PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 74 | 113--124
Tytuł artykułu

Finansowe wsparcie polskiego eksportu produktów rolno-żywnościowych

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Support for Polish Agri-Food Export
Języki publikacji
PL
Abstrakty
O poprawie sytuacji dochodowej polskich eksporterów produktów rolno-żywnościowych decyduje odpowiednia polityka proeksportowa. Wpływa ona na konkurencyjność polskich towarów na rynkach międzynarodowych między innymi poprzez wykorzystanie dostępnego, zgodnego z międzynarodowymi standardami, systemu instrumentów wsparcia finansowego polskich eksporterów. (fragment tekstu)
EN
At present, instruments of financial support for export in Poland are adjusted to international standards - the only important exception to the rule is shortage of direct financial means, i.e. granting export loans straight over the specialized public institution. Export refunds, paid out by Agricultural Market Agency, appeared to be the basic instrument of financial support for agri-food export, especially out of the EU. The most authorizations were given for export with refund of beef and veal, as well as fresh fruit and vegetables, while the biggest amount of refunds was paid out for export of sugar and dairy products. Gaining the possibility of financial support for agri-food export resulted in significant increase in export of such products like sugar, butter, poultry meat, as well as fresh fruit and vegetables. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Analiza polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi, FAMMU/FAPA, Warszawa, właściwe roczniki
 • Chojna J., System wspierania i promocji eksportu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005, red. J. Kotyński, IKCHZ, Warszawa 2005
 • "European Economy" 2003, no 4, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs
 • Handel zagraniczny styczeń-grudzień, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa, właściwe roczniki
 • Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003
 • Rowiński J., Wigier M., Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi, (w:) Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1989-1997), (red.) A. Woś, IERiGŻ, Warszawa 1998
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jak powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku, DzU nr 178, poz. 1741 i 1742
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE, DzU nr 180, poz. 1762
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych, DzU nr 178, poz. 1742 i 1743
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE, DzU nr 135, poz. 1517
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą, DzU nr 233 z 2004 r., poz. 2342
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą, DzU nr 233 z 2004 r., poz. 2343
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu, DzU nr 236 z 2004 r., poz. 2357
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport, DzU nr 236 z 2004 r., poz. 2359
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych, DzU nr 236 z 2004 r., poz. 2361
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego, DzU nr 236 z 2004 r., poz. 2360
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu, DzU nr 236 z 2004 r., poz. 2358
 • Salwach K., Agencja Rynku Rolnego - wypłacanie refundacji do eksportu, Biuletyn Informacyjny ARR 2005, nr 5(167)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, tekst jednolity DzU nr 11 z 1996 r., poz. 62 z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, tekst jednolity DzU nr 59 z 2001 r., poz. 609
 • Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych, DzU nr 73 z 2001r., poz. 762; DzU nr 173 z 2004 r., poz. 1808
 • Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, DzU nr 79 poz. 484 z późniejszymi zmianami
 • Wysocka A., Skuteczność polityki wspierania eksportu w świetle wyników badań ankietowych Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005, (red.) J. Kotyński, IKCHZ, Warszawa 2005
 • http://www.arr.gov.pl
 • http://www.eksporter.gov.pl. Portal Promocji Eksportu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.