PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 114--123
Tytuł artykułu

Wpływ jakości kapitału ludzkiego na rozwój regionalny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Human Capital Quality on Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na gruncie współczesnej ekonomii panuje przekonanie, że kapitał ludzki stanowi warunek postępu technicznego i wzrostu gospodarczego, a zatem jest czynnikiem decydującym o konkurencyjności regionów. Inwestycje w kapitał ludzki, przez powiązanie kapitału ludzkiego z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, stanowią w długim okresie podstawę rozwoju gospodarki i zmniejszania się różnic w poziomie rozwoju regionalnego. Stąd tak ważne jest stymulowanie inwestycji w kapitał ludzki i dokonywanie ocen jego stanu na płaszczyźnie makro- i mikroekonomicznej. Celem artykułu jest zweryfikowanie tezy, że pomiędzy zasobami kapitału ludzkiego rozpatrywanymi przez pryzmat poziomu wykształcenia ludności, jako cechy najbardziej konstytuującej jej wartość, a rozwojem regionalnym wyrażonym przez regionalny poziom PKB per capita istnieje dodatnia korelacja. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary economics presents an assumption that human capital constitutes a determinant of technical progress and economic growth and therefore it is a decisive factor for regional competitiveness. In a long time perspective, investments in human capital represent a condition for economic development and narrow down differences in regional development level. Therefore, it is of great importance to stimulate investments in human capital and prepare assessments of its level at both macro- and microeconomic level. The objective of the present article is to verify the thesis assuming that there occurs positive correlation between human capital resources, from the perspective of population education level as an attribute influencing its quality to the highest extent, and regional development manifesting itself by regional GDP per capita. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (dane z lat 2000-2008), http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 • Becker G.S. [1975], Human Capital, New York.
 • Blaug M. [1995], Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Czyżewski A.B. [2002], Taksonomiczny miernik rozwoju obszaru, ZBSE GUS i PAN, Warszawa.
 • Domański S.R. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Herbst M. (red.) [2007], Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa.
 • Schultz T.W. [1963], The Economic Value of Education, New York.
 • Smith A. [1954], Bogactwo Narodów. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Strahl D. [2002], Konkurencyjność regionów w przestrzennych strategiach rozwojowych, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 939, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Welfe W. (red.) [2007], Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.