PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 66--80
Tytuł artykułu

Klasyfikacja unijnych regionów ze względu na dynamikę charakterystyk innowacyjności (w zakresie Output)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EU Regions Classification by the Dynamics of Innovation Characteristics (regarding Output)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto badania nad zmianami w europejskiej przestrzeni regionalnej w zakresie innowacyjności typu Output na podstawie wskaźników dynamiki takich charakterystyk, jak: pracujący w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie (jako % siły roboczej), patenty zarejestrowane w European Patent Office (EPO) na milion siły roboczej oraz udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle. Regiony państw UE szczebla NUTS 2 poddano analizie ze względu na dynamikę wartości charakterystyk innowacyjności Output w dwóch okresach: biorąc pod uwagę lata 1999-2003 oraz lata 2004-2008. Badania przeprowadzono w grupach, uwzględniając globalną przestrzeń Unii Europejskiej, a więc 265 regionów szczebla NUTS 2, dla których uzyskano dane, regiony "starej" Unii (209), regiony UE 12 - 56 regionów dwóch ostatnich rozszerzeń, regiony UE 27(S) - zawierające stolice i stołeczne regiony UE, regiony UE 15(S) - zawierające stolice i stołeczne regiony UE 15 - 16 regionów, regiony UE 12(S) - zawierające stolice i stołeczne regiony UE 10+2 - 12 regionów, regiony polskie (16 województw). Ponadto dokonano klasyfikacji europejskiej przestrzeni regionalnej na cztery klasy ilustrujące pozycję regionów ze względu na intensywność zmian w dynamice przyjętych do badania charakterystyk. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the research focused on changes in the European regional space regarding Output innovation based on the following dynamics indicators: workers in high and mid-tech industry (as % of workforce), patents registered in the European Patent Office (EPO) per 1 million of workforce and the share of workforce in high and mid-tech industry in the overall number of workers employed in industry sector. The regions of EU countries at NUTS 2 level were analyzed with regard to the dynamics of Output innovation characteristics values in two periods: 1999-2003 and 2004-2008. The research was performed in groups considering EU global space, i.e., 265 NUTS 2 level regions for which data was available: "old" EU regions (209), EU 12 regions - 56 regions of the recent two accessions, EU 27(C) regions - including capitals and EU capital regions, EU 15(C) regions - including capitals and capital regions of EU 15 - 16 regions, EU 12(C) regions - including capitals and capital regions of EU 10+2 - 12 regions, Polish regions (16 regions). Additionally, EU regional space was divided into four classes illustrating the position of regions with regard to transformations intensity in the dynamics of profiles accepted for the study. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 2004 Index of Innovation and Technology. TRI-CITIES, Washington, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, July 2004.
 • Application for an Innovation Zone Planning, Grant TRI-CITIES, Washington, TRIDEC, Tri-City Development Council, 2006.
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Komunikat Komisji, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 • European Innovation Scoreboard 2006: Strengths and Weaknesses Report, Joint Research Centre (Institute for the Protection and Security of the Citizen) of the European Commission, 2007.
 • European Innovation Scoreboard Report 2007, European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, Brussels 2008.
 • First Steps in Measuring Regional Innovation. Baseline sector analysis and the Innovation Dashboard (2010), West Midlands Regional Observatory, Birmingham.
 • Global Innovation Index 2009-10, Confederation of Indian Industry, INSEAD, The Business School for the World, Delhi 2010.
 • Hollanders H., Tarantola S., Loschky A. [2009a], Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, PRO INNO METRICS, INNO METRICS, Maastricht.
 • Hollanders H., Tarantola S., Loschky A. [2009b], Regional Innovation Scoreboard 2009, Methodology Report, PRO INNO METRICS, INNO METRICS, Maastricht.
 • Innovate America, National Innovation Initiative Summit and Report, Council on Competitiveness, 2005.
 • Innovation indicators: some proposals and preliminary results based on the NIND project, DSTI-EASSTP NESTI(2007)16-ENG.
 • Innovation Union Scoreboard, The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, PRO INNO EUROPE, INNO METRIX, 2011.
 • Kroll H., Stahlecker T. [2009], Europe's regional research systems: current trends and structures, European Commission, European Research Area, Directorate-General for Research Capacities, Brussels.
 • Markowska M. [2011], Klasyfikacja regionów UE ze względu na dynamikę charakterystyk innowacyjności (w zakresie Input), [w:] Integracja europejska, red. M. Klamut, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 211, "Ekonomia" 4 (16), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Markowska M., Strahl D. [2003], Statystyki pozycyjne w klasyfikacji porównawczej, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. SKAD, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 988, "Taksonomia" 10, Wyd. AE, Wrocław.
 • Markowska M., Strahl D. [2011], Klasyfikacja dynamiczna unijnych regionów ze względu na poziom charakterystyk innowacyjności (w zakresie Input), [w:] Integracja europejska, red. M. Klamut,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 211, "Ekonomia" 4 (16), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nauka i technika w Polsce 2008 roku, GUS, Warszawa 2010.
 • Porter A.L., Roessner J.D., Xiao-Yin J., Newman N. [2001], Changes in national technological competitiveness: 1990, 1993, 1996 and 1999, Technology Analysis & Strategic Management 13 (4), s. 477-496.
 • Regions in the European Union. Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2006/EU-27, Series: Methodologies and Working Papers, European Commission, Luxembourg 2007.
 • Roessner J.D., Porter A.L., Newman N., Cauffiel D. [1996], Anticipating the future high-tech competitiveness of nations: Indicators for twenty-eight countries, Technological Forecasting and Social Change 51 (2), s. 133-149.
 • Strahl D. [2002], Klasyfikacja regionów z medianą, [w:] Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 950, "Ekonometria" 10, Wyd. AE, Wrocław.
 • The Atlantic Century Benchmarking EU & US Innovation and competitiveness, European-American Business Council and The Information and Technology & Innovation Foundation, February 2009.
 • The Innovation Imperative in Manufacturing - How the United States can Restore its Edge, The Boston Consulting Group, The Manufacturing Institute, National Association for Manufacturers, 2009.
 • UNCTAD, World Investment Report, Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, UNCTAD, Geneve 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.