PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 | 55--63
Tytuł artykułu

Cykl konwersji gotówki w gospodarstwie rolnym - wybrane problemy na podstawie danych FADN dla krajów UE-27 z 2009 roku

Autorzy
Warianty tytułu
Cash Conversion Cycle on a Farm - Selected Problems Based on the FADN Data for the EU-27 Countries of the Year 2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badaniu poddano cykl konwersji gotówki, a także zanalizowano płynność zadłużenia, sprawność działania i rentowność w gospodarstwie rolnym. Wykorzystano dane z bazy FADN. Porównano wyniki gospodarstw rolnych z Polski z wynikami obserwowanymi w UE-27 w 2009 roku. Wykazano, że rodzaj prowadzonej działalności, którą jest produkcja rolna, wpływa na wyniki uzyskane w badaniu przez gospodarstwa rolne, gdyż mają one wysoki poziom kapitału obrotowego netto w dniach obrotu, długi cykl operacyjny, nadpłynność, niską skłonność do zadłużania, małą sprawność działania i niewysoką rentowność. W toku prowadzonych badań sformułowano trzy problemy metodologiczne i zaproponowano sposoby ich rozwiązania. (abstrakt oryginalny)
EN
The survey was carried out on the cash conversion cycle as well as there are analysed debt liquidity, activity efficiency and profitability on a farm. There were used data from the FADN base. The author compared the results of farms from Poland with the results observed in the EU-27 in 2009. She pointed out that the type of carried out activity, which agricultural production is, affects the results achieved by the farms surveyed, as they have a high level of net current assets in trading days, long operating cycle, excess liquidity, low propensity to borrow, low efficiency of activity and low profitability. In the course of surveys carried out, there were formulated three methodological problems and proposed ways of their solution. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
55--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Baza danych FADN, 2012, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.
 • Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2005.
 • Folga J., 2009, Zarządzanie majątkiem obrotowym [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. Bielawska A., C.H. Beck, Warszawa.
 • Kulawik J., Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi, Studia i Monografie z. 72, IERiGŻ, Warszawa 1995.
 • Metodyka bazy FADN, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology2_en.cfm.
 • Ryś-Jurek R., 2009, Wyniki ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej w Polsce i UE-25 w 2006 roku na podstawie danych FADN, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", z. 4.
 • Ryś-Jurek R., Ocena sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych, Rozprawy Naukowe nr 391, Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Szczepański J., Szyszko L. red., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Tatka M., Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - Odział w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Warren M., Financial Management for Farmers and Rural Managers, Blackwell Science, London 1998.
 • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku, cz. 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • Zarzecki D., 1999, Istota i użyteczność analizy wskaźnikowej, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.