PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 3 | 130--144
Tytuł artykułu

Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim

Autorzy
Warianty tytułu
Compulsory Property Insurance in Polish Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono analizę rozwoju obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, uwzględniając najnowsze regulacje prawne. Pracę przygotowano na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego dla lat 2006-2011. Zaobserwowano wzrost udziału zawieranych obowiązkowych umów w stosunku do liczby indywidualnych gospodarstw rolnych. Wpływ na taką sytuację miała malejącą liczba gospodarstw rolnych, a z drugiej strony zjawisko podwójnego ubezpieczenia. Biorąc pod uwagę zakres występowania tego zjawiska, można domniemywać, że znajomość przepisów i warunków zawieranych umów, pośród znacznego odsetka rolników jest niewystarczająca. W tym świetle nowe regulacje, nakładające na ubezpieczycieli obowiązki informacyjne, można uznać za konieczne. Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych wydaje się zatem niezbędne. Konsekwencją wynikającą z braku polisy, jest bowiem nie tylko kara pieniężna, ale także utrata lub uszkodzenie mienia, oraz trudności w odtworzeniu sytuacji materialnej sprzed szkody. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present an analysis of development of compulsory third-party liability insurance of farmers and insurance of buildings forming part of an agricultural farm. The analysis was prepared on the basis of data of the Polish Financial Supervision Authority (KNF) for the 2006-2011 period. In comparison with 2006 the share of concluded compulsory insurance agreements grew in relation to the number of private farms larger than 1ha in 2011. This situation was caused by the decreasing number of farms and the phenomenon of double insurance. Taking into account the number of double insurance occurrences, it may be presumed that the knowledge of legal regulations and terms of the signed agreements is insufficient among a significant proportion of farmers. That is why new regulations that impose informative role on insurance companies are indispensable. Moreover, there is a need for information campaigns on compulsory insurances. The consequences of the lack of insurance policy are not limited to financial penalty alone. They also include the loss of property and difficulties to restore financial situation from before the accident that caused damage to property. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
130--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2011. Komisja Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl z 20.03.2012 r).
 • Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2006-2010. Komisja Nadzoru Finansowego, (www.knf.gov.pl z 20.03.2012 r).
 • Grodź M., Gajda D., 2012: Ubezpieczenia rolnicze i świadomość ubezpieczeniowa rolników. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1: 99-110.
 • Klimkowski C., 2011: Ubezpieczenia produkcji rolnej - stan obecny i perspektywy. "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia" 41: 126-146.
 • Krawiec M., 2005: The Scope and Scale of Agricultural Insurance in Poland. "Agribusiness Paesaggio & Ambiente" VIII, 1: 9-13.
 • Kwiecień I., 2010: Czynniki determinacyjne skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 4: 5-26.
 • Kwiecień I., 2011: Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 4: 5-26.
 • Łozowski M., 2008: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 7 (4): 123-135.
 • Majewski E., Sulewski P., 2011: Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw. "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia" 39: 23-49.
 • Pawłowska-Tyszko J., 2009: Ocena rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie polskim. "Wieś i Rolnictwo" 3 (144): 85-97.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, 2011. GUS, Warszawa.
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Dz.U. z 2011 nr 192, poz. 1141.
 • Rynek ubezpieczeń w roku 2001 (www.knf.pl z 25.06.2012 r.).
 • Stempel R., 2010: Ubezpieczenia rolne w gospodarstwach rolników indywidualnych Polski Północnej. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2: 33-47.
 • Sułkowska W. (red.), 2007: Ubezpieczenia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.
 • Wasiluk U., 2010: Poradnik dla rolników - ubezpieczenie obowiązkowe (www.ubezpieczenierolnicze.pl z 25.06.2012 r).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.