PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 17--23
Tytuł artykułu

Zakaz powierzania pracy cudzoziemcowi w warunkach szczególnego wykorzystania : krok w kierunku penalizacji pracy przymusowej?

Warianty tytułu
Prohibition of Entrusting a Foreigner Work in Conditions of Specific Abuse : a Step Towards Criminalisation of Forced Labour?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Eksploatacja pracowników może przybierać różne formy, z których najdrastyczniejszą jest handel ludźmi do pracy przymusowej. Można jednak mówić o swoistym kontinuum eksploatacji, które przebiega od jednego bieguna, na którym możemy umieścić godną pracę, poprzez naruszenie praw pracowniczych, pracę przymusową - do handlu ludźmi do pracy przymusowej, stanowiącego najjaskrawsze jej przeciwieństwo. W Polsce ofiarami pracy przymusowej i handlu ludźmi stają się najczęściej pracownicy migrujący, a zatem uchwalenie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP dawało nadzieję na wprowadzenie penalizacji tego zjawiska. Obecnie w celu zwalczania pracy przymusowej można korzystać z kilku przepisów kodeksu karnego oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe typy wykroczeń i przestępstw pojawiły się także w cytowanej wyżej ustawie, w tym przestępstwo polegające na powierzeniu cudzoziemcowi pracy w warunkach szczególnego wykorzystania. Nie obejmują one wszystkich przypadków korzystania z pracy przymusowej, jednak stanowią kolejny krok w kierunku penalizacji pracy przymusowej. Zdaniem autorki ściganiu sprawców wykorzystujących ofiary do pracy przymusowej, a także kształtowaniu świadomości prawnej mogłoby sprzyjać utworzenie odrębnego czynu zabronionego penalizującego wprost wykorzystywanie osób do pracy przymusowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Exploitation of workers can take many forms, of which the most drastic is human trafficking for forced labour. However, there is a kind of continuum of exploitation which extends from one pole, where we can put decent work, through violating workers' rights, forced labour, to trafficking in human beings as the second pole. In Poland, victims of forced labour and human trafficking are mostly migrant workers, so the adoption of the Act on the effects of entrusting work to foreigners residing in the territory of Poland against the regulations, gave hope to introduce criminalisation of this phenomenon. Currently, several provisions of the Criminal Code and the Act on employment promotion and labour market institutions can be applied in order to combat forced labour. New types of offenses also appeared in the aforementioned legal act, including a crime involving entrusting a foreigner work in conditions of specific abuse. They do not encompass all cases of the use of forced labour, but it is a further step towards the criminalisation of forced labour. Nevertheless creating of a separate type of criminal act directly penalising forced labour could contribute to prosecution of offenders abusing the victims, as well as raising legal awareness in this area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Bibliografia
 • L. Garlicki (w:) L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1-18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010, s. 146.
 • Report of the Director General. A global alliance against forced labour. Global report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva 2005, s. 6.
 • International Labour Office (ILO), Special Action Programme to Combat Forced Labour (SAP-FL), ILO Global Estimate of Forced Labour. Results and methodology, Geneva 2012, s. 13.
 • Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Trafficking for forced labour in Poland (w:) Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation in Finland, Poland and Estonia, red. A. Jokinen, N. Ollus, K. Aromaa, Helsinki 2011, s. 171.
 • R. Zawłocki, Komentarz do art. 304 k.k. (w:) O. Górniok, W. Kozielewicz, E. Pływaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zawłocki. B. Michalski, J. Skorupka, A. Wąsek, Kodeks kamy. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II, red. A. Wąsek, Warszawa 2010, s. 1554.
 • Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings European Commission, Brussels, 22 December 2004) http://ec.europa.eu/ home-affairs/doc_centre/crime/crime_human_trafficking_en. htm (dostęp 26.10.2012 r.).
 • A. Gałązka, Komentarz do art. 286 k.k. (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2012, System Informacji Prawnej Legalis.
 • B. Andrees, P. Belsen, Strenghtening labour market governance against forced labour (w:) Forced labour. Coertion and exploitation in the private economy, eds. Beate Andrees , Patrick Belser. London, Lynne Rienner Publishers, 2009, s. 109.
 • K. Skrivankova, Between Decent Work and Forred Labour: Examining the Continuum of Exploitation, Joseph Rowntree Foundation Programme Paper, York, 2010.
 • ILO, The cost of coercion. Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Conference 98th Session 2009 Report I(B), International Labour Office, Geneva, s. 5.
 • ILO, A global alliance against forced labour; Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 2005, International Labour Conference 93rd Session 2005, Report I (B), Geneva 2005, s. 94.
 • I. Boruta, Godność człowieka - kategorią prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 8, s. 2.
 • A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1969, s. 106.
 • R. Zawłocki, Komentarz do art. 304 k.k. (w:) A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316, t. II, wyd. 4, Warszawa 2010, System Informacji Prawnej Legalis.
 • J. Unterschütz, Penalizacja zjawiska handlu ludźmi do pracy przymusowej w polskim kodeksie karnym, "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" 2011, z. 12, s. 108.
 • M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. 5, Warszawa 2010, s. 334.
 • S. Frednam, Human rights transformed. Positive rights and positive duties, Oxford 2009, s. 69-70.
 • J. Donally, The virtues of legalization (w:)The legalization of human rights. Multidisciplinary perspectives on human rights and human rights law, red. S. Meckled-Garcia, B. Çali, Routledge, New York 2009, s. 69.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.