PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (24) | 9--22
Tytuł artykułu

Evaluation of the Efficiency of Integrated ERP Systems and Business Intelligence Tools Based on Some Diagnostic Cases

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena efektywności systemów zintegrowanych i narzędzi Business Intelligence na bazie przykładów ich zastosowań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ocenę efektywności zastosowań zintegrowanych systemów klasy ERP oraz narzędzi Business Intelligence przeprowadzono w pracy poprzez analizę przykładów ich wykorzystania w badanych organizacjach w okresie pięciu lat. Wprawdzie badane obiekty różniły się zdecydowanie skalą i rodzajem działalności, jednak każda organizacja stosowała zaawansowane i doskonalone technologie informacyjne. Analiza sukcesów oraz zaskakujących porażek pozwoliła sprecyzować kluczowe czynniki powodzenia lub porażki w zakresie efektywności zastosowań narzędzi BI w zarządzaniu. Stwierdzone zasady zapewnienia bezwarunkowej zgodności zawartości hurtowni danych z bazami danych transakcyjnych stanowią zdaniem autora warunek konieczny długookresowego sukcesu zastosowania BI w procesach podejmowania decyzji. Rozwiązania takie zapewnić może proponowany w pracy system organizacji przetwarzania danych skutecznie zweryfikowany w wieloletniej eksploatacji w przedsiębiorstwie poligraficznym POZKAL w Inowrocławiu. Takie rozwiązanie wymusza zgodność baz danych transakcyjnych z zawartością hurtowni danych często niedoceniany przez autorów publikacji z tej dziedziny. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper an evaluation of efficiency of application of integrated systems of ERP class and BI tools was carried out through analysis of analysis of cases and their usage in surveyed organisations during five last years. However researched objects were differentiated about scale and type of activities but every of those organisations applied advanced and updated information technologies. Analysis of observed successes and not expected failures let precise key factors of successes or failures in the scope of BI tools application efficiency in management. Confirmed rules of guaranteeing of not conditional compatibility of data warehouses contents with the transactional data bases are, in opinion of the author, necessary condition for long term success in BI application in decisions making processes. Such solutions can make sure proposed in the paper the data processing organisation system effectively verified during their several years exploitation in printing enterprise POZKAL in Inowroclaw. Such solution forces compatibility of transactional data bases with data warehouses contents, what is often underestimated by authors of publications from this area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Choe J., Inter-organizational relationship and the flow of information through value chains, Information & Management 2008, vol. 45, pp. 444-450.
 • Czarnacka-Chrobot B., Typowe czynniki niepowodzenia w realizacji informatycznych przedsięwzięć projektowych - spojrzenie Standish Group, [in:] M. Miłosz, J.K. Grabara (Eds.), Dylematy zarządzania projektem informatycznym, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006.
 • Drelichowski L., Parafian A., Uwarunkowania wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania (ERP) na przykładzie wiodącego przedsiębiorstwa branży chemicznej, Studia i Materiały PSZW nr 17, Bydgoszcz 2008, pp. 47-58.
 • Drelichowski L., Parafian A., Using the Rollout Methodology during the ERP Systems Implementations in Foreign Countries, Studies & Proceedings PSZW nr 20, Bydgoszcz 2009a, pp. 23-31.
 • Drelichowski L., Parafian A., Application Analysis of Prince 2 and AIM ORACLE as Tools Stabilizing the Process of ERP System Implementation, Studies & Proceedings PSZW nr 24, Bydgoszcz 2009b, pp. 17-25.
 • Drelichowski L., Czynniki determinujące zastosowanie narzędzi Business Intelligence w sektorze MSP oraz zarządzaniu regionalnym, Zeszyty Naukowe US w Szczecinie, Studia Informatica 2009a, nr 24, pp. 111-122.
 • Drelichowski L., Narzędzia wspomagania wdrożeń systemów zintegrowanych jako źródło przewagi konkurencyjnej adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu, Komputerowe Systemy Zarządzania WN WZ UW, Warszawa 2009b, pp. 155-166.
 • Drelichowski L., Stawicka M.,. Cilski B., Budowa Międzyregionalnych Hurtowni Danych i rozwiązań automatycznych analiz cenników i kosztów działalności firm usług komunalnych dla potrzeb władz samorządowych, Studia i Materiały nr 25, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, pp. 42-53.
 • Drelichowski L., Żółtowski M., Mierzejewski J., Międzyorganizacyjne rozwiązania komunikacji zarządzania wiedzą jako metoda kompensowania skutków dynamicznego rozwoju PESA Bydgoszcz SA, [in:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, UE Katowice 2011, pp. 110-121.
 • Drelichowski L. Piechowicz A., Rozwiązania logistyki, technologii informacyjnych i ochrony środowiska w Lafarge Cement S.A. - Cementowni Lafarge w Bielawach, Studia i Materiały nr 40, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, pp. 107-119.
 • Hsieh J.J.P.A., Wang W., Explaining employees' extended use of complex information systems, European Journal of Information Systems 2007, vol. 16, no. 3, pp. 216-227.
 • Kisielnicki J., MIS Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 • Klimek G., Unold J., Wiki jako nowoczesne narzędzie zarządzania wiedzą, [in:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, UE Katowice 2011, pp. 172-181.
 • Kobis P., Poziom informatyzacji dużych przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie wykorzystania grupowych technik wspomagania decyzji oraz technik multimedialnych, [in:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, UE Katowice 2011, pp. 208-226.
 • Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 • Kwahk K.Y., Lee J.N., The role of readiness for change in ERP implementation: Theoretical bases and empirical validation, Information & Management 2008, vol. 45, no. 7, pp. 474-481.
 • Lech P., 80/20 role in ERP system implementation - A case study on maximizing ROI, [in:] Preceedings of the 11th European Conferenceon Information Technology Evaluation, Genoa 2004, pp. 342-352.
 • Lee D.H., Lee S.M., Olson D.L., Chung S.H., The effect of organizational support on ERP implementation, Industrial Management & Data Systems 2010, vol. 110, no. 1-2, pp. 269-283.
 • Standish Group International Inc., CHAOS Report 2006, March 2006.
 • Standish Group International Inc., CHAOS Report 2009, March 2009.
 • Shih Y.Y., Huang S.S., The actual usage of ERP systems: An extended technology acceptance perspective, Journal of Research and Practice in Information Technology 2009, vol. 41, no. 3, pp. 263-276.
 • Umble E.J., Haft R.R., Umble M.M., Enterprise resource planning: Implementation procedures and CSF, European Journal of Operational Research 2002, vol. 146, no. 2, pp. 241-257.
 • Uzoka F.M.E., Abiola R.O., Nyangeresi R., Influence of product and organizational constructs on ERP acquisition using an Extended Technology Acceptance Model, International Journal of Enterprise Information Systems 2008, vol. 4, no. 2, pp. 67-83.
 • Youngberg E., Olsen D., Hauser K., Determinants of professionally autonomous end user acceptance in an Enterprise Resource Planning System Environment, International Journal of Information Management 2009, vol. 29, pp. 138-144.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.