PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 3--14
Tytuł artykułu

Wpływ spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 2009-2011 na konsumpcję żywności

Warianty tytułu
Impact of Economic Slowdown in Poland in 2009-2011 on Food Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych zapoczątkowane w połowie 2008 r., globalna recesja i kryzys zadłużeniowy państw strefy euro doprowadziły do znacznego osłabienia aktywności gospodarki światowej, co nie pozostało bez wpływu na gospodarkę Polski. W latach 2009-2011 znacznemu spowolnieniu uległo tempo wzrostu polskiego PKB i dochodów dyspozycyjnych ludności. Z rachunków narodowych GUS wynika, że wzrost spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych był dwukrotnie mniejszy niż w latach 2006-2008, przy stagnacji spożycia żywności. Badania budżetów gospodarstw domowych wskazują na spadek realnych wydatków na żywność we wszystkich grupach gospodarstw domowych. Potwierdzeniem negatywnych tendencji w rozwoju popytu na żywność w ostatnich latach są statystyki sprzedaży. Głównymi czynnikami deprecjonującymi popyt na żywność w latach 2009-2011 były: niskie tempo wzrostu płac, trudna sytuacja na rynku pracy, realne podrożenie żywności, zmiana struktury kosztów utrzymania oraz wzrost popytu na towary nieżywnościowe i usługi. (abstrakt oryginalny)
EN
Turbulences in the global financial markets that began in the mid-2008, the global recession and debt crisis of the Eurozone states led to a significant weakening of activity of the global economy what also affected the economy of Poland. In 2009-2011, a significant slowdown was observed in the rate of growth of the Polish GDP and population's disposable incomes. The CSO national accounts show that the growth of individual consumption in the sector of households was twice lower than in the years 2006-2008, with stagnation of food consumption. Household budgets surveys indicate a drop in real expenditure on food in all groups of households. The negative trends in development of demand for food in the recent years are confirmed by the sales statistics. The main factors depreciating demand for food in the years 2009-2011 were: the low rate of growth of wages and salaries, difficult situation in the labour market, real rise in prices for food, change of the structure of living costs and growth of demand for non-food goods and services. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3--14
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
  • Budżety Gospodarstw Domowych GUS z lat 2005-2010, GUS, Warszawa, Seria: "Informacje i Opracowania Statystyczne".
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2009, GUS, Warszawa, 29 stycznia 2010 r.
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2010, GUS, Warszawa, 27 stycznia 2011 r.
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2011, GUS, Warszawa, 26 stycznia 2012 r.
  • Popyt na żywność. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, 2009-2012, Seria: "Analizy Rynkowe", nr 10-13.
  • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2006-2010, GUS, Warszawa, styczeń 2012, Seria: "Informacje i Opracowania Statystyczne".
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2011.
  • Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2012, materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.