PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 14 | 40--57
Tytuł artykułu

Globalizacja gospodarcza, kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor w artykule pt. "Globalizacja gospodarcza, kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna" przeciwstawia neoliberalną koncepcję "niewidzialnej ręki rynku", bogacenia się za wszelką cenę, uznawanie zysku za bożka - koncepcji kapitalizmu z "ludzką twarzą", to jest przeciwdziałającemu procesom wykluczenia społecznego, łączącego wolny rynek z jego społeczną kontrolą ze strony instytucji demokratycznych i państwa, dążącego do sprawiedliwości społecznej i godnego życia. Aby uzasadnić swoją tezę powołuje się na wielkie autorytety, a w tym na Ernsta F. Schumachera, Hansa-Petera Martina i Haralda Schumanna, oraz Josepha E. Stiglitza. Wyraża m.in. przekonanie, że w kapitalistycznej gospodarce nastąpi - w wyniku skutków kryzysu finansowego - budowa nowego globalnego sprawiedliwego społeczeństwa. Pomoc w tym procesie może przyjść ze strony etyki religijnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The author in his article titled "Economic globalisation, financial crisis and social justice" opposes enriching at any price, regarding profit as god - to the conception of capitalism with 'human face', wchich counteracts processes of social exclusion; joins free market with its social control of democratic institutions and country; which aims for social justice and worthy life. To justify his thesis the author refers to great authorities such as Ernst F. Schumacher, Hans-Peter Martin, Harald Schumann, and Joseph E. Stiglitz. He expresses a conviction that in capitalistic economy - due to consequences of financial crisis - the building of new global and just society will occur. Help in this process may come from religious ethic. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Akademia Górniczo-Hutnicza
Bibliografia
 • Barnik C, Dobro wspólne Europy. Definicja, consensus, urzeczywistnienie, [w:] Koslowski P. (red.), Europa jutra. Europejski rynek wewnętrzny jako zadanie kulturalne i gospodarcze, Lublin 1994.
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z niej wynika, tłum. Ewa Klekot, PIW, Warszawa 2000.
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpienia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
 • Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. Stanisław Obi- rek, WAM, Kraków 2006.
 • Beyer P., Religia i globalizacja, tłum. Tomasz Kunz, NOMOS, Kraków 2005.
 • Bougie C, przedmowa, [w:] E. Dürkheim, Sociologie et philosophic (wyd. I, 1924), Paris 1963, s. XII-XIII; cyt. za: Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2005, s. 387.
 • Castells M., Siła tożsamości, tłum. Sebastian Szymański, PWN, Warszawa 2008.
 • Cook D., Męczeństwo w islamie, tłum. Łukasz Müller, UJ, Kraków 2009.
 • Dürkheim E., Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, tłum. Anna Zadrożyńska, PWN, Warszawa 1990.
 • Eco U., Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, PWN, Warszawa 2007.
 • Fiut S. I., Ekofilozofia. Geneza i problemy, Stowarzyszenie Twórcze Arty-styczno-Literackie, Kraków 2003.
 • Friedman M. i R., Wolny wybór, tłum. Jacek Kwaśniewski, Aspekt, Sosnowiec 2006.
 • Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum. M. Kalecki i S. Raczkowski, PWN, Warszawa 2003.
 • Kowalik T., www.polskatransformacja.pl, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2009.
 • Kuczur T., Błachno A., (red.), Globalizacja - naród - jednostka. Zagadnienia tożsamości kulturowej, Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Luhman N., Funkcja religii, tłum. Dominika Motak, NOMOS, Kraków 2007.
 • Martin H.-R, Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, tłum. Marek Zybura, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.
 • Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Norris P., Inglehart R., Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, tłum. Renata Babińska, NOMOS, Kraków 2006.
 • Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 • Robbins H. R., Globalne problemy a kultura kapitalizmu, tłum. Sławomir Dymczyk, Pro Publico, Poznań 2006.
 • Sachs J., Nauka przetrwania, wywiad Jacka Żakowskiego, "Polityka" nr 4, 2009.
 • Schumacher E. F., Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę światową z założeniem, że człowiek cokolwiek znaczy, PIW, Warszawa 1981.
 • Soros G., Kryzys finansowy. Nowy paradygmat rynków finansowych i co to oznacza, Warszawa 2009.
 • Soros G., Nowy okropny świat. Tyrania, ignorancja, gwałt, Świat Książki, Warszawa 2006.
 • Stiglitz J. E., Globalizacja, tłum. Hanna Simbierowicz, PWN, Warszawa 2005.
 • Stiglitz J. E., Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, tłum. Hanna Simbierowicz, PWN, Warszawa 2006.
 • Stiglitz J. E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, tłum. Adam Szeworski, PWN, Warszawa 2007.
 • Stiglitz J. E., Charlton A., Fair trade. Szansa dla wszystkich, tłum. Adam Szeworski, PWN, Warszawa 2007.
 • Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994.
 • Wojtyn A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, PWN, Warszawa 2000.
 • Zdanowski J. (red.), Kultury pozaeuropejskie i globalizacja, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000.
 • Życiński J., Europejska wspólnota ducha, PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.