PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 163 | 93--106
Tytuł artykułu

The Role of Harmonisation of Polish regulations and IFGS/IAS in Guaranteeing the Security of a Commercial Bank and the Banking System

Warianty tytułu
Rola harmonizacji prtzepisów polskich i MSSF/MSR w gwarantowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania banku komercyjnego i systemu bankowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule wskazano na istnienie znacznych rozbieżności w prezentacji istotnych wartości w sprawozdaniu finansowym banków stosujących MSR wobec banków stosujących przepisy polskie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność harmonizacji przepisów w zakresie prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych banków komercyjnych w Polsce. Wyjaśniając przyczynę takiej konieczności, podkreślono, że bank komercyjny jest jednostką szczególną, której ewentualne problemy widoczne w sprawozdaniach finansowych i obliczonych na jego podstawie wskaźnikach pociągają za sobą o wiele dalej idące skutki, niż ma to miejsce w przedsiębiorstwach niebankowych. W artykule wskazano, że bankructwo jednego banku komercyjnego może wpłynąć na osłabienie zaufania do całego systemu bankowego, co z kolei obniża możliwość efektywnego prowadzenia polityki pieniężnej przez Bank Centralny. Dodatkowo zwrócono uwagę na fakt, że w dobie dzisiejszej globalizacji problemy systemu bankowego danego państwa mogą wpływać negatywnie na całą gospodarkę światową. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
93--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • ufricht, H., 1965, Comparative Survey of Central Bank Law, London.
 • Baka, W., 1988, Podstawowe założenia reformy bankowej, Bank i Kredyt, nr 7.
 • Dz.U. of 17 September 2009, nr 152, item 1223 with subsequent amendments.
 • Dz.U. of 2002, nr 72, item 665. Dz.U. nr 218, item 2147.
 • Dz.U. of 2000, nr 54, item 654 with amendments.
 • Grabiński, K., Kędzior, M., 2007, Bilanse według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wyniki badań, http://www.rachunkowosc. com.pl/web/artykul/200711/2 accessed on 7.03.2010.
 • Gronkiewicz-Waltz, H., 1992, Bank Centralny - od gospodarki planowej do rynkowej, Wydawnictwo Prawnicze, Warsaw.
 • http://piri/pl/pol/mtgs/mssf.pdf, accessed on 7.03.2010.
 • http://www.kibr.gda.pl/cms/site.files/file/KIBR/wprowadzenie.pdf, accessed on 3.03.2010.
 • http://www.rachunkowosc.com.pl/web/artykul/200403/03, accessed on 7.03.2010.
 • http://www.furtek.pl/pl,publikacje,l 14.php, accessed on 7.03.2010.
 • Ignatowski, R., Jaruga, A., 2005, Jednostkowe sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR, The Accountants Association in Poland, Warsaw.
 • Iwanicz-Drozdowska, M., 2002, Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warsaw.
 • Jane, A., 2004, Bank i jegomiejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warsaw.
 • Jane, A., Krymarys-Balcerzak, A., 2004, Funkcjonowanie współczesnego banku, Poznań University of Economics, Poznań.
 • Jaworski, W.L., Zawadzka, Z., 2001, Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warsaw.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 [Constitution of Poland].
 • Korenik, D., 2009, Odpowiedzialność banku komercyjnego, Difin, Warsaw.
 • Kosiński, B., 1992, Ekonomika banku komercyjnego, Poltext, Warsaw.
 • Kucharski, M., Pruss, 1975, Pieniądz i kredyt w socjalizmie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warsaw.
 • Liberska, B., 2002, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warsaw.
 • Marszał, A., 2003, Kierunki harmonizacji regulacji rachunkowości w Unii Europejskiej, [in:] Sojak, S. (ed.), Historia, współczesność, perspektywy rachunkowości w Polsce, Nicolaus Copernicus University Publishing House, Toruń.
 • Masiukiewicz, P., 2009, Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Warsaw School of Economics, Warsaw.
 • Niewiadoma, M., 2003, Perspektywy rozwoju polskiej rachunkowość bankowej w zakresie adekwatności kapitałowej, in: Sojak S. (ed.), Historia, współczesność, perspektywy rachunkowości w Polsce, Nicolaus Copernicus University Publishing House, Toruń.
 • Nowakowski, J., Famulska, T., 2008, Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warsaw.
 • Ostalecka, A., 2005, Cechy stabilnego systemu finansowego, in: Misińska D. (ed.), Finanse, bankowość, rachunkowość, part 2, Prace Naukowe AE nr 1059, Wrocław University of Economics Publishing House, Wroclaw.
 • Ostalecka, A., 2009, Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa.
 • Shpak-Petrovska, M., 2008, Rachunkowość na tle globalizacyjnych procesów, http:// www.jp2f.opoka.org.pl/
 • lublin/dzialalnoscstypendystow/publikacje/Shpak-Petrovs-ka_Marta_Rachunkowosc_a_globalizacja.pdf, accessed on 7.03.2010.
 • Soros, G., 2008, Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza. Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Warszawa.
 • Soros, G., 2009, Społeczna odpowiedzialność banków, Wolters Kluwer, Warsaw.
 • Szpringer, W., 2009, Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Uryga, J., Magielski, W, 2006, Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Interfin, Cracow.
 • Official Journal (EC) L 243 of 11 September 2002, page 1.
 • Wilson, J.S.G., 1980, Fashions in Central Banking, Société Universitaire Européenne de Recherches Financières.
 • Wójcik, J., 2007, Rezerwy w bankach, Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warsaw,
 • Verdict of WSA (Higher Administrative Court) in Warsaw from 16.01.2008, III SA/Wa 1782/07.
 • Zalewska, M., 2002, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warsaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.