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line. The Marketing of Higher Education, Harvard University Press, Harvard.
 • [32] KOTLER P., FOX K. F.A. (1995), Strategic marketing for educational institutions, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NY.
 • [33] LUO Y. (2009), "Public Relations Function in a Higher Education Setting: An Examination of Communication Management in Two Eastern U.S. Universities", paper presented at the Annual meeting of the International Communication Association, New York.
 • [34] MARZO-NAVARRO M., PDERAJA-IGLESIAS M., RIVERA-TORRES P. (2009), "The Marketing Approach in Relationships Between Universities and Firms", Journal of Relationship Marketing, 8 (2), 127-147.
 • [35] MAZZEI A. (2000), La comunicazione per il marketing nelle università, Franco Angeli, Milano.
 • [36] MAZZEI A. (2004), Comunicazione e reputazione nelle Università, Franco Angeli, Milano.
 • [37] McCLELLAN G., STRINGER J. (2009), The Handbook of Student Affairs Administration, Jossey-Bass, San Francisco.
 • [38] MERSE S.E. (1978), The Community in the Community College, El Camino College.
 • [39] MODELL S. (2005), "Students as consumers? An institutional field-level analysis of the construction of performance measurement practices", Accounting, Auditing & Accountability Journal, 18 (4), 537-563.
 • [40] PAPAPKRISTO P. (2010), Comunicare l'Università. Il progetto dei laboratori sulla pubblicità di Ateneo, Eum Edizioni, Macerata.
 • [41] PERROTTA R. (2005), Facoltà di Frequenza, Carocci, Roma.
 • [42] PINE J.B., GILMORE J.H. (2000), L'economia delle esperienze, Etas Libri, Milano.
 • [43] PIROZEK P., HESKOVA M. (2003), "Approaches to and Instruments of Public Relations: Higher Education in the Czech Republic", Higher Education in Europe, 23, 4, pp.487-494.
 • [44] POOLE C.E. (1989), Market position theory: applicability to the administration of public radio stations operated by institutions of higher education, PhD Dissertation, University of Florida, Florida.
 • [45] RADOCK M. (1998), "Public Relations for Educational Institutions", In: Lesly P.H., Lesly's Handbook of Public Relations and Communications, Contemporary Publishing Company, Chicago.
 • [46] SAULS S. (2000), The Culture of American College Radio, Iowa State University Press, Iowa.
 • [47] SCIFO S. (2007), "Student media", In: Coyer K., Dowmunt T., Fountain A., The Alternative Media Handbook, Routledge, London.
 • [48] SPERLICH A., SPRAUL K. (2007), "Students as Active Partners: Higher Education Management in Germany", The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 12 (3), 2-19.
 • [49] SVENSSON G., WOOD G. (2007), "Are university students really customers? When illusion may lead to delusion for all!", International Journal of Educational Management, 21 (1), 17-28.
 • [50] TESTA F. (1996), La carta dei servizi: uno strumento per la qualità nell'Università, Cedam, Padova.
 • [51] TRIM P.R.J. (2003), "Strategic marketing of further and higher educational institutions: partnership arrangements and centres of entrepeneurship", The International Journal of Educational Management, 17 (2), 59-70.
 • [52] UGOLINI M. (2009), "Can quality become tangible for health service users?", The TQM Journal, 21 (4), 400-412.
 • [53] UGOLINI M. (2000), "University dropout: a problem and an opportunity", paper presented at the International Conference TQM for higher education institutions II, Verona, 30-31 August 1999, proceedings in Sinergie, rapporti di ricerca, n. 9, luglio 2000.
 • [54] VAUTERIN J.J., LINNANEN L., MARTILLA.E. (2011), "Customer orientation in higher education: the missing link in international student recruitment? A relationship marketing approach", Industry & Higher Education, 25 (2), 77-91.
 • [55] VEZZANA G., BACHMANN D., EFLRINK J. (1997), "Does higher education practice what it teaches ? A study of total quality management processes in academia answers this question", Quality Progress, 30, 67-81.
 • [56] YIN R.K. (2009), Case study research: design and methods, Sage, Los Angeles.
 • [57] WANDEL T.L. (2011), "Online Empathy: Communicating via Facebook to Bereaved College Students", Journal of New Communications Research, 4 (2), 42-53.
 • [58] WARNER G.A. (1996), "The Development of Public Relations Offices at American Colleges and Universities", Public Relations Quarterly, 36-39.
 • [59] WASHBRUN J.H., PETROSHIUS S.M. (2004), "A Collaborative Effort at Marketing the University: Detailing a Student-Centered Approach", Journal of Education for Business, 6, 35-40.
 • [60] WEICK K. (1979), The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • [61] WYND W.R. (1989), "An experiential approach to marketing education", Journal of Marketing Education, 11, 64-71.
 • [62] Participatory communication, a case study: Fuori Aula Network, University of Verona web-radio
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.