PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 229 | 321--334
Tytuł artykułu

Zachowania prospołeczne jako źródło przyjęcia odpowiedzialności za usługodawcę

Warianty tytułu
Pro-Social Behaviour Genesis as a Base of Taking Responsibility for the Service Recipient
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest problematyka genezy zachowań prospołecznych, jako leżących u podstaw przyjmowania odpowiedzialności za usługobiorcę, w perspektywie psychologicznej, jako uwarunkowanych osobowościowo i sytuacyjnie, a także w kontekście wybranych teorii psychologicznych i socjologicznych. Ze względu na to, że świadczenie usług wymaga prospołecznej postawy wobec usługobiorcy, w dalszej części artykułu autorka usiłuje odpowiedzieć na pytanie, czy przyjmując założenia pozytywnej teorii usług, w szczególności mając na uwadze definiowanie usługi jako wydarzenia, które występuje w trakcie jej świadczenia, możemy mówić o wykreowaniu "w miarę stabilnego profilu kompetencji" usługodawcy, mającego określoną wartość prognostyczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is pro-social behaviour genesis in a psychological perspective, especially as influenced by personality and situation, also in the chosen psychological and sociological theories. It is necessary for services to possess pro-social attitudes toward clients, therefore the authoress tries to answer the following question: if we consider an assumption that a service is an event taking place when being provided, is it possible to create the stable, prognostic competence profile of the service provider. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
321--334
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium"
Bibliografia
 • Adamska-Chudzińska, M., 2011, Zarządzanie sprawnością zawodową człowieka w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Amato, P.R., 1983, Helping Behaviour in Urban and Rural Environments: Field Studies Based on Taxonomic Organization of Helping Episodes, Journal of Personality an Social Psychology, 45, s. 571-586.
 • Bartkowiak, G., 2011, Społeczna odpowiedzialność w biznesie w perspektywie teoretycznej i empirycznej, Difin, Warszawa.
 • Batson, C.D., 1998, Altruism and Pro-social Behavior, w: Gilbert, D. (ed.), The Handbook of Social Psychology, 4th ed., t. 2, s. 282-316), McGraw-Hill, New York.
 • Bierchoff, H.W., Klein, R., Kramp, P., 1991, Evidence for the Altruistic Personality from Data on Accident Research, Journal of Personality, 59, s. 263-280.
 • Cialdini, R.B., Kenrick, D.T., Hoering, J.H., 1976, Victim Derogation in the Learner Paradigm: Just Word or Just Justification! Journal of Personality and Social Psychology, 33, s. 719-722.
 • Camer, R.E., McMaster, M.R., Bartell, PA., Dragna, M., 1988, Subject Competence and Minimization of Bystander Effect, Journal of Applied and Social Psychology, 18, s. 1133-1148.
 • Clark, R.D., Word, L.E, 1974, Where is the Apathetic Bystander! Situational Characteristic of the Emergency, Journal of Personality and Social Psychology, 29, s. 279-287.
 • Clarke, D., 2005, Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Dąbrowski, K., 1986, Dezintegracja pozytywna, PZWL, Warszawa.
 • Eagly, A.H., Crowley, M., 1986, Gender and Helping Behavior: A Meta-Analytic Review of Social Psychological Literature, Psychological Bulletin, 100, s. 283-308.
 • Erikson, E.H., 1959/2004, Identity and Life Cycle, Psychological Issues vol. 1; Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Franki, V.E., 1963, Man's Search for Meaning, Washington Square, London.
 • Franki, V.E., 1984, Homo patients. Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie. Pluralizm nauk o jedność człowieka. Człowiek wolny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Geartner, S.L., Dovido, J.F., 1977, The Subtlety of White Racism, Arousal and Helping Behavior, Journal of Personality and Social Psychology, 35, s. 691-707.
 • Giddens, A., 2006, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Goleman, D., 2005, Inteligencja emocjonalna, Rebis, Poznań.
 • Hofstede, G., 2007, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. 2, PWE, Warszawa.
 • Isen, A.M., Levin, P.F., 1972, The Effect of Feeling Good on Helping: Cookies and Kindness, Journal of Personality and Social Psychology, 21, s. 384-288,
 • Kępiński, A., 1972, Rytm życia, PZWL, Warszawa.
 • Kohlberg, L., Meyer, R., 1990, Rozwój jednostek jako cel wychowania, materiały konferencyjne, "Edukacja wobec przyszłości", CDN, Toruń.
 • Kożusznik, B., 1998, Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Łatane, B., Darley, J.M., 1970, The Unresponsive Bystander: Why Doesn't He Help? Appleton Century Crofts.
 • Łatane, B., Darley, J.M., 1976, Helping in a Crisis: Bystander Response in an Emergency, w: Thibaut, J.W., Spence, J.T. (eds.), Contemporary Topics in Social Psychology, General Learning Press, Morristown, New York.
 • Lewicka, M., 1993, Aktor i obserwator. Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Pracownia Wydawnicza, Warszawa-Olsztyn.
 • Mika, S., 1982, Psychologia społeczna dla nauczycieli, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Obuchowski, K., 2000, Galaktyka potrzeb, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Obuchowski, K., 2003,Człowiek intencjonalny, wyd.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Paluchowski, W.J., 1981, Osobowość i efektywność, Ossolineum, Wrocław.
 • Piaget, J., 1967, Rozwój ocen moralnych dziecka, PWN, Warszawa.
 • Piaget, J., 1991, Zarys psychologii eksperymentalnej, PWN, Warszawa.
 • Pomazal, R.J., Clore, G.L., 1973, Helping on the Highway: The Effects of Dependency and sex, Journal of Applied and Social Psychology, 3, s. 150-164.
 • Przybyła, D.P. J., 1985, The Facilitating Effects of Exposure to Erotica on Male Pro-social Behavior (rozprawa doktorska), State University of New York in Albany, NY.
 • Reykowski, J., 1986, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa.
 • Rogoziński, K., 2010, Zarys "pozytywnej" teorii usług (zjej odniesieniem do organizacji usługowej), w: Rogoziński, K., Panasiuk, A. (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyt Naukowy nr. 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Samerotte, G.C., Harris, M.B., 1976, Some Factors Influencing Helping: The Effects of Handicap, Responsibility and Requesting Help, Journal of Social Psychology, 98, s. 38-45.
 • Triandis, H.C., 1994, Culture and Social Behavior, McGraw Hill, New York.
 • Walster, E., Pliavin, J.A., 1972, Equity and Innocent Bystander, Journal of Social Issues, 28 (3), s. 165-189.
 • West, S.G., Brown, T.J., 1975, Physical Attractiveness, the Severity of Emergency and Helping, Journal of Experimental Social Psychology, 11, s. 531-538.
 • Wojciszke, B., 2010, Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J., 2009, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zjawiona, K., 2008, Psychologiczne uwarunkowania sprawności zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach non profit (praca doktorska nieopublikowana), Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.