PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 3 | 177--203
Tytuł artykułu

Rola spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w upowszechnianiu postępu biologicznego

Warianty tytułu
The Role of Agricultural Property Agency's Companies in the Stimulation of Biological Progress
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono działania restrukturyzacyjne przedsiębiorstw hodowli rośli i zwierząt w latach 1992-2011. Dokonano analizy działalności hodowlanej w spółkach hodowli roślin i zwierząt oraz określono ich znaczenie w upowszechnianiu postępu biologicznego w praktyce rolniczej. W okresie dwudziestu lat funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych (wcześniej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa) nastąpiły głębokie zmiany organizacyjne w grupie spółek hodowlanych. W ich wyniku zmniejszyła się liczba firm hodowlanych - ze 132 do 46, a powierzchnia użytkowanych gruntów - z 323 tys. ha do 117 tys. ha. Mimo głębokiej restrukturyzacji firm hodowli roślin zachowany został ich potencjał twórczy, czego wyrazem jest utrzymujące się tempo zgłaszania nowych rodów do badań rejestrowych. W ostatnich czterech latach ustabilizował się udział odmian spółek ANR w krajowej reprodukcji nasion rolniczych. W spółkach ANR o profilu zwierzęcym utrzymywane są ważniejsze gatunki zwierząt gospodarskich: bydło, konie, świnie i owce. Szczególnie w bydle ras mlecznych i koniach stanowią one najcenniejszy materiał genetyczny w kraju. W 2011 roku krowy ze spółek ANR stanowiły jedynie 3,9% krów, będących pod kontrolą użytkowości w kraju. Od tej stosunkowo małej populacji pochodzi jednak prawie połowa postępu hodowlanego. Od 1993 roku w całej ocenianej populacji postęp w wydajności wyniósł 3200 kg mleka, natomiast w spółkach ANR - 5098 kg, był więc większy o 1898 kg mleka. Matki buhajów znajdujące się w spółkach Agencji stanowią 62,2% ogółu matek buhajów ras mlecznych w kraju. W sezonie 2011/3 do inseminacji w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej dopuszczono 64 rozpłodniki hodowli krajowej, z czego 25 sztuk, tj. 39%, wyhodowano w spółkach Agencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the restructuring of plant and animal breeding companies in the 1992-2011 period. An analysis of the activity of plant and animal breeding companies was conducted and their significance for the stimulation of biological progress in agriculture was determined. Over the period of 20 years of operation of the Agricultural Property Agency (ANR) - formerly the Agricultural Property Agency of the State Treasury, thorough organisational changes were made in the breeding companies. In the result of these changes the number of breeding companies fell from 132 to 46, and the area of land used diminished from 323 thousand hectares to 117 thousand hectares. Despite the thorough restructuring of plant breeding companies, their creative potential was preserved as evidenced by the unchanged pace of submission of new stocks for registration research. The last 4 years saw the stabilisation of the share of varieties provided by ANR companies in the domestic reproduction of agricultural seeds. In the ANR animal breeding companies important species of farm animals are being preserved: cattle, horses, pigs and sheep. Especially dairy cattle and horses represent the most valuable genetic material in the country. In 2011, cows from ANR companies constituted only 3.9% of cows under utility control in the country. However, nearly a half of the breeding progress is attributable to this relatively small population. Since 1993, productivity progress in the whole assessed population reached 3,200 kg of milk, while in ANR companies it reached 5,098 kg and was thus higher by 1,898 kg of milk. Mothers of bulls, which are kept by the Agency's companies account for 62.2% of all mothers of bulls forming part of Poland's dairy cattle herds. In the 2011/3 season, 64 Holstein-Friesian breeders were allowed for insemination, 25 of which, i.e. 39%, were bred by the Agency's companies. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
177--203
Opis fizyczny
Twórcy
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
Bibliografia
 • Andrzejczak B., Helta M., 2011: Hodowla i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych w spółkach ANR. "Hodowla Roślin i Nasiennictwo" 3 i 4.
 • Duczmal K.W., 2005: Polski rynek nasienny. "Hodowla Roślin i Nasiennictwo" 2.
 • Jasiorowski T., 2011: Hodowla trzody chlewnej w spółkach ANR. "Przegląd Hodowlany" 8: 94-11.
 • Jasiorowski T., Oprządek A., 2011: Hodowla bydła mlecznego w spółkach ANR. "Przegląd Hodowlany" 8: 3-9.
 • Marciniak K., 2008: Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008. "Roczniki Nauk Rolniczych" G, 95.
 • Nalborczyk E., 1997: Postąp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX i początkach XXI stulecia. Agricola 33 - suplement. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Niżnikowski R., Oprządek A., Strzelec E., Popielarczyk D., Głowacz K., Kuczyńska B., 2010: Effect of crossbreeding of Polish Merino ewes with Rams of German Muton Merino on growth rate and slaughter value of their offspring. "Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Anim. Sci." 47: 101-117.
 • Oprządek A., 2011: Hodowla owiec w spółkach ANR. "Przegląd Hodowlany" 8: 11-13.
 • Piechowska T., Jagusiak W., 2012: Hodowla bydła w Polsce w ostatnim 20-leciu i jej perspektywy. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie", Zakopane: 33-42.
 • Runowski H., 1997: Postąp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Stojanowska A., Wachel M., 2011: Hodowla koni w spółkach ANR. "Przegląd Hodowlany" 8: 13-19.
 • Świtoński M., Maleszy S., 2012: Postąp biologiczny w rolnictwie w erze genomiki i modyfikacji genetycznych. "Nauka" 1: 25-35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.