PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (5) | 9--26
Tytuł artykułu

Rola audytów wewnętrznych w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Internal Audits in the Improvement of the Quality Management System on the Example of the Regional Dairy Cooperative in Kalisz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono korzyści wynikające ze sprawnie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnego z normą ISO 9001. Wskazano na konieczność doskonalenia działającego systemu oraz zaprezentowano audyt wewnętrzny jako jeden z wymaganych przez normę elementów służących temu procesowi. Scharakteryzowano OSM w Kaliszu z zaznaczeniem polityki jakości i wdrożonych systemów, opisano również proces technologiczny produkcji masła "ekstra". Wykazano, że w omawianym przedsiębiorstwie audyty wewnętrzne są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami normy, dzięki czemu mogą służyć nie tylko doskonaleniu SZJ, lecz również rozwojowi całego przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT stwierdzono, że strategia obrana przez prezentowane przedsiębiorstwo jest dla niego właściwa w warunkach, w których ono obecnie funkcjonuje. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the benefits resulting from the implementation and smooth functioning of the quality management system compliant with ISO 9001. The need to improve the functioning of the system and the role of internal audit, as one of the required by the standard elements for this process, were indicated. The Regional Dairy Cooperative in Kalisz was characterized with an indication of the quality policies and implemented systems as well as the technological process of production of the chosen product i.e. butter extra. It is shown that in the presented company internal audits are carried out in accordance with the requirements of the standard, and thus they can serve not only to improve the quality management system, but also to develop the entire company. As a result of the carried out SWOT analysis it was found that the strategy chosen by the company was competent in the conditions in which it currently operated. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kowalczyk J., Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 • Łagowski E., Omówienie normy PN ISO 9001:2001, "ABC Jakości" 2002, 2, s. 50-55.
 • Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Mazurek-Łopacińska K., Określenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju, [w:] K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Mleczarstwo w Polsce, red. K. Stanisławski, Wydawnictwo Czarno-Biała, Bydgoszcz 2004.
 • Niewelt A., Lesiów T., Wpływ audytu dostawców na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego produktów na przykładzie produkcji mieszanek piekarniczo-cukierniczych, Nauki Inżynierskie i Technologie 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 93, 131-151.
 • Norma PN-EN ISO 19011:2002: Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.
 • Norma PN-EN ISO 9001:2009: Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 • Orzechowska-Przybyła K., Lesiów T., Audyt odbiorcy narzędziem w rozwoju bezpieczeństwa i higieny żywności dostawcy na podstawie produkcji mrożonych owoców i warzyw, [w:] Wybrane problemy oceny jakości żywności, red. J. Żuchowski, R. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB Radom, Radom 2010, s. 151-155.
 • Orzechowska-Przybyła K., Niewelt A., Kosiorowska M., Lesiów T., Evaluation of the effectiveness of programs to ensure stable quality and food safety-preliminary study, [w:] Current Trends in Commodity Science. "Quality and Safety of Food", eds. M. Filipiak, D. Gwiazdowska, H. Śmigielska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 181-193.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Stadnicka D., Audyty wewnętrzne a system zarządzania jakością, "Problemy Jakości" 2008, 8, s. 45-48.
 • Staniewski B., Wybrane aspekty standaryzacji jakości masła, cz. 1, "Przegląd Mleczarski" 2009a, 10, s. 4-12.
 • Staniewski B., Wybrane aspekty standaryzacji jakości masła, cz. 2, "Przegląd Mleczarski" 2009b, 11, s. 14-19.
 • Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego, red. E. Flaczek, D. Górecka, J. Korczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2007.
 • Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie: ocena i uwarunkowania skuteczności, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, red. T. Trziszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności: integracja i informatyzacja systemów, red. J. Kijowski, T. Sikora, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie jakością. Część 1. Systemy jakości w organizacji, red. W. Ładoński, K. Szołtysek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, red. B. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.