PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 147--157
Tytuł artykułu

Rola ekoinnowacji w procesie zrównoważonego rozwoju regionu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Eco-innovation in the Process of Sustainable Development of a Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące ekoinnowacji jako czynnika stymulującego zrównoważony rozwój regionu. Zaprezentowano najważniejsze determinanty wpływające na ich pojawianie się w sektorze przedsiębiorstw. Ponadto zwrócono uwagę na efekty dyfuzji i absorpcji ekoinnowacji w przestrzeni regionalnej w aspekcie rozwoju trwałego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents analyses of innovation as the factor stimulating sustainable development of a region. The most important determinants were presented stimulating their occurrence in the sector of companies. In addition, the attention was focused on the effects of diffusion and absorption of eco-innovations in the regional space from the continuous development perspective. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Borys T. (red.) [1999], Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Borys T. (red.) [2005], Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa- Białystok.
 • Carley M., Spapens P. [2000], Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok- Warszawa.
 • Chodyński A. [2003], Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. Zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, WSZiM BIT, Sosnowiec.
 • Chodyński A. [2007], Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, EUROPE 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, EC, Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, notatka informacyjna, GUS, Departament Przemysłu, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2009.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa 2010, za: http://www.stat.gov.pl.
 • Fiedor B., Kościszewski K. (red.) [2010], Ekonomia rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Godlewska-Majkowska H. (red.) [2010], Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hassi L., Peck D., Dewulf K., Wever R., Sustainable Innovation - Organisation And Goal Finding, http://gin.confex.com/ [kwiecień 2011].
 • Kołodko G.W. [2008], Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (DzU 1997.078.483 ze zm.).
 • Kopaliński W. [2007], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Rytm, Warszawa.
 • Kudłacz T. [1999], Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition Manuel d'Oslo: principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation, 3e édition © OECD/European Communities 2005.
 • Papuziński A. (red.) [2005], Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.) [2008], Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Rapacz A. (red.) [2008], Rola innowacji w budowaniu konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, Gospodarka i środowisko 10, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rothwell R. [1992], Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, "R&D Management", vol. 22, no. 3.
 • Shumpeter J.A. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 • Strahl D. (red.) [2006], Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Strahl D. (red.) [2010], Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 9.
 • Tomaka A., Cyran K. [2010], Innowacyjność przedsiębiorstw jako kluczowy element konkurencyjności polskiej gospodarki, "e-Finanse", vol. 6, nr 3, www.e-finanse.com.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. DzU 2001.142.1590).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. DzU 2008.25.150).
 • Witkowski K. [2002], Czynniki konkurencyjności regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego, "Ekonomia", nr 5.
 • Wójcik P., Zielone miejsca prac - 359 tys. nowych miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej do 2020 roku, www.ekoportal.gov.pl [19.08.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.