PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 3 | 66--77
Tytuł artykułu

Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich : realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego)

Autorzy
Warianty tytułu
Multifunctional, Sustainable and Innovative Development in Rural Communes : the Implementation of Ideal Type or Apparent Action (on the Basis of Radomszczański Poviat)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka, stawiając problem badawczy, nawiązuje do koncepcji typu idealnego M. Webera oraz działań pozornych J. Lutyńskiego. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy rozwój społeczno-gospodarczy określony w dokumentach strategicznych i w wypowiedziach przedstawicieli władz lokalnych gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego nosi znamiona typu idealnego rozwoju wielofunkcyjnego, zrównoważonego i innowacyjnego. Przypuszcza się, iż cele strategiczne i działania przewidziane do realizacji w dokumentach strategicznych gmin tylko pozornie są ukierunkowane na realizację zasad tego rozwoju. Elementy składowe typu idealnego europejskiej wsi stanowią przykład wartości uznawanych, ale nie realizowanych. Wyniki badań potwierdzają to przypuszczenie. (abstrakt oryginalny)
EN
The author bringing up the research problem refers to the concept of ideal type by M. Weber and apparent action by J. Lutyński. She tries to answer the question whether socio-economic development defined in strategic documents and statements of representatives of local authorities from rural communes of the Radomszczański poviat bears marks of the ideal type of multifunctional, sustainable and innovative development. The assumption is, that the strategic goals and actions envisaged for implementation in strategic documents of rural communities only apparently are geared towards the implementation of the principles of this development. The components of the ideal type of European rural areas are the examples of values that are accepted but not implemented. The study results confirm this assumption. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
66--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Esparcia J., 2009: Report on role models and actors in fostering innovation in rural areas (http://www.rapido-fp6.eu/download/44264_RAPIDO_D5.2.pdf).
 • Gaskell F., 2009: Kreatywność i innowacje w Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przegląd Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej. "Magazyn Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2.
 • Kojder A., 2001: Siła i godność prawa. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kwiatkowski M., 2005: Działania pozorne w systemie postmonocentrycznym. W: Normatywność współczesnej Polski. Red. J. Kwaśniewski. Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lutyński J., 1990: Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gidle na lata 2008-2015.
 • Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Masłowice na lata 2007-2013.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kobiele Wielkie.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lgota Wielka.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ładzice.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radomsko.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wielgomłyn.
 • Strategia Rozwoju Gminy Dobryszyce 2006-2013.
 • Śpiewak R., 2011: Mieszkańcy wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego na przykładzie wybranego regionu. Maszynopis pracy doktorskiej.
 • Tischner J., 1992: Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 • Turska A., 1990: Wzory działań zbiorowych społeczności lokalnych z perspektywy ładu autorytarnego i demokratycznego. W: Anatomia działań zbiorowych w społecznościach lokalnych. Red. A. Turska. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Tuziak A., Tuziak B., 2011: Gminne władze samorządowe a rozwój lokalny. Przykład województwa podkarpackiego. W: Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Red. H. Podedworna, A. Pilichowski. IFiS PAN, PTS, Warszawa: 106, 116-117.
 • Wiatrak A., 2011: Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wnuk-Lipiński E., 2003: Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji. SCHOLAR, Warszawa.
 • Zajda K., 2012: Bez LEADERa. Przyczyny niestosowania podejścia w gminach województwa łódzkiego. "Wieś i Rolnictwo" 2: 69-81.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220951

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.