PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 6 | 10--20
Tytuł artykułu

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

Warianty tytułu
Factors Determining Inflow of Foreign Direct Investment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy głównych czynników warunkujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce. Otrzymane rezultaty potwierdzają, że Polska jest pod tym względem liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to przede wszystkim spowodowane korzystnymi uwarunkowaniami czynników tradycyjnych, jak stabilna sytuacja polityczno-prawna, chłonny rynek wewnętrzny, dynamiczny wzrost gospodarczy, duży potencjał rynku pracy, znaczący stopień rozwoju rynku finansowego, stabilność kursu walutowego i niskie płacowe koszty pracy. Pomimo to, w celu zachowania pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej i atrakcyjnej lokalizacji w ujęciu globalnym, konieczna staje się poprawa sytuacji w Polsce w zakresie uwarunkowań składających się na klimat inwestycyjny. Dotyczy to zwłaszcza poprawy spójności przepisów prawnych, wzrostu efektywności procedur administracyjnych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz ograniczenia klina podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In his article, the author carried out an analysis of the main factors determining inflow of foreign direct investment (FDI) in Poland. The obtained results confirm that Poland is in these terms a leader in Central and Eastern Europe. This is caused first of all, by favourable conditions of the traditional factors such as the stable political and legal situation, absorptive internal market, dynamic economic growth, large labour market potential, considerable degree of financial market development, stability of exchange rate and low wage labour costs. Despite that, in order to retain the position of leader in Central and Eastern Europe and attractive locality in global terms, there is the need to improve the situation in Poland as regards the determinants comprising the investment climate. This particularly concerns improvement of consistency of legal regulations, growth of effectiveness of the administrative procedures related to starting up business activity and reduction of the tax wedge. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
10--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Aitken B., Harrison A.., 1999, Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign In-vestment? Evidence from Venezuela, "American Economic Review", vol. 89, nr 3.
 • Average Gross Annual Earnings in Industry and Services, Eurostat, Brussels 2011.
 • Benacek V., Gronicki M., Holland D., Sass M., 2000, The Determinants and Impact of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: A Comparison of Survey and Econometric Evidence, "Journal of United Nations", vol. 9, nr 3.
 • Biuletyn Informacyjny, NBP, Warszawa 2011.
 • Bloningen B., 2005, A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants, "Atlantic Economic Journal", vol. 33.
 • Corruption Perception Index, Heritage Foundation, Washington 2012.
 • Damijan J., Knell M., Majcen B., Rojec M., 2003, The Role of FDI, R&D Accumulation and Trade in Transferring Technology to Transition Countries: Evidence from Firm Panel Data for Eight Transition Countries, "Economic Systems", vol. 27, nr 2.
 • Doing Business 2011, World Bank, Washington 2011.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
 • Global Office Locations Report 2011, CB Richard Ellis, London 2011.
 • Index of Economic Freedom 2011, Heratige Foundation, Washington 2011.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, GUS, Warszawa, różne lata.
 • Jakubiak M., Rybiński K., Weresa M., 2002, Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, "Zeszyty BRE Bank-CASE", nr 62.
 • Kenen P., The International Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 • Klimat inwestycyjny w Polsce w 2011 roku, PAIilZ, Warszawa 2011.
 • Konings J., The Effects of Foreign Direct Investment on Domestic Firms. Evidence from Firm-Level Panel Data in Emerging Economies, "Economics of Transition" 2001, vol. 9, nr 3.
 • Krugman P., Obstfeld M., International Economics. Theory and Policy, Addison-Wesley, New York 2000.
 • Labor Market Statistics, Eurostat, Brussels 2011.
 • Lipsey R., Home and Host Country Effects of FDI [w:] Challenges to Globalization, eds. Baldwin R., Winters L., Chicago University Press, Chicago 2004.
 • North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 • OECD Tax Database, OECD, Paris 2011.
 • Przybylska K., 2008, Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", nr 7.
 • Rail Transport Statistics, Eurostat, Brussels 2012.
 • Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Road Transport Statistics, Eurostat, Brussels 2012.
 • Shleifer A., 2002, The Regulation of Entry, "Quarterly Journal of Economics", vol. 117.
 • Students Enrolled by Age, OECD, Paris 2010.
 • Time Required to Start a Business, World Bank, Washington 2012.
 • Transition Report 2011, European Bank for Reconstruction and Development, London 2011.
 • Unemployment Statistics, Eurostat, Brussels 2012.
 • Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • World Federation of Exchanges Annual Report 2010, WFE, Paris 2010.
 • World Governance Indicators, World Bank, Washington 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.