PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 14 Ubezpieczenia i ekonometria | 205--227
Tytuł artykułu

Wpływ regulacji na zmienność kursów walutowych - analiza ekonometryczna

Warianty tytułu
Influence of regulations on exchange rates behavior - an econometrix analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizowano zachowanie szeregu średnich dziennych kursów walutowych NBP, na podstawie danych z okresu od 4 stycznia 1993 do 31 stycznia 2005. Celem pracy było sprawdzenie, czy takie zdarzenia jak zmiany sposobu kształtowania kursów, przejście do systemu kursów płynnych, regulacje związane ze swobodą dostępu do polskich rynków finansowych instytucji unijnych, a także akcesja do Unii Europejskiej, zostaną rozpoznane jako istotnie wpływające na zachowanie kursów, przy użyciu narzędzi analizy ekonometrycznej. Wykorzystano zróżnicowane metody - od jakościowej analizy wykresów funkcji gęstości widma badanych szeregów, poprzez testy przyczynowości Grangera ewentualnego wpływu stóp procentowych na wahania kursów, aż po oszacowania regresji i testowanie istotności zmiennych zero jedynkowych odpowiadających momentom zmian. Szacowano regresje, w których zmiennymi objaśnianymi były kwadraty zwrotów logarytmicznych dla poszczególnych walut, a zmiennymi objaśniającymi: wartości podstawowych stóp procentowych, stopy dewaluacji, a także zmienne zero jedynkowe. Porównano ponadto proporcje średnich arytmetycznych kwadratów zwrotów logarytmiczny eh, wyznaczonych dla okresu przed i po zmianie lub wprowadzeniu odpowiednich regulacji. Pokazano, że w większości przypadków zmiany regulacji spowodowały, jak można było oczekiwać, wzrost zmienności kursów. Jednak nie wszystkie takie zmiany okazały się istotne dla wszystkich badanych walut. Natomiast akcesja do Unii Europejskiej wydaje się powodować pewne uspokojenie wahań, być może związane ze zmianą postrzegania rynku przez inwestorów zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we study behaviour of several daily exchange rates, published by the NBP, for period January 4th 1993- January 31st 2005. The aim is to check whether such major events as changes in exchange rate regimes, switch to floating rate, regulation changes concerning freedom of entrance of the EU financial institutions, and, last but not least, the EU accession would show as significant in econometric analyses. We use tools ranging from visual inspection of the spectrum of a series, through the Granger causality tests to the formal regression tests. Explanatory variables for the squared logarithmic returns are: series of the main interest rate, of thé devaluation rates, and dummy variables. We compare also ratios of the average squared logarithmic returns in periods before and after moments of the regulation changes. We show that for most events, the change of regulation lead to increase of volatility; not all regulations were significant for all the currencies. The EU accession seems to diminish volatility of returns. (original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Chrabonszczewska, E. i K. Kalicki (1996), Teoria i polityka kursu walutowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  • Domański, Cz. (1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
  • Mills, T.C. (1993), The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Pietrzak, E. (1999), Projekcja rozwoju rynku kapitałowego, polityki kursowej i rynku walutowego oraz rynku pochodnych instrumentów finansowych do roku 2003, praca zbiorowa pod red. nauk. E. Pietrzaka, seria "Transformacja Gospodarki" nr 102, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
  • Pietrzak, E. (2000), System dewizowy w Polsce w latach 1989-1999, "Bank i Kredyt", 2000, s. 20-31.
  • Silverman, B.W. (1986), Density estimation for statistics and data analysis, Chapman and Hall, Londyn.
  • Talaga, L., Z. Zieliński (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.