PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1-2 | 137--148
Tytuł artykułu

Wpływ przestępstw na akty administracyjne

Autorzy
Warianty tytułu
Impact of an Offence on Administrative Acts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł nawiązuje do problematyki ingerencji przepisów prawa karnego materialnego w prowadzone postępowania administracyjne. Kodeks karny znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy wcześniejsze popełnienie przestępstwa będzie oddziaływać na załatwienie sprawy administracyjnej, jak też w przypadkach, gdy dopiero w toku postępowania dojdzie do złamania norm prawnokarnych. Autor wskazuje konkretne przepisy kodeksu karnego, najczęściej znajdujące zastosowanie w takich sytuacjach; do po- pełnienia przestępstwa dochodzi na etapie gromadzenia dowodów służących wydaniu rozstrzygnięcia i przybiera to postać fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Autor poświęca także uwagę decyzji administracyjnej, z wydaniem której może wiązać się popełnienie przestępstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the issue of interference of the provisions of substantive criminal law in administrative procedures. The Penal Code applies to situations where a prior criminal offence affects the settlement of an administrative matter, as well as cases where the criminal law standards are breached as late as during the proceedings. The author refers to specific provisions of the Penal Code, which are most frequently applicable in such situations; an offence is committed at the stage of gathering evidence used to issue a decision and assumes the form of falsification of documents and giving false testimony. The author also devotes his attention to an administrative decision, which may be issued in connection with an offence. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Komisariat Miejska Policji w Bielsku Białej
Bibliografia
 • E. Śladkowska, Wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, "Samorząd Terytorialny" 2006/11.
 • E. Śladkowska, Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, "Samorząd Terytorialny" 2005/11.
 • W. Jakimowicz, Problem defi niowania pojęcia decyzji administracyjnej, "Przegląd Sądowy" 2000/10, s. 42.
 • T. Hanausek, Metody określania niepoczytalności a kryteria oceny stanu umysłowego świadka, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1962/3, s. 47-65.
 • R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom i wymiarowi sprawiedliwości. Komentarz, Warszawa 2000, s. 124.
 • Z. Kukuła, Praktyczne aspekty związane z odpowiedzialnością karną za przestępstwo składania fałszywych zeznań, "Przegląd Policyjny" 2008/4, s. 100-102.
 • Z. Kukuła, Przestępstwo składania fałszywych zeznań w orzecznictwie sądowym, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2012/1-2, s. 145 i n.
 • E. Sobierajski, Zagadnienie charakteru prawnego decyzji kasacyjnych a możliwość wykorzystania instytucji wznowienia postępowania administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2000/3.
 • J. Borkowski, Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 1985, s. 219.
 • E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2008/7-8.
 • A. Ziółkowska, Kontrowersje w orzecznictwie sądowym i doktrynie na tle art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a., "Samorząd Terytorialny" 2008/5.
 • E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2000, s. 186.
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 383.
 • E. Iserzon, J. Starościak. Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 1970, s. 247.
 • B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003, s. 315.
 • K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2003, s. 192.
 • Z. Janowicz, Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 1995, s. 343.
 • M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 819.
 • M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 852.
 • B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 660.
 • Z. Niewiadomski, M. Bochenek, E. Janeczko, K. Jaroszyński, E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, B. Moraczewski, A. Murdacki, K. Sobieralski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2008, s. 385-386.
 • P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 346.
 • R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 748.
 • W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 231-232.
 • M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1981, s. 852.
 • M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 1979, s. 752.
 • L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach, Kraków 1936, s. 254.
 • L. Wilk, Korupcja w reklamie farmaceutycznej, "Prokuratura i Prawo" 2011/10.
 • A. Zdanowska, Bezkarność przekupstwa, "Prokuratura i Prawo" 2010/9.
 • Raport z Badań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki (grudzień 2011), www.batory. org.pl.
 • Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach 2001-2011, www.batory.org.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.