PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 81--89
Tytuł artykułu

Regionalny system innowacji - ujęcie definicyjne i modelowe (dyskusje na gruncie teorii)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Innovation System - the Definitive and the Model Approach (Theoretical Discussions)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dorobek piśmiennictwa nie operuje jedną, spójną, uniwersalną i powszechnie uznaną definicją regionalnego systemu innowacji (RSI), ale różne wykładnie znaczeniowe tego pojęcia, wsparte analizą modeli tych struktur, pozwalają uchwycić podstawowe właściwości RSI. Wśród nich należy wymienić: interakcje w środowisku aktorów regionu warunkujące powstawanie i dynamizowanie procesów innowacyjnych; przestrzenną alokację w granicach regionu, otwartość na rzecz zewnętrznych jednostek (spoza regionu) i/lub ich systemowych układów; wewnętrzną spójność kształtowaną na wzór systemów. W perspektywie tych cech autor artykułu formułuje propozycję definicyjnego i modelowego ujęcia regionalnego systemu innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Literature does not use one coherent, universal and widely accepted definition of regional innovation system (RIS), yet different approaches to the meaning of the concept, supported by a model analysis of the structures, allow us to see the basic properties of RIS. They include: interactions in the environment of regional participants, which condition generation and actuation of integration processes; spatial allocation within the region; openness to external entities (from outside the region) and/or their systems; internal coherence modelled upon systems. From the perspective of the foregoing features, the author formulates a proposal for a definitive and model approach to the regional innovation system. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., współpraca Płoszaj A. [2006], Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa.
 • Janasz W., Kozioł K. [2007], Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Jasiński A.H. [2006], Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • Kudłacz T. [1999], Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa.
 • Markowski T. [2008], Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowińska-Łaźniewska E. [2002], Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2-3.
 • Okoń-Horodyńska E. [2000], Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Olejniczak K. [2003], Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2(12).
 • Pomiar działalności naukowej i technicznej. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
 • Szatkowski K. [2001], Istota i rodzaje innowacji, [w:] Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013, Opole 2004.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego, Białystok 2005.
 • Regionalna Strategia Innowacji. Innowacyjna Wielkopolska, Poznań 2004.
 • Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M., współpraca: Wojnicka E. [2004], Niebieskie Księgi 2004 Nr 12. Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Świadek A. [2006], Makrouwarunkowania funkcjonowania regionalnych systemów innowacyjnych - doświadczenia międzynarodowe, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Tuziak A. [2005], Uwarunkowania poziomu innowacyjności administracji publicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego), "Studia Regionalne i Lokalne" nr 4(22).
 • Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T. [2001], Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.