PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1-2 | 99--113
Tytuł artykułu

Problem odpłatności za usługę odprowadzania wód opadowych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Problem of Payment for the Service of Rainwater Drainage in the Case Law of the Administrative Courts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań jest ocena legalności opłat za usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych świadczone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Problem ten pojawił się na gruncie ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The subject under consideration is the assessment of the legality of the water supply and sewage discharge enterprise charging for the service of draining rainwater and melt water. This problem appeared under the Act on the collective supply of water and the collective discharge of sewage of 7June 2001. The prices and rates of charges applied by enterprises arise from the tariffs approved by the municipal councils by way of resolutions. Approximately 20% of the water supply and sewage discharge enterprises have already introduced separate tariffs for rainwater and melt water. The legality of these practices, including their subject matter, the metering units applied in the tariffs and the method of determining the quantities of discharged wastewater are contested in the case law of the administrative courts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--113
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • P. Bojarski, W. Radecki, J. Rotko, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2011.
 • A. Rozwadowska-Palarz, H. Palarz, Wprowadzenie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Gdańsk 2002, s. 8-11.
 • B. Rakoczy, Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków a regulamin, "Wodociągi i Kanalizacja" 2007/10.
 • E. Skowrońska-Bocian, Orzecznictwo w sprawach gospodarczych. Taryfa ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne jako wzorzec umowny, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2005/12, s. 30 i n.
 • W. Hoff, Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego, "Państwo i Prawo" 2005/8, s. 51.
 • K. Gruszecki, Regulaminy zaopatrzenia w wodę i doprowadzania ścieków w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Samorząd Terytorialny" 2008/12.
 • M. Krzyszczak, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz dla praktyka z przepisami wykonawczymi i towarzyszącymi oraz wzorami umów, Warszawa 2005, s. 70 i n.
 • H. Kłoss-Trębaczkiewicz, E. Osuch-Pajdzińska, M. Roman, Problem usług kanalizacyjnych w zakresie odprowadzania ścieków opadowych w świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w: Wdrażanie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - propozycje niezbędnych zmian. Materiału konferencyjne - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Warszawa 2003, s. 73 i n.
 • G. Gałabuda, Opłaty za ścieki opadowe i roztopowe, "Wodociągi i Kanalizacja" 2008/4; G. Gałabuda, Skutki taryfowe a ścieki opadowe i roztopowe, "Wodociągi i Kanalizacja" 2010/4.
 • J. Kuligowska- -Roszak, (Bez)cenny deszcz, "Wodociągi i Kanalizacja" 2010/12.
 • A. Majewski, Prawne aspekty kształtowania cen i opłat dla taryfowych grup odbiorców przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, "Samorząd Terytorialny" 2006/7-8, s. 113 i n.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 204 i n.
 • T. Zimmer, Die Entwicklung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Umweltschutz, w: P. Marburger (red.), Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 2000, Berlin 2000, s. 586.
 • P. Kremer, Zur Erforderlichkeit eines wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens beim Eintrag von Luftschadstoffen in ein Gewässer, ZUR 2009/9, s. 424 i n.
 • R. Talaga, Prowspólnotowa wykładnia prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka" 2008/3, s. 173.
 • S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 149, 151, 159.
 • T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s. 174.
 • L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001, s. 246.
 • P. Bojarski, W. Radecki, J. Rotko, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2011, s. 185.
 • P. Chudziński, Granice kompetencji, "Wodociągi i Kanalizacja" 2010/5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.